Thuis in wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2012!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Notulen

 2006

 

Notulenen Huurdersraadvergadering 11 januari 2012

Bij planmatig onderhoud wordt gesproken over toepassing van isolerende beglazing. In de praktijk worden de voor- en achterdeuren en diverse zijramen in de gevels niet voorzien van isolerende beglazing, hierdoor vervalt een groot deel van het isolerende effect. Dubbelglas in een voordeur is heel kostbaar en maakt voor het label niet zoveel uit. De achterdeur en een zijraam worden tegenwoordig wel direct meegenomen.

LEES MEER

Notulene Huurdersraadvergadering 10 april 2012

Vanuit de huurdersraad zijn er nog al wat bezwaren en opmerkingen; Omnivera wil te makkelijk zo geld binnenhalen, men vindt de toetsing met de belastingdienst een kwalijke zaak, men vindt de gegevens waar van uit wordt gegaan onbetrouwbaar, men geloofd  niet in doorstroming, mensen met een inkomen van € 43.000,- kunnen nauwelijks hypotheek krijgen, € 43.000,-- inkomen is te weinig voor de vrije huurmarkt, men vindt dat een kleine groep “gepakt” wordt, zit je aan de 5% huurverhoging vast als er iets wijzigt in de persoonlijke situatie?

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 23 april 2012

Voor dit jaar ziet Omnivera er van af om de huurprijs met 5% te verhogen voor huishoudens met een inkomen boven de € 43.000 omdat Omnivera grote uitvoeringsproblemen voorziet. Omnivera wil niet onverantwoord handelen. Omnivera wil vanaf 2013 wel gebruik maken van deze mogelijkheid.

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 24 mei 2012

Voorzitter M. Stek vraagt of het mogelijk is om onderaan de brief van de huurverhoging de WOZ-waarde te noemen. M.L.P. antwoordt dat dit nogal lastig is. De WOZ waarde is altijd door de huurder op te vragen.

LEES MEER

Notulen Algemene Huurdersvergadering 19 juni 2012

Dhr. Stek geeft een korte toelichting bij dit agendapunt. Tot 2009/2010 bestond er nog een redelijk ontspannen situatie op de huurmarkt. Op dit moment is er nogal wat te doen in de woningcorporatiebranche.

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 14 september 2012

Dhr. Kuipers zou graag willen weten of het voor de huurders mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen. De huurdersraad is dit zelf nog verder aan het onderzoeken en mevrouw Ouajnan geeft aan dat dit soort onderwerpen eventueel op een jaarplan gezet kunnen worden.

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 14 december 2012

Stichting Huurdersraad hoort geluiden dat medewerkers van Omnivera hun frustraties uiten over de interne organisatie en verzoekt hier de nodige aandacht aan te schenken.

LEES MEER

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders