Thuis in wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2014!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Notulen

2014

 


Notulen Huurdersraadvergadering 14 maart 2014

Secretaris Joop Kuipers merkt op dat richting de huurders duidelijk uitgelegd moet worden waarom hier niet voor gekozen wordt voor goedkope huur. Er moet een differentiatie komen in huurprijzen. M. Ouajnan geeft aan dat dit ook het uitgangspunt is. 

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 6 juni 2014

Nieuwbouw AF-HOED Voorzitter Rien Stek merkt op dat hij toch een beetje angstig is tegenover dit project. Als het mis gaat, wordt dit op de huidige huurders verhaald.

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 12 september 2014

Morgenslag: Met de gemeente is geen overeenstemming bereikt over grondprijs. De gemeente heeft nu voorgesteld om sociale koopwoningen te bouwen. Omnivera is niet van plan om hierop in te gaan. De grondprijzen zijn veel te hoog om sociale huurwoningen te kunnen realiseren. De Raad van Commissarissen ondersteunt dit standpunt. Stichting Huurdersraad geeft aan zich hier eveneens in te kunnen vinden.

LEES MEER

Notulen Algemene Huurdersvergadering 17 september 2014

Stichting Huurdersraad heeft in dit proces ook een belangrijke rol. Zij gaan over de mogelijke samenwerking in overleg met de achterban (huurders). Hoe dit wordt ingevuld is nog niet precies bekend. Vervolgens dient de Huurdersraad een onderbouwde zienswijze op te stellen. Samen met de zienswijzen van Ondernemingsraad, Raad van Commissarissen en Gemeente dienen we daarna toestemming te vragen bij het Ministerie. Bij akkoord is een fusie per 1 juli 2015 een feit.

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 12 december 2014

Op 4 november 2014 is de Stichting Huurdersraad schriftelijk gevraagd om uiterlijk 4 december a.s. een onderbouwde zienswijze over de voorgenomen fusie tussen Omnivera en Goed Wonen Zederik in te dienen. Op 24 november ontving Omnivera een schriftelijk verzoek waarin Stichting Huurdersraad Omnivera en Huurders- en bewonersbelang Zederik om uitstel vragen. Reden hiervoor is dat zij op het moment van de adviesaanvraag nog niet over alle benodigde documenten beschikten en er onvoldoende is ingegaan op de gestelde vragen.

LEES MEER

 

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders