Thuis in wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2011!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Notulen

2011

 

Notulen Huurdersraadvergadering 23 maart 2001

Dhr. Kuipers informeert naar het verschil tussen renovatie, woningverbetering en onderhoud. Renovatie kosten voor Omnivera, woningverbetering kosten voor de huurder, onderhoud kosten voor Omnivera. Dhr. Kuipers merkt op, dat de jaarlijkse huurverhoging ook gegeven wordt over het stukje woningverbetering.Dhr. Gruijters bevestigt dit.

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 25 mei 2011

Op de bewonersavond zelf (een dag of tien later dan het infopakket) krijgen de bewoners het bericht dat een aantal zaken niet door kunnen gaan. De bewoners hebben het gevoel van eerst beloven en dan ineens terugdraaien. De heer Jens merkt op, dat hij dit gevoel kan begrijpen en dat de teleurstelling blijft hangen bij de bewoners. Diverse zaken waren technisch niet noodzakelijk en om die reden teruggedraaid.

LEES MEER

Notulen Algemene Huurdersvergadering 14 juni 2011

Waarom is er gekozen voor verkoop van het nieuwbouwproject Het Perron. Antw.: Bij het bepalen van de huurprijs kwam deze boven de 750 euro. Niet verhuurbaar binnen Hardinxveld-Giessendam. Bovendien denken we hiermee de doorstroming op gang te brengen. Huurders van Omnivera hebben voorrang bij het kopen van een dergelijke woning.

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 14 september 2011

Mevrouw Van Son heeft van bewoners uit de Jacobsweer klachten ontvangen over het groot onderhoud dat daar wordt uitgevoerd. Men vindt het een langdurige kwestie worden. De aannemer komt veel over de vloer en dan weer met grote tussenposen niet. Er worden geen afspraken gemaakt, men klimt bij afwezigheid van de bewoner over de schutting. Conclusie van de bewoners is dat er elke keer maar iets van de werkzaamheden gedaan wordt in plaats van iets echt afmaken. 

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 14 december 2011

De huurdersraad heeft de vraag gekregen betreffende glasbewassing wie hiervoor verantwoordelijk is. Dhr. Jens deelt mee, dat tot en met 4 hoog men zelf verantwoordelijk is voor het zemen van de ramen of het laten zemen van de ramen. Vanaf 4 hoog moet glasbewassing met andere middelen worden uitgevoerd. Dhr. Jens geeft aan, dat bij nieuwbouw het laten uitvoeren van glasbewassing direct in de huurprijs wordt opgenomen. Dhr. Kuipers heeft dit uitgezocht en heeft hier jurisprudentie van gevonden. Indien onbereikbaar dan mag het zemen van de ramen niet in de huurprijs worden opgenomen. Dhr. Jens geeft aan dat hij de mogelijkheden en de onmogelijkheden wat betreft glasbewassing zal uitzoeken.

LEES MEER

 

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders