Thuis in Wonen

Houd huren betaalbaar

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2002!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

NOTULEN

2002

Notulen Huurdersraadvergadering van 12 februari 2002

Het bestuur is van mening dat publiciteit wenselijk is om bij de huurders bekendheid te geven aan de op te richten Huurdersraad. Het artikel van G.J. Sikkema wordt door K.de Ruyter voor plaatsing in Het Kompas aangeboden aan Wil Sommeijer. Wellicht is het mogelijk een foto te laten nemen bij de ondertekening van de akte van oprichting, die eveneens in het Kompas wordt geplaatst.

Lees Meer

Notulen Huurdersraadvergadering 14 februaril 2002

De heer Heijkoop vindt het jammer dat het project voor verstandelijk gehandicapten niet kan doorgaan. De heer Heijkoop merkt op dat hij zelf een verstandelijk gehandicapte zoon heeft die toch zelfstandig woont. De heer Heijkoop legt uit hoe dat geregeld is. De heer Van der Priem antwoordt dat het project wat hier misschien gerealiseerd zou worden een project voor begeleid zelfstandig wonen is.

Lees Meer

Notulen Huurdersraadvergadering 11 april 2002

De heer Stek merkt op dat geconstateerd is dat je voor éénzelfde complex soms ziet dat er verschillende percentages gehanteerd worden. Hoe kan dit. De heer Van der  Priem antwoordt dat dit komt door de mutaties. Na mutatie van een woning wordt de woning gelijk op een juist peil gebracht. Een renovatie van een bewoonde woning betekent geen huurverhoging voor de zittende huurder. Na vertrek wordt de woning op het juiste pijl gebracht.

Lees Meer

Notulen Huurdersraadvergadering 13 juni 2002

M. Stek en P.A. v.d. Priem staan stil bij het toch vrij plotselinge overlijden van H. van Hunnik. Dit wordt als een groot verlies ervaren, ondanks dat hij vorig jaar al afscheid had genomen van de Woningstichting. Af en toe bijpraten deed de heer Van Hunnik toch altijd nog goed en hij voelde zich nog steeds bij de Woningstichting betrokken.

Lees Meer

Notulen Huurdersraadvergadering 12 en 14 november 2002

In eerste instantie was het ook de bedoeling om zoveel mogelijk woningen te realiseren. Dus de keus was om hier appartementen te gaan bouwen. Duidelijk werd dat dit niet paste in dit kleinschalige gebied. Hiervoor zou ook te weinig parkeergelegenheid zijn. Op zich was het wel een mooi plan. Dit vond ook de stedenbouwkundige van de gemeente, maar niet voor deze locatie. Burgemeester en Wethouders hadden de Woningstichting er ook op geattendeerd dat de plek waar de bergingen zouden komen wel erg vandalismegevoelig was. De verwachting was dat er op het eerste plan veel bezwaren zouden zijn binnengekomen en wel begrijpelijk van de bewoners uit de Oranjestraat. 

Lees Meer 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders