Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Nieuwsbrief

Om zoveel mogelijk huurders te informeren over onze stichting en werkzaamheden te betrekken, willen wij u regelmatig een nieuwsbrief zenden.

De huurder die deze nieuwsbrief ontvangt heeft zich op een eerder moment gemeld met zijn of haar e-mailadres door aanmelding voor de Algemene Huurdersvergadering van september 2018 2019. Formeel mogen wij nieuwsbrieven verzenden als de ontvanger daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
Wij hopen dat u geen bezwaar heeft, heeft u wel bezwaar kunt u zich "direct" uitschrijven als u wenst. We hopen dat u deze nieuwsbrief onder de aandacht brengen van andere huurders van Fien Wonen of belangstellende.

Wij als bestuur zijn actief voor onze achterban. Wij hebben oog en gevoel voor wat bij de Fien Wonen-huurder speelt.

Wij (bestuurders HRHG) huren zelf bij Fien Wonen. (Hardinxveld-Giessendam). Elke huurder telt. Wij staan voor betaalbaar wonen in een fijne omgeving. Dit is geen nieuw verhaal, maar wel iets waar wij voor gaan.

aanmelden Nieuwsbrief

Woningcorpoatie FIEN Wonen

FIEN Wonen is een woningcorporatie met woningen in Hardinxveld-Giessendam en Zederik. We beheren onder andere eengezinswoningen, appartementen, grondgebonden woningen en seniorenwoningen. Wij zijn een sociale huisvester. Dit betekent dat wij voornamelijk huurwoningen aanbieden met een netto huurprijs tot € 710,68. Lees Meer

De Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen. Lees Meer

Huurcommissie

Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem.

Rechtspraak Huurzaken

Ik heb een vraag naar aanleiding van een procedure. Als u een vraag heeft naar aanleiding van een procedure bij de rechtbank of het gerechtshof, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het betreffende gerecht.

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders