Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Wat kunnen we voor u betekenen

Het doel, onze missie...

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Wat kunnen we voor u betekenen

 

Het doel, onze missie...

Het doel van de stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is de belangen van alle huurders van Woningstichting Fien Wonen te behartigen in het kader van volkshuisvesting....

De stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over diverse onderwerpen die van invloed zijn op het huurbeleid van Woningstichting Fien Wonen. Vele rechten en plichten zijn wettelijk bepaald in de Overlegwet en in het BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector). Fien Wonen en de stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin een en ander is vastgelegd.

 

Maak kennis met de Huurdersraad

De stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is samengesteld uit afgevaardigden alle wijken verdeeld over Hardinxveld-Giessendam. De diverse bewonerscommissie hebben het recht een vergadering van de stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam bij te wonen. Binnen de stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam wordt onderling een Dagelijks Bestuur gekozen die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, zoals verslaglegging, goede doorstroming van informatie en communicatie, en het onderhouden van contacten met en representatie naar andere partijen.

 

Vergadering bijwonen...

Heeft u vragen voor de Huurdersraad, of wil u een keer een vergadering bijwonen laat dit dan weten. We kunnen geen grote aantallen ontvangen, bezoekers kunnen aanschuiven. Wie zich aanmeld krijgt een uitnodiging via een e-mail. U kunt zich aanmelden via, info.huurdersraad@gmail.com  

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top