Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Belastingdienst moet schade Gluurverhoging vergoeden

De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen omdat er in de periode van 2013 tot en met april 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële schade door ondervonden. De verhuurder heeft op grond van deze gegevens een hogere huurverhoging doorgevoerd. De zaak werd gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond. LEES MEER

Huurders hebben stuk minder te besteden dan kopers

Huurders hebben na aftrek van woonlasten vaak een stuk minder geld te besteden dan kopers met een vergelijkbaar inkomen. En dat verschil loopt onder het huidige kabinetsbeleid alleen maar op, blijkt uit onderzoek van het NIBUD in opdracht van de Woonbond. Kopers gaan er in de huidige regeerperiode in koopkracht veel meer op vooruit dan huurders. LEES MEER

Passend Toewijzen

Woningcorporaties moeten bij het toewijzen van woningen voldoen aan de nieuwe passendheidsnorm. Dit heet ‘Passend toewijzen’. De regering wil hiermee voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Huishoudens met een inkomen hoger dan ¤ 41.056,00 komen niet bij Wooncompagnie in aanmerking voor een sociale huurwoning. Het inkomen wordt bepaald op basis van het IBRI formulier of een definitieve aanslag van de Belastingdienst LEES MEER

Wonen is een grondrecht

Helaas komen de inwoners van Hardinxveld-Giessendam, die willen starten in een betaalbare woning, niet of nauwelijks aan de bak. Daarom moeten er meer betaalbare huurwoningen, maar zeker ook betaalbare koopwoningen gebouwd worden om aan de behoefte te voldoen en zodoende de doorstroming te bevorderen. Het is tegenwoordig niet meer mogelijk dat een corporatie betaalbare koopwoningen mag bouwen, dit is geen taak meer voor corporaties. Volgens Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam moet dit weer mogelijk gemaakt worden voor starters, het lijkt de gemeente alleen maar om dure huizen te gaan, waar een hoge grondopbrengst voor de gemeente mogelijk is. LEES MEER

SociaalPlan

De laatse tijd krijgen we vragen van geintresseerde huuders betreft het Sociaal plan. Juist nu de bewoners aan de Boorstraat, Pullstraat, Stationsstraat en 4 woningen aan de Oranjestraat tijdens een infoavond zijn geïnformeerd over de plannnen betreft hun woningen. Daarom plaatsen we nogmaals de link naar dit plan. Leest u vooral de passage "Renovatie in bewoonde staat". LEES MEER

Geacht College en Gemeenteraad 

Het is al weer geruime tijd geleden dat een vertegenwoordiger van de Stichting Huurdersraad hier heeft ingesproken. Nu de gemeenteraadsverkiezingen weer voor de deur staan, vonden we het nodig om uw geheugen op te frissen betreft de HUURDERS in de sociale sector. Bij een vorige gelegenheid vroegen wij U wie van de raadsleden in een huurhuis woont. We kregen toen geen reactie en we verwachten dat het nu hetzelfde is. LEES MEER

Woningcorpoatie FIEN Wonen

FIEN Wonen is een woningcorporatie met woningen in Hardinxveld-Giessendam en Zederik. We beheren onder andere eengezinswoningen, appartementen, grondgebonden woningen en seniorenwoningen. Wij zijn een sociale huisvester. Dit betekent dat wij voornamelijk huurwoningen aanbieden met een netto huurprijs tot € 710,68. Lees Meer

De Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen. Lees Meer

Huurcommissie

Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem.

Rechtspraak Huurzaken

Ik heb een vraag naar aanleiding van een procedure. Als u een vraag heeft naar aanleiding van een procedure bij de rechtbank of het gerechtshof, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het betreffende gerecht.!

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders