Thuis in wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2015!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Notulen

2015

 


Notulen Huurdersraadvergadering 27 februari 2015

Stichting Huurdersraad heeft geen antwoord gekregen op de vraag naar de onrendabele top van de nieuwe woningen in de Oranjebuurt. M. Ouajnan antwoordt dat tegenwoordig anders wordt gerekend. M. Ouajnan stelt voor om in een volgende vergadering door een deskundige uit te laten leggen hoe de berekening tot stand komt bij nieuwbouw en specifiek de Oranjebuurt.

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 11 juni 2015

Klantgericht werken: Huurdersraad Omnivera vindt dit te positief verwoord omdat zij signalen opvangen dat klantgerichtheid nog wel eens te wensen overlaat. P. van den Berk geeft aan dat men mogelijk doelt op een incident waar we aandacht voor moeten hebben. Echter is haar ervaring over klantgerichtheid bij Omnivera in de breedte positief. 

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 15 juni 2015

De bestuursleden werken graag met commissies. Door samen te gaan, zijn er mogelijkheden om meer commissies op te richten, zodat men zich kan specialiseren. Bovendien kan men zo ook efficiënter vergaderen. Daarnaast is het makkelijker om een gezamenlijke huurdersraad te zijn, bijvoorbeeld om voorkomen dat de huurdersraden tegen elkaar worden uitgespeeld.

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 8 september 2015

Besloten wordt dat beide voorzitters een commissie vormen, om de een opzet te maken voor nieuwe statuten. J. Kuipers en A. de Vaal vormen de commissie Samenwerkingsovereenkomst. Ook wordt besloten om een commissie Nieuwe Woningwet op te richten. De cursus Nieuwe Woningwet vindt plaats op 6, 13 en 27 oktober 2015 te Schoonhoven. Vier leden gaan deze cursus volgen. De voorzitter van HBZ geeft dit door aan de organisator. Vanuit de huurdersraad van Sliedrecht komt de vraag om gezamenlijk deel te nemen aan cursussen van de Woonbond. Op deze vraag wordt positief gereageerd.

LEES MEER

Notulen Algemene Huurdersvergadering 16 september 2015

Voorzitter Rien Stek bedankt Joop Kuipers voor dit verslag en merkt op dat deze mondelinge toelichting nog eens aantoont dat ook de huurder met steeds ingewikkeldere materie te maken krijgt. In het kader van de nieuwe Huurwet per 1 juli 2015 zijn de bevoegdheden en adviestaken van Huurdersraden sterk verruimd, waaronder de verplichte advisering aan de gemeente bij het opstellen van prestatieafspraken met Omnivera en de gemeentelijke Nota Wonen voor de komende jaren. Ook de functie van bewonerscommissies is in de nieuwe woningwet aangescherpt.  

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 28 september 2015

De heer Loeve vraagt hoeveel de huur na renovatie omhoog gaat. Mevrouw Van Eck antwoordt dat dit maximaal € 55,- is. Dit betreft vervanging van keuken, douche en toilet, isolatie en het aanpassen van de plattegrond volgens Woonkeur bestaande bouw. Wanneer een en ander volgens planning blijft lopen, zijn de woningen eind november gereed. Ook voor het jaar 2016 is er budget om deze pilot voort te zetten.

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergedering 28 oktober 2015

Mevrouw Elisabeth ter Borg komt zich voorstellen. Zij vindt het belangrijk dat huurders/bewoners inspraak hebben bij het te voeren beleid van de corporatie en zal in de toekomst graag bij elke bewonerscommissie/huurdersvereniging kennis komen maken. Afspraken kunnen al via het secretariaat worden gemaakt. 

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 11 december 2015

De huurdersorganisaties hebben de Woonbond om advies gevraagd en kunnen nu geen advies geven. Binnen nu en 2 weken wordt hierop reactie verwacht. Omnivera zorgt er voor dat dit wordt gecommuniceerd naar de gemeente. In de aanbiedingsbrief opnemen dat we om sociale woningen te kunnen realiseren, een sociale grondprijs een voorwaarde is. De huurdersorganisaties willen graag een vervolgoverleg over het eindbod.

LEES MEER

 

 

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders