Thuis in Wonen

Houd Huren betaalbaar...

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam
Bestuur

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Bestuur

 

Wat kunnen we jou betekenen

Het doel, onze missie...

Het doel van de stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is de belangen van alle huurders van Stichting Fien Wonen te behartigen in het kader van volkshuisvesting....

De stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over diverse onderwerpen die van invloed zijn op het huurbeleid van Woningstichting Fien Wonen. Vele rechten en plichten zijn wettelijk bepaald in de Overlegwet en in het BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector). Ook is tussen corporatie Fien Wonen en stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin een en ander is vastgelegd.

De stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is samengesteld uit afgevaardigden alle wijken verdeeld over Hardinxveld-Giessendam. De diverse bewonerscommissie hebben het recht een vergadering van de stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam bij te wonen. Binnen de stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam wordt onderling een Dagelijks Bestuur gekozen die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, zoals verslaglegging, goede doorstroming van informatie en communicatie, en het onderhouden van contacten met en representatie naar andere partijen.

MAAK KENNIS MET DE HUURDERSRAAD

Heeft u vragen of wil u iets gewoon iets weten, of is het nodig dat de Huurdersraad voor u bij elkaar komt, stuur uw vraag naar het e-mailadres. 

Vergadering bijwonen...

Heeft u vragen voor de Huurdersraad, of wil u een keer een vergadering bijwonen laat dit dan weten. We kunnen geen grote aantallen ontvangen, bezoekers kunnen aanschuiven. Wie zich aanmeldt krijgt een uitnodiging via een e-mail. U kunt zich aanmelden via,

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam
Secretariaat:
info.huurdersraad@gmail.com

 

We doen het voor de Huurders van Fien Wonen
Wil u een keer een bestuursvergadering bijwonen, laat het ons weten.
(mail naar bovenstaand emailadres) 

 

Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam heeft een eigen locatie om te vergaderen.

Recreatiezaal Vijverhof.
van Leijdenstraat 87.
3371 HV Hardinxveld-Giessendam.

 

Rien Stek
Lid sinds 1992
Rien Stek

Voorzitter sinds 11 juni 2002 Penningmeester
sinds 01-01-21

Joop Kuipers
Lid sinds 1988
Joop Kuipers

Secretaris sinds 2002
 Webmaster sinds 2007 Vormgever en Redactie nieuwsbrief sinds 2020

Henk Haeser
Lid sinds 2016
Henk Haeser

Bestuurslid sinds 2016
Juridischezaken
Lid Redactie Nieuwsbrief sinds 2020
Lid Verenigingsraad provincie Zuid-Holland Woonbond
Lid Regionale Samenwerking Sociale Woningbouw
 Lid G.O.H.D   


Hans Baartman
Lid sinds 2021
Hans Baartman

Bestuurslid sinds 2021
 Algemenezaken
Secretaris 
Bewonerscommissie Uranus/PeulenKlik hier om ALLE nieuwsbrieven te openen.

Hans Kooy
Lid sinds 2023
Hans Kooy

Bestuurslid sinds 2023
Algemenezaken


Blijf op de hoogte door onze Nieuwsbrief

 

 Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

Nieuws van en voor de huurder
Heeft u zelf iets wat in de nieuwsbrief kan, stuur dan uw kopij via email.
info.huurdersraad@gmail.com

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op,
nieuwsbrief@huurdersraad.com
maar ook via onze website
www.huurdersraad.com

Het verder verspreiden van deze nieuwsbrief is zeer gewenst!

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders