Thuis in wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2016!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Notulen

2016

 


Asbestsanering Jupiterstraat 28 januari 2016

Rik Walstra geeft in het kort het traject weer. Omnivera-GWZ heeft een asbestbeleid opgesteld voor haar woningbezit. Onderdeel hiervan is het in kaart brengen van asbest. Dit en aangescherpte regelgeving was aanleiding om in december 2015 een inspectie en inventarisatie uit te voeren in de schacht waarin de stortkoker en divers leidingwerk zich bevindt.

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 30 augustus 2016

De huidige overeenkomsten van HRO en HBZ gelden nog steeds. Het is echter wel noodzakelijk dat er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst komt. Het concept zoals dit door de huurdersorganisaties is toegezonden is niet gebaseerd op het model van de Woonbond. Alleen het laatste gedeelte is bruikbaar omdat destijds uitgegaan werd van 1 stichting en wettelijke wijzigingen

LEES MEER

Verslag secretaris uitgeproken tijden de Algemene Huurdersvergadering 27 september 2016

De huurverhoging, vooraf aan de overleggen hierover heeft de Huurdersraad een standpunt ingenomen dat de huur niet meer mocht stijgen dan alleen de inflatie, al snel werd duidelijk dat ook directie van Omnivera daar ook zich voor wilde inzetten, de begroting werd nog eens opnieuw doorgerekend met als resultaat dat alleen de inflatie de verhoging zou vormen. Voor 2017 heeft de Huurdersraad al gesteld, dat we op de nullijn gaan zitten wat betreft de jaarlijkse huurverhoging.

LEES MEER

Vragen naar aanleiding Jaarverslag 2015 Omnivera/GWZ 2017

In het overleg tussen HBZ/HRO en Omnivera GWZ van 30 augustus 2016 zijn onderstaande vragen op de agenda gezet. Enkele zijn in het overleg besproken. De volledige beantwoording is in dit document opgenomen.

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 24 november 2016

De opzet van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Huurdersraden en Omnivera GWZ volgens het model van de Woonbond zal door Rien Stek aan een ieder worden toegezonden per e-mail met het verzoek de redactie na te lopen en aan het eind de kolommenlijst in te vullen naar ieders inzicht en zo spoedig mogelijk terug te sturen zodat onze visie naar HBZ kan worden gezonden, die dan ook hun zienswijze kunnen aangeven.

LEES MEER

Notulen Huurdesraadvergadering 13 december 2016

De prestatieafspraken 2018-2021 met gemeente Zederik en HBZ zijn vanmorgen door B&W goedgekeurd. Walstra vraagt HBZ of zij akkoord zijn met de prestatieafspraken 2018-2021. HBZ geeft in deze vergadering aan dat zij akkoord is De prestatieafspraken 2018-2021 met gemeente HG en HRO zijn afgestemd. HRO heeft al per mail aangegeven dat zij akkoord is. Naar verwachting volgt volgende week een formele reactie van B&W Hardinxveld-Giessendam.

LEES MEER

 

 

                                                

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders