Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Startpagina

We doen het voor de Huurders!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Persbericht Woonbond

 

14 januari 2022

 

Warmtebedrijven schroeven prijzen fors op

 

Ennatuurlijk is de grootste stijger,

Eneco is het duurst 

Grote aanbieders gooien de warmteprijzen flink omhoog. Warmtebedrijf ‘Ennatuurlijk’ laat de prijzen het hardst stijgen, met 89%. Eneco hanteert het hoogste tarief (€43,67 per gigaoule) na een prijsstijging van maar liefst 78%. Dat blijkt uit een analyse van de Woonbond. Een gemiddeld huishouden met een warmteaansluiting is in totaal (vaste en variabele kosten) 41% per jaar meer kwijt voor warmte. Volgens de Woonbond onderstreept de prijsstijging de noodzaak om warmteconsumenten beter te beschermen én om woningen beter te isoleren. LEES MEER


Laag inkomen geeft recht op €200,-compensatie energiekosten

4 januari 2022

Zo'n 800.000 huishoudens met een laag inkomen krijgen recht op een eenmalige energietoelage van €200,-.  Eerder kwam de Woonbond samen met FNV en Milieudefensie met een plan voor extra steun voor mensen met een minimuminkomen. Daarmee zouden de lage inkomens er structureel een stuk meer geholpen worden. Vraag blijft of 200 euro volstaat.  "Het is helaas veel minder dan wij voor pleiten, terwijl mensen hun rekeningen op dit moment niet meer kunnen betalen", zegt Bas van Weegberg van de FNV tegen de NOS.  "Het is een mooi gebaar, maar meer dan dat is het niet"  
LEES MEER


Wat verandert voor de huurder in 2022

17 december 2021

In 2022 verandert er weer veel voor huurders en woningzoekers. Er komt een speciale huurverhoging voor huurders met een relatief lage huur. Ook komt er een nieuwe vorm van inkomensafhankelijke huurverhoging. De huren in de sociale sector werden tot nu toe jaarlijks met een bepaald percentage verhoogd. Welk percentage in 2022 gaat gelden is nog niet bekend. Voor de vrije sector is dit al wel duidelijk. Daar ligt het maximumpercentage in 2022 op 3,3% (inflatie plus 1%).   LEES MEERIndexering inkomens voor woningtoewijzing

10 november 2021

Jaarlijks worden enkele bedragen zoals vastgelegd in de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (hierna BTIV) en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (hierna RTIV), geïndexeerd. De nieuwe bedragen zijn bekend en treden per 1 januari 2022 in werking.

Inkomensgrenzen voor woningtoewijzing

Woningcorporaties moeten zich bij het toewijzen van woningen houden aan een aantal regels, waaronder de maximale inkomensgrens. Deze inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd. Per 1 januari 2022 gelden de volgende grenzen:

€ 40.765 voor eenpersoonshuishoudens
€ 45.014 voor meerpersoonshuishoudens

De inkomensgrenzen die toegelaten instellingen moeten hanteren bij de toewijzing van vrijkomende sociale huurwoningen aan de doelgroep wordt jaarlijks geïndexeerd.

LEES MEERTerugblik Algemene Huurdersvergadering

23 september 2021

 AHV

De opkomst was redelijk ook al omdat de Covid-19 maatregelen pas 2 dagen later voor een groot zou worden losgelaten. De vaste bezoekers van de AHV waren weer content met het doorgaan van de AHV. Deze moest vorig jaar op het laatstemoment worden afgelast. Het bestuur had een leuke agenda samengesteld, het nieuwe huurbeleid zou worden uiteengezet.

Voorzitter Rien Stek, heet iedereen van harte welkom, en is blij verrast dat er huurders zijn die in deze moeilijke tijd van Covid-19 toch de moeite hebben genomen af te reizen naar de Parel voor de Algemene Huurdersvergadering. Maar ook dat er de interesse wordt getoond in het werk van de Huurdersraad. We doen het tenslotte voor de Huurders van Fien Wonen. Tevens geeft hij aan dat hij bijzonder verheugd is dat mevrouw Elisabeth ter Borg, de presentatie Huurbeleid overneemt van de door ziekte gevelde Reinier van der Kuij en heet haar dan ook van harte welkom op deze Algemene Huurdersvergadering.

Het hier het verslag Algemene Huurdersvergadering 23 september 2021


LEES MEER


1800 huurders in het zonnetje gezet

21 september 2021

leggenzonnepanelen

Foto: Suzanne Heikoop voor Fien Wonen

Fien Wonen heeft de 1800e woning voorzien van zonnepanelen. Na 3 jaar liggen sinds deze week de panelen op meer dan 55% van de huurwoningdaken. Dit betekent dat de prestatieafspraken met de gemeenten zijn behaald. En ook zijn 1800 huurders geholpen met een lagere energierekening. Bijkomend voordeel is dat zowel huurders als de woningcorporatie de handen ineenslaan op weg naar het behalen van de klimaatdoelen. 

Tot eind 2021 legt Fien Wonen samen met Ecorus nog op enkele tientallen daken zonnepanelen. Hierdoor zal tegen eind 2021 60% van het woningbezit van Fien Wonen groene stroom leveren. Volgend jaar start weer een nieuwe ronde voor het plaatsen van zonnepanelen. Huurders worden vanzelf benaderd hierover. De zonnepanelen worden betaald door de woningcorporatie. De huurder betaalt niets, ook niet indirect. Hierdoor gaat de huurder er alleen maar op vooruit.  

Het zonnepanelenproject is alleen succesvol geworden door medewerking van de huurders. Fien Wonen is de huurders daarom enorm dankbaar. Gerit Egas, projectleider bij Fien Wonen, geeft hierover aan: “Het is fantastisch om te zien dat zoveel huurders enthousiast hebben meegewerkt aan dit project, zodat we zo snel de 1800 woningen hebben kunnen voorzien met deze goede verduurzaming. Als je nu in bepaalde wijken komt zie je bijna overal zonnepanelen op de huurwoningen, dit is erg mooi om te zien!”

 

Samenwerking verlengd met huurdersorganisaties

 

17 juni 2021

Teken_momentDe huurdersorganisaties Huurders Belang Zederik en Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam hebben donderdag 17 juni 2021 de samenwerking verlengd met woningcorporatie Fien Wonen. In het document is vastgelegd hoe we de komende 3 jaar samenwerken en wat we van elkaar verwachten. LEES MEER

Akkoord over Sociaal Plan Fien Wonen

17 juni 2021

Op 17 juni 2021 is een nieuw Sociaal Plan van Fien Wonen ondertekend door de gemeenten Vijfheerenlanden, Hardinxveld-Giessendam en door de huurdersorganisaties Huurders Belang Zederik en Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam.

 

LEES MEER

 

De VoorzieningenWijzer

 

28 mei 2021

De VoorzieningenWijzerHoe u kunt besparen op uw vaste lasten

 

 

 

Bekijk de demo op Youtube

 

 

Het animatiefilmpje staat op het Youtube-kanaal van De VoorzieningenWijzer

 

 

Technische inspectie bij ruim 1000 woningen

18 mei 2021 

Technische inspecties bij ruim 1000 woningen van Fien Wonen weer van start

Komende periode vinden weer inspecties plaats bij veel woningen van woningcorporatie Fien Wonen. Ieder jaar inspecteert Fien zo’n 1000 woningen. De inspecties zijn noodzakelijk om inzicht te krijgen in de technische staat van de woningen. LEES MEER  

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders

Site powered by Dinxvld