Thuis in Wonen

Houd huren betaalbaar

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2003!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

NOTULEN

2003

Notulen Huurdersraadvergadering van 13 februari 2003

De heer Stek geeft aan dat de Woningstichting zegt dat in de bescheiden staat aangegeven dat de voorlichting in een positieve sfeer verlopen is. De heer Stek merkt op dat de huurdersstichting toch andere geruchten heeft opgevangen. De mensen in dit complex vinden het heel wat twee keer te moeten verhuizen. Op zo’n avond slikken ze het. Thuis aangekomen gaan ze hierover toch piekeren.

Lees Meer

Notulen Huurdersraadvergadering 8 mei 2003

Dhr. Heijkoop merkt op zijn huis niet is gerenoveerd en dat van zijn buurman wel. Dhr. Van der Priem antwoordt dat werkzaamheden aan de buitenkant van een woning ook onder renovatie valt. Werkzaamheden aan de buitenkant geven geen huurverhoging, aldus Dhr. Van der Priem. De Woningstichting wil wel een redelijkheid van de huurprijs voor volgend jaar handhaven. We gaan voor 2004 intern bekijken of het mogelijk is om 0,75% te hanteren in plaats van 1%.

Lees Meer

Notulen Huurdersraadvergadering 11 september 2003

Het beleid van de Woningstichting is sowieso 75 à 80 procent van de woningen te verstrekken aan woningzoekenden met een lager inkomen. 
De heer Van der Priem geeft als voorbeeld een starter. Gezien het inkomen van dat moment krijgt hij/zij een passende woning toegewezen. Een goedkopere woning. Na een gemaakte carrière woont hij te goedkoop. Deze huurder kun je er niet uitzetten.

Lees Meer

Notulen Huurdersraadvergadering 13 november 2003

plan Over ’t Spoor Er heeft een gesprek plaatsgevonden met boer De Jong over de noodweg voor het bouwverkeer. Op de huidige plaats wordt een geheel nieuwe weg aangelegd. De weg die er nu ligt is hiervoor niet meer geschikt, vertoont allerlei scheuren e.d. De Woningstichting hoopt met boer De Jong tot een redelijke afronding te komen.

Lees Meer

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders