Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Notulen Huurdersrad Hardinxveld-Giessendam

2004!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

NOTULEN

2004

Notulen Huurdersraadvergadering van 14 maart 2004

De Woningstichting zet opnieuw de schouders eronder. De heer Kuipers merkt op dat hij uit vertrouwelijke bron heeft vernomen dat er individuele gesprekken hebben plaatsgevonden met de bezwaarden. Dit waren redelijk positieve gesprekken. De heer Van Hunnik merkt op dat de Woningstichting hier niets van heeft vernomen. 
De heer Van Hunnik geeft hier bij aan dat de Woningstichting openstaat voor positieve suggesties. De heer Stek heeft vernomen dat er nog maar twee personen zijn die bezwaar hebben tegen het plan.

Lees Meer

Notulen Huurdersraadvergadering 6 juni 2004

De heer Kuipers geeft als voorbeeld dat woning Vermeerstraat huursom € 500 per maand te hoog is.
M. Ouajnan licht toe dat de huur van een woning na mutatie aan de streefhuur wordt aangepast. Onze taak is om passend toe te wijzen. Betaalbaarheid is een belangrijk punt dat volop de aandacht heeft. Hoe groot moet onze goedkope woningvoorraad zijn. Als blijkt dat er dringend behoefte is aan woningen onder de € 500 dan moeten wij daarop inspelen.

Lees Meer

Notulen Huurdersraadvergadering 12 september 2004

Morgenslag

Met de gemeente is geen overeenstemming bereikt over grondprijs. De gemeente heeft nu voorgesteld om sociale koopwoningen te bouwen. Omnivera is niet van plan om hierop in te gaan. De grondprijzen zijn veel te hoog om sociale huurwoningen te kunnen realiseren. De Raad van Commissarissen ondersteunt dit standpunt. 

Lees Meer

Notulen Algemene Huurdersvergadering 17 september 2004

Er is veel tijd gestoken in het Sociaal Plan bij sloop en renovatie en het herzien van de Algemene Huurvoorwaarden.

In het Sociaal Plan staan de rechten van huurders en de plichten van Omnivera beschreven bij herstructureringsplannen en ingrijpende woningaanpassingen. Ook staan de regels voor herhuisvesting en vergoedingen beschreven. Het Sociaal Plan is op vrijdag 12 september ondertekend door Gemeente, Omnivera en Stichting Huurdersraad en geldt met terugwerkende kracht voor de Oranjebuurt. 

Lees Meer

Notulen Huurdersraadvergadering 12 december 2004

oor de bewoners van de Sluisweg aan de oostzijde volgt in januari een informatieavond. De overige bewoners ontvangen een brief waarin de toekomstplannen worden uitgelegd. Ook de bewoners aan de Frederikstraat ontvangen een brief. Stichting Huurdersraad vraagt waarom Omnivera kiest voor verkoop van woningen aan de huurders en nieuwbouw plegen in plaats van instandhouden/renoveren? Zij maakt zich zorgen of er voldoende woningaanbod voor de minima overblijft.

Lees Meer

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders