Thuis in Wonen

Houd huren betaalbaar

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

 2001!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

NOTULEN

2001

Notulen Huurdersraadvergadering van 14 februari 2001

Alle complexen zijn op verschillende punten kritisch bekeken. Quintis heeft dit voor de Woningstichting gerealiseerd. Het is een goed en duidelijk overzicht geworden. De heer Kuipers vraagt of de leden van de huurdersraad dit stuk nog ontvangen. De heer Van Hunnik merkt op dat ook de huurdersraad dit nog ontvangt. Dit stuk komt dan in de volgende vergadering aan de orde.

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 18 april 2001

Normaliter zouden er in mei 2001 verkiezingen worden gehouden voor 7 huurders-raadsleden. Nu we bezig zijn met de voorbereidingen voor een huurdersraad nieuwe stijl willen we voorstellen deze verkiezing niet te houden. In november 2001 staat om die reden een extra Algemene Huurdersvergadering gepland.

LEES MEER

Notulen Algemene Huurdersvergadering 9 mei 2001

Waerthove verleent de zorg. Wij ondersteunen hen. De Woningstichting is goed in stenen, de uitvoering van dergelijke projecten en de zorgpartijen in het verlenen van goede zorg.

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 13 juni 2001

Mevrouw Van Hoven-Bakker deelt mee dat ze ermee wil stoppen. De heer Van Hunnik deelt mee dat deze vacature nu niet tijdelijk opgevuld wordt.

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 16 oktober 2001

De heer Stek vraagt wanneer het huurcontract afloopt. De heer Van der Priem antwoordt dat de huurovereenkomst loopt tot het einde van de exploitatie.

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 21 november 2001

Vorige week is dit agendapunt ook in de algemene Huurdersvergadering aan de orde geweest. Het is de bedoeling dat na deze vergadering de huurdersraad, op eigen verzoek, nog even verder vergadert om tot een keuze te komen om een voorzitter te kiezen.

LEES MEER 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders