Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Header Content Region

Insert text, image or banner ads here, or just delete this text and leave this area blank!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch
Inventariseer en meld onderhoudsklachten
1 juli 2018

Heeft u meerdere klachten over het onderhoud van uw woning en wilt u dat uw verhuurder in actie komt? Het formulier kan voor u daarbij van nut zijn.

De regenpijp lekt, het kozijn van het raam in de keuken is rot en er zit schimmel op het plafond. In een woning kan sprake zijn van een optelsom aan onderhoudsklachten. Met het formulieren van kunt u alle klachten inventariseren en individueel -of samen met uw buren- aan de verhuurder kenbaar maken.

Voor Huurders

Met het ‘Formulier onderhoudsklachten’ brengt u de onderhoudstoestand van uw woning in kaart. Bij dat formulier zit ook een modelbrief. Daarmee kunt u de verhuurder vragen de klachten te verhelpen. In de toelichting bij het formulier leest u hoe u het formulier kunt gebruiken en wat u kunt doen als uw verhuurder de plicht om gebreken te verhelpen niet nakomt.

Met dit formulier kunt u de onderhouds­­toe­stand van uw woning in kaart brengen en de verhuurder vragen onderhoudsgebreken te verhelpen. Bewoners (commissies) die klachten van meerdere bewoners willen bundelen kunnen de Verzamelstaat klachtenformulieren gebruiken.

Nu isoleren voorkomt

extra hoge uitgave huiseigenaren

De nieuwe regering legt in toenemende mate financiële druk op huizenbezitters. Er komt onder Rutte al een boete als je je huis afgelost hebt (eigenwoningforfait). Nu zijn er volgens Haagse bronnen ook plannen om na 5 jaar de lage btw op isolatie te stoppen. De terugverdientijd is immers al reden genoeg om voor goede isolatie te kiezen.

Bovendien was de maatregel deel van een pakket om de bouwsector te stimuleren. Nu de recessie voorbij is en de bouwsector weer overuren draait is de 15% btw-korting overbodig geworden. Maar als gevolg van internationale klimaatakkoorden om het energieverbruik van landen te verminderen zet ook Rutte III hoog in op energiebesparing. Om de doelstellingen te halen is het nodig dat woningen energieneutraler worden. Dat hoopt de overheid te kunnen realiseren door de energiebelasting fors te verhogen en door strengere eisen te stellen aan het energielabel van woningen.

Nu nog vrijblijvend, maar naar verloop van tijd door de duimschroeven aan te draaien. Daarom is het voor woningbezitters die een huis hebben met energielabel C of lager het moment om nog snel te informeren naar isolatiemogelijkheden. Niet omdat spouwmuurisolatie en kruipruimte-isolatie volgens onafhankelijk Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal binnen 4 of 5 jaar terugverdiend is. (hoewel ook een sterk argument) Maar omdat het nu nog met de 15% btw-korting kan.

Omnivera GWZ heet

vanaf nu Fien Wonen

30 januari 2018

Precies op de dag dat Omnivera GWZ en haar rechtsvoorgangers 100 jaar geleden als woningcorporatie een toelating kreeg van het Rijk, onthulde Omnivera GWZ haar nieuwe naam: Fien wonen.

Tijdens een feestelijke receptie in Huis het Bosch legden huurdersorganisatie voorzitter Rien Stek van Huurdersraad Omnivera het laatste steentje in de symbolische weegschaal. Een nieuwe koers vraagt om een nieuwe naam.

Nadat Omnivera GWZ samen met stakeholders vorige jaar haar ondernemingsplan maakte, is een traject gestart om gezamenlijk een nieuwe naam en uiterlijk te kiezen dat aansluit bij die nieuwe koers. Na interne gespreksrondes en debatten is daaruit de naam Fien Wonen naar voren gekomen. Een no-nonsens naam, een positieve en vrolijk klinkende naam.

Precies dat wat Fien wonen wil zijn voor haar huurders en samenwerkingspartners.

In de ondertitel bij de nieuwe naam is de nieuwe koers goed terug te vinden; woon het zelf, woon het samen. Het eerste deel van de pay-off gaat over alle mensen die zelf uitstekend in staat zijn om hun eigen woongeluk vorm te geven. Fien wonen wil mensen de ruimte geven. Fien wonen wil dat mede mogelijk maken door waar dat knelt haar eigen processen en besluitvorming onder de loep te nemen.

Fien wonen wil mensen meer vrijheid te geven om van hun huis hun thuis te maken.  Het tweede deel van de pay-off is woon het samen. Dat staat voor alle mensen met een specifieke woonvraag, die al dan niet gepaard gaat met een zorgvraag. Het uitgangspunt moet zijn dat Fien wonen mensen ondersteund hun kwaliteit van leven te helpen verbeteren.

Denk aan specifieke projecten als beschut wonen voor bepaalde groepen als dementerende ouderen, of jongeren met een stoornis in het autisme spectrum. Maar het kan ook gaan om medewerking bij woningtoewijzing om mantelzorg mogelijk te maken. 

Bijeenkomst

Sluisweg

27 feberuari 2015

U leest hier het veslag,

Bijeenkomst

Frederikstraat

3 februari 2015

U leest hier het verslag,

 

Prestatieafspraken

Klik HIER voor de Prestatieafspraken 2018-2022

Huurders aan Top

Dit document onderbouwt en geeft richting aan het voornemen voor vergaande samenwerking/fusie. Het is een analyse van de huidige situatie maar vooral een blik vooruit naar de strategie van de nieuwe organisatie. We beschrijven op hoofdlijnen waar de nieuwe organisatie voor staat en hoe wij de volkshuisvestelijke en maatschappelijke inzet gaan vorm geven en uitvoeren. LEES MEER

 

Samenwerking

Woningstichting Fien Wonen, Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en vereniging Huurders en bewoners Belang Zederik, hebben gezamelijk een Samenwerkingsovereenkomst getekend. LEES MEER

 

Onderhoudswijzer

Woningstichting Fien Wonen, Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en vereniging Huurders en bewoners Belang Zederik, hebben gezamelijk aan de Onderhoudswijzer gewerkt.LEES MEER

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders