Thuis in wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2006!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Notulen

2006

 

Notulen Huurdersraadvergadering 14 februari 2006

De heer Stek informeert wat de huurverhoging voor 2006 zal zijn. De heer Van der Priem antwoordt, dat de trendmatige huurverhoging zal uitkomen op 1,7% als een woning in overeenstemming is met de woonwaarde. Is een woning niet in overeenstemming met de woonwaarde dan kan de huurverhoging op 2,7% uitkomen. De maximale huurverhoging is 1,7% + 1,5% = 3,2%. De gemiddelde huurverhoging over het totale woningbezit mag niet meer dan 2,5% zijn.

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 10 mei 2006

Mevrouw Janssen-Nijssen van de Stichting Huurdersraad heeft geïnformeerd naar de service kosten van de rug aan rug woningen van de Brooshooftstraat. De heren De Vreede en Van der Priem verwijzen naar het huurcontract. Daar staat dit gespecificeerd.

LEES MEER

Notulen Algemene Huurdersvergadering 23 mei 2006

De huurdersvereniging oppert dat een wijziging van de puntentelling gewenst is in verband met de overlast. Voor een eventuele wijziging van een puntentelling, zoals die voor een woning is vastgesteld, kan men zich melden bij de Huuradviescommissie. Voor het eventueel plaatsen van borden rond de Jupiterstraat kan men zich wenden tot de verkeerscommissie. 

LEES MEER

 

Notulen Huurdersraadvergadering 4 oktober 2006

De heer Kuipers informeert naar het plan. De heer Van der Priem antwoordt, dat de Woningstichting heel erg enthousiast was van het plan van Van Hunnik, Overduin & Lambrechts. Dit kan helaas niet gerealiseerd worden vanwege het geluid van de A15. Hierna voorstel tweede plan. Dit plan kan helaas niet vanwege de slechte uitstraling van de gevels.

LEES MEER

De heer Stek deelt mee, dat mevrouw Advokaat aanwezig is vanwege een vraagstelling vanuit complex 230. Om die reden wordt de vergadering gestart met agendapunt 3. De bewoners hebben een brief ontvangen inzake grootonderhoud sanitaire ruimten. Over de brief heerst enige verwarring en ontevredenheid bij diverse bewoners van dit complex. Er is al een protestbrief opgesteld door de bewoners inzake de huurverhoging voor grootonderhoud. Bij grootonderhoud wordt er geen huurverhoging opgelegd.

LEES MEER

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders