Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Startpagina

We doen het voor de Huurders!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Slim energie besparen

 

16 november 2022

De energierekening drukt door de stijging van de energieprijzen zwaar op de woonlasten. Voor veel huurders is de energierekening twee of soms wel drie keer zo hoog geworden. Toch kun je vaak nog energie en daarmee veel geld besparen. 

Grote en kleine besparingen

Verwarming en warm water zijn samen de grootste kostenpost op je energierekening, ongeveer 60%. Op verwarming en warm water kan je dan ook het meest besparen. Stroom is een minder grote kostenpost, maar nog steeds zo’n 37% van je energierekening. En ook op koken kun je besparen, al is dat niet zo veel: alle kleine beetjes helpen. 

Bespaar het meest op verwarming

Als je niet in een zeer energiezuinig huis woont, dan kan je het meest besparen op verwarming. Zorg dat je verstandig om gaat met de verwarming. Zet de verwarming maximaal op 19 graden, verwarm alleen de ruimte waar je lang bent, houd de deuren dicht, en zet de verwarming een uur voordat je gaat slapen of van huis gaat op 15 graden (of op 17/18 graden als je vloerverwarming hebt).  

Let op gebruik van warm water

Water verwarmen kost veel energie en geld. Een paar minuten de warme douche of warme kraan laten stromen kost al gauw €0,50. Douch daarom kort en niet te vaak. En laat de warme kraan niet stromen. Gebruik voor spoelen en wassen een teiltje of vul de gootsteen. En was je handen onder de koude kraan. 

Ga slim om met elektrische apparaten

Grote elektrische apparaten die altijd of lang aan staan, zoals de koelkast en de wasmachine, gebruiken veel energie. Door verstandig met deze apparaten om te gaan kan je veel energie besparen. Heb je een tweede koelkast, zet die dan uit of doe hem weg. Gebruik bij de vaatwasser en wasmachine het eco-programma en zorg dat de machine vol is voor je hem aan zet. Droog je was aan de waslijn, en gebruik de wasdroger niet of zo min mogelijk. Vul de waterkoker allleen met water wat je nodig hebt voor bijvoorbeeld een kopje thee. Laat de oplader van je telefoon niet onnodig aangesloten. En laat niet onnodig het licht branden. 

Zoek de stroomslurpers

Kijk ook eens of je stroomslurpers in huis hebt. Als een apparaat warm wordt, gebruikt het veel stroom. Voel dus voorzichtig of een apparaat warm is als hij aan of op stand-by staat. Pas op dat je je niet verbrandt. Zet apparaten die warm worden echt uit, door de stekker uit het stopcontact te halen, met een stekkerdoos met schakelaar of met een stand-by-killer. 

Meer bespaartips en ervaringen

Op de website van de Woonbond, de organisatie die opkomt voor de belangen van huurders, vind je nog veel meer tips speciaal voor huurders. Ook lees je er persoonlijke verhalen van hoe andere huurders energie besparen. Ga naar www.woonbond.nl/haalenergieuitjerekening                         LEES MEER (tips)

Bestuurlijk Overleg Provinciehuis

 

Op 22 september 2022

vond er een Bestuurlijk Overleg plaats in het Provinciehuis te Den Haag met de regio’sProvinciehuis Drechtsteden, Alblasserwaard, Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee, waarbij het afsprakenkader BZH en ZH werd besproken die 1 oktober 2022 moet worden ingediend  en een vooruitblik werd gegeven op de regionale realisatieagenda’s  die de uiteindelijke onderlegger zijn van voormeld afsprakenkader.

Door Anne Koning,

Gedeputeerde van de provincie, werden hiervoor uitgenodigd de wethouders van de diverse gemeenten  in voormelde regio, waterschappen, ontwikkelaars-bouwers, corporatiessector, alsmede de Woonbond. Ons bestuurslid, Henk Haeser, werd in zijn hoedanigheid van Verenigingsraadslid van de Woonbond voor de provincie Zuid-Holland, hiervoor ook uitgenodigd om namens de Woonbond aanwezig te zijn en zijn inbreng te geven.

In het kader van de eerste werkafspraken, werden de volgende punten naar voren gebracht, waarvan ik er een enkele zal noemen:

·     Vertalen van de Rijksinzet en het indicatieve bod ZH op twee/derde betaalbaar aan nieuwe woningen, waarvan één/derde deel  sociale huur door corporaties te bouwen; en

·     Identificeren van concrete knelpunten, hetzij generiek, hetzij per locatie. Deze afwegen  tot welke voorwaarde/eis dit leidt aan Rijk m.b.t. afwegingen al dan niet uiteindelijk ondertekenen van het afsprakenkader.

Uiteraard waren er nog veel meer punten die aangedragen werden, maar ik heb de twee belangrijkste punten, zeker geldend voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam, even genoemd. 

Helaas schitterde de wethouder van de gemeente Hardinxveld-Giessendam door afwezigheid. Wil zij zich niet conformeren aan de toekomstige één/derde bouw van sociale huurwoningen?
Ook het getekende coalitieakkoord doet zoiets vermoeden, aangezien daarin met geen woord wordt gerept over bouw van sociale huurwoningen. Maar er is ook goed nieuws: de Minister is bezig om sancties te ontwikkelen voor gemeenten die zich daaraan niet zullen houden. Uiteraard hadden die sancties er allang moeten zijn, dus vragen wij ons af wat voor waarde wij moeten toekennen aan dit voornemen van de  Minister.

Als huurdersraad zullen wij uiteraard wel trachten een en ander in de nog op te maken Prestatieafspraken 2023, waarvan de onderhandelingen  op dit moment in volle gang zijn, op te nemen.

Tweederde huurtoeslagontvangers gaat er gemiddeld drie tientjes in de maand op achteruit

26 september 2022

Woonbond roept kabinet op geplande wijziging niet door te zetten.

Tweederde van de huurtoeslagontvangers gaat er met de door het kabinet geplande wijzigingen in de huurtoeslag op achteruit, blijkt uit recent gepubliceerde doorrekeningen van het NIBUD. De Woonbond waarschuwde eerder al voor de negatieve financiële effecten voor veel huurders. Ook het NIBUD raadt het kabinet nu af om de geplande wijzigingen door te zetten. Bijna tweederde gaat erop achteruit met gemiddeld € 29 per maand. Eenoudergezinnen en paren met kinderen gaan er het vaakst en het meest op achteruit.

De negatieve gevolgen komen vooral doordat het Kabinet met een 'normhuur' wil gaan werken in de huurtoeslag. Nu wordt er in het berekenen van de huurtoeslag gekeken naar hoe hoog de huur is die een huurder echt betaalt. Dat is vaak hoger dan de normhuur waar het kabinet mee rekent. 

Meer huurders in de knel

Op dit moment kan 38 procent van de huurders met huurtoeslag de minimaal onvermijdbare uitgaven niet betalen. Uit de Nibud-analyse blijkt dat deze groep groeit naar 64 procent als de plannen van het kabinet doorgaan in 2024. 

Woonbonddirecteur Zeno Winkels: 'Het is onbestaanbaar dat het kabinet de huurtoeslag versobert voor huurders met een relatief smalle beurs, terwijl die aan alle kanten het leven duurder zien worden. Een paar tientjes tot honderd euro in de maand kwijtraken terwijl je huur hoog is, je energierekening stijgt en de boodschappen te duur duwt mensen verder in de problemen. Dit kan niet.'

De Woonbond wil dat het kabinet afziet van de normhuur en het versoberen van de huurtoeslag door de basishuur (de eigen bijdrage die een huurder helemaal zelf betaald aan huur) te verhogen. Ook het niet langer deels vergoeden van de servicekosten pakt slecht uit voor huurtoeslagontvangers. Wel is de bond ervoor om de leeftijd waarop jongeren volledig recht hebben op huurtoeslag te verlagen van 23 naar 21 jaar en om ook huurders met een laag inkomen in de vrije sector recht te geven op huurtoeslag. Dit zijn de enige positieve punten uit het huidige wetsvoorstel.

 

 

Enkelglas? Huurverlaging!

10 september 2022

De Woonbond heeft gisteren in het tv-programma BNNVARA KASSA opgeroepen om van enkel glas in een huurwoning, een gebrek te maken. Vooral in de particuliere huurmarkt zijn er nog veel onzuinige woningen. Ongeveer 30 procent van de woningen heeft daar nog een E, F of G label. 

De bond geeft aan dat er met corporaties is afgesproken om de meest onzuinige woningen het eerst op te knappen, en dat dat vanaf 1 januari zonder huurverhoging gaat. Op die manier komt de lagere energierekening helemaal in de portemonnee van de huurder terecht. Met particuliere verhuurders waren dergelijke afspraken niet te maken.
 

Enkelglas als gebrek aan woning

De Woonbond wil dat enkelglas als een gebrek aan de woning gaat worden gezien. Het valt dan onder de onderhoudsplicht van de verhuurder om dit te vervangen. Doet de verhuurder dat niet, wordt de huur verlaagd totdat de verhuurder wél in beweging komt. Goed voor de portemonnee van de huurder, en een goede prikkel om de onzuinige ruiten te vervangen. Bovendien gaat dit, anders dan bij een renovatievoorstel om enkelglas te vervangen, niet gepaard met een huurverhoging.

Rechtszaak

In de studio vertelt Nicolien Zuidgeest dat ze al drie jaar probeert haar particuliere verhuurder enkelglas te laten vervangen. Maar ook voor een huurverhoging komt de verhuurder niet in beweging, waardoor het nu zelfs uitdraait op een rechtszaak. Dat onderstreept dat het makkelijker moet worden om het vervangen van enkelglas af te dwingen. 

Nu onzuinige woningen aanpakken

Maar liefst 61 procent van de private verhuurders heeft afgelopen vijf jaar niet aan verduurzaming gedaan. Volgens CDA-Kamerlid Henri Bontebal is het dan ook goed dat woningen met slechte labels in 2030 niet meer verhuurd mogen worden. Dat is een prikkel voor verhuurders om te gaan verduurzamen. De Woonbond wil dat onzuinige woningen met enkelglas nu al worden aangepakt. ‘Omdat steeds meer partijen toch ook wel inzien dat je de meest onzuinige woningen sowieso moet aanpakken. Als daar dan woningen tussen zitten waar al decennia niks aan gedaan is -enkelglas is echt niet zo'n nieuwe uitvinding- dan moet je daar dus beginnen.’

 

Meer huurders met huurachterstand

19 juli 2022

Bijna vier op de tien corporaties zag het aantal huurders met een huurachterstand in de eerste maanden van 2022 toenemen, blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van corporatiekoepel Aedes. De Woonbond maakt zich zorgen over de oplopende huurachterstand.

 ‘Dit bevestigt dat de stijgende vaste lasten meer huurders in de problemen brengen. Daar moet de het Kabinet iets tegen doen,’ reageert Woonbonddirecteur Zeno Winkels. Hij wijst in dat licht ook op de huurtoeslag. In recente plannen van Volkshuisvestingsminister De Jonge gaan mensen met een hoge huur er juist op achteruit.

Winkels: ‘Huurders korten op de huurtoeslag, terwijl de huurachterstand weer toeneemt, en mensen hun vaste lasten fors zien oplopen is een heel slecht idee.’ De bond pleit al langer voor een hogere huurtoeslag door de eigen bijdrage, het deel van de huur die huurtoeslagontvangers helemaal zelf betalen, te verlagen. In plaats daarvan is het Kabinet van plan om de eigen bijdrage te verhogen én huurders voor een fictieve 'normhuur' huurtoeslag uit te keren in plaats van de werkelijke huurprijs die ze betalen. Door de normhuur gaan vooral huurders met een hoge huur erop achteruit. 

Ook roept de bond corporaties op om te kijken naar huurverlaging voor huurders die in de knel zitten. De Woonbond wijst erop dat deze problematiek ook in de particuliere huursector speelt, waar de huurprijzen ook voor sociale huurwoningen, vaak hoger liggen dan bij corporaties. Gekort worden op de huurtoeslag is voor deze groep al helemaal desastreus.

 

Kabinet sluit nationale prestatieafspraken volkshuisvesting met Aedes, woonbond en VNG

30 juni 2022

Vandaag 30 juni 2022 heeft minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nationale prestatieafspraken gemaakt met Aedes, Woonbond en VNG. Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa €1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Daar tegenover staan bindende prestatieafspraken die gericht zijn op een verdubbeling van de bouwproductie van sociale huurwoningen, vergaande verduurzaming van meer dan 675.000 woningen, huurmatiging en een verplichte huurverlaging voor de laagste inkomens en er wordt geïnvesteerd in woningverbetering en het aanpakken van vocht- en schimmelproblemen.

Minister de Jonge: ‘We staan voor grote uitdagingen die we alleen met elkaar kunnen aanpakken. De nationale prestatieafspraken zijn meer dan alleen afspraken. Het laat zien dat volkshuisvesting terug van weggeweest is. Zo geven we woningcorporaties weer de ruimte om te kunnen doen waarvoor zij zijn opgericht: het realiseren en goed onderhouden van betaalbare en duurzame woningen voor mensen die dat nodig hebben.’

Voorzitter Aedes Martin van Rijn: ‘Dit akkoord stelt ons in staat om weer vooruit te kijken, in plaats van achterom. Doordat we het juk van de verhuurderheffing kunnen afwerpen, krijgen we weer de ruimte om te investeren en tegelijkertijd houden we wonen betaalbaar en matigen we de huren voor de mensen die dit het hardst nodig hebben. We investeren in meer nieuwe betaalbare woningen, versnelde verduurzaming van de woningvoorraad en versterking van leefbare wijken en buurten. Corporaties nemen hiermee het voortouw bij het bestrijden van de wooncrisis. Maar dat doen we niet alleen: de kracht van dit akkoord zit erin dat we dit samendoen met gemeenten, bewoners en woningzoekenden. We hebben elkaar nodig bij de versnelling die we gezamenlijk willen maken.’

'In dit akkoord staan flinke stappen om te zorgen dat huren betaalbaarder wordt,' zegt Woonbonddirecteur Zeno Winkels. 'Zo krijgen ruim een half miljoen hurende huishoudens met een laag inkomen een huurverlaging en zullen er heel veel woningen worden geïsoleerd zonder dat hier een huurverhoging tegenover staat. Zodat de huurder maximaal profiteert van de lagere energierekening. Tegelijkertijd zal de jaarlijkse huurverhoging de komende jaren onder de loonontwikkeling liggen.' Ook vindt Winkels het goed dat de sociale huursector weer gaat groeien. ‘Na jarenlange krimp van de sociale sector gaat de sociale voorraad zo waar weer groeien, deze trendbreuk is hard nodig.’

Verdubbeling bouwproductie sociale huurwoningen

Om het huidige tekort aan sociale huurwoningen en de wachtlijsten aan te pakken moet het bouwtempo van de corporaties flink omhoog de komende jaren van ca. 15.000 de afgelopen jaren naar bijna 30.000 richting 2030. Doel is dat corporaties 250.000 sociale huurwoningen bouwen in de periode 2022 t/m 2030. Daarnaast is afgesproken dat corporaties tot en met 2030 50.000 middenhuurwoningen gaan bouwen, waarbij de evenwichtige mix moet worden gevonden van woningen met een prijs tussen 850 euro en 1.000 euro. De provincies en gemeenten stellen voor het einde van het jaar samen met corporaties en huurders regionale woondeals op. Zo wordt per gemeente duidelijk hoeveel sociale huurwoningen corporaties gaan bouwen tot en met 2030, en hoeveel middenhuurwoningen corporaties per gemeente gaan realiseren. De gemeenten zullen eind 2022 duidelijk maken waar deze woningen gaan komen. Per gemeente streven we naar minstens 30% sociale huur. Ook komt er een duidelijke definitie in de wet wat sociale huur is.

Verantwoorde huurstijging en huurverlaging voor lagere inkomens

In de afspraken over betaalbaarheid is een balans gevonden tussen generieke maatregelen waarvan alle huurders profiteren en specifieke maatregelen waarvan mensen met lagere inkomens en mensen in niet-duurzame woningen profiteren. Corporaties gaan de komende drie jaar voor alle huurders de huren matigen. Daarbij wordt de koppeling met de inflatie losgelaten en wordt de maximale huursomstijging 0,5% lager dan de CAO-loonontwikkeling. Daardoor gaan de huren minder hard stijgen dan de lonen. Om de huur voor huurders met een laag inkomen te verbeteren krijgen huurders met een inkomen op of onder 120% sociaal minimum een wettelijk verplichte eenmalige huurverlaging tot €550 (prijspeil 2020). Circa 510.000 huishoudens komen hiervoor in aanmerking. Zij krijgen een gemiddelde huurverlaging van gemiddeld €57 per maand. Dit komt in de plaats van een generieke huurbevriezing in 2024. Tot slot gaan corporaties met voorrang een deel van hun (nieuwe) middenhuurwoningen toewijzen aan doorstromers uit de sociale huursector.

Vergaande verduurzaming van meer dan 675.000 woningen

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is een complexe opgave die tot 2050 veel vraagt van gemeenten, corporaties en huurders. Partijen hebben elkaar nodig om de verduurzamingsopgave te realiseren op zo’n manier dat iedereen er uiteindelijk voordelen van heeft. Corporaties gaan al hun woningen met een E-, F-, of G-label tot en met 2028 versneld verduurzamen. Dit sluit aan op het doel om in 2030 675.000 woningen vergaand te isoleren, en 450.000 bestaande corporatiewoningen aardgasvrij te maken. Om huurders van deze verduurzaming te laten profiteren is afgesproken dat zij geen huurverhoging krijgen na isolatiemaatregelen die leiden tot een beter energielabel.

€1,5 miljard woningverbetering en het aanpakken van vocht- en schimmelproblemen

Corporaties en gemeenten willen hun inzet vergroten om investeringen in woningen, de leefomgeving, het welzijn van huurders en de sociale samenhang in de wijk te verbeteren. Corporaties investeren daarom tot en met 2030 jaarlijks €200 miljoen extra in woningverbetering, met een focus op een versnelde aanpak van vocht en schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid. Vanaf 2026 mogen er geen woningen meer zijn met een slechte staat van onderhoud (met uitzondering van woningen die door nieuwbouw vervangen worden). Het verbeteren van de leefbaarheid vraagt van corporaties naast investeringen in het verbeteren van de woningkwaliteit, ook investeringen in de leefbaarheid van de wijk en sociaal beheer in de wijk. In totaal trekken corporaties hier tot en met 2030 jaarlijks € 75 miljoen extra voor uit.

 

Hoe kun je draaien als Politieke Partij

 

Akkoord over startersleningen


2 april 2013, OUD Nieuws (uit Het Kompas Hardinxveld-Giessendam)


H'VELD/G'DAM - De kogel is door de kerk.
In Het Debat/Besluit van donderdag 28 maart 2013 is de verordening voor startersleningen aangenomen door de PvdA, Cu, SGP en CDA. De VVD en de T@B stemden tegen. Deze fracties vinden dat de gemeente niet voor bankiertje moet spelen. De gemeente trekt 400.000 euro uit het positieve saldo van de jaarrekening en ook het Rijk trekt 400.000 euro uit. Het amendement dat werd ingediend door de coalitie om de verwervingskosten van maximaal 275.000 euro te verlagen tot 235.000 euro werd aangenomen met als tegenstemmers de VVD en de T@B.

Door Wil Sommeijer 
,,Het is een steuntje in de rug,'' vond wethouder Cor de Jong. ,,We willen op deze manier starters helpen starten. We beseffen dat niet alle problemen op de huizenmarkt hierdoor worden opgelost.'' De Jong prees de inzet van PvdA fractievoorzitter Niek Verkaik om de starterleningen op de kaart te zetten, daarbij geholpen door de coalitie.
Bernhard van Houwelingen (T@B) vond dat, gezien de steeds minder wordende speelruimte die de kleinere gemeenten krijgen, juist nu de gemeente niet voor bankiertje moeten spelen. ,,De gemeente moet niet helpen bij dit soort aankopen als mensen het niet met eigen financiële middelen voor elkaar krijgen. Het wordt bovendien een loterij, wie het eerst komt het eerst maalt.''

Alida de Jong-Ambachtsheer (VVD) vroeg zich af hoeveel starters er zijn en hoeveel problemen je er mee oplost. Cor van Vliet (CU) was daar stellig in. ,,Je lost er niet alles mee op, maar voor hen die met de starterslening wel een woning kunnen kopen, wordt het wel opgelost en die geven we graag een steuntje in de rug.'' Volgens Timon van Zessen (CDA) zijn eerst de banken aan zet en daarna de starterslening.

,,Het is een steun voor lokale jongeren en daarmee onze jongeren in eigen dorp te houden,'' aldus Niek Verkaik (PvdA). De SGP stemde bij monde van Jasper de Jong in met de verordening en met de verlaging.


Om voor een starterslening in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Zo is er een leeftijdsgrens van 35 jaar. De bijdrage is alleen bedoeld voor de koop van bestaande koopwoningen.

Zo zou de doorstroom worden gestimuleerd. De verkoop van huurwoningen en nieuwbouw zou die doorstroming teniet doen. Bovendien moet men minsten één jaar in de gemeente Hardinxveld-Giessendam woonachtig zijn.

Lees hier onder onze verbazing.


Mei 2022
 
VOORTSCHRIJDEND INZICHT 9 JAAR LATER ??

Hardinxveld-Giessendam eerste gemeente met KoopStart regeling
Dit is (nieuw) nieuws van de Gemeente

Gemeente Hardinxveld-Giessendam is sinds donderdag 19 mei 2022 licentiehouder voor KoopStart. Hardinxveld-Giessendam is hiermee de allereerste gemeente in Nederland die met deze regeling gaat werken.
 "Bijzonder dat wij deze primeur hebben als klein dorp," aldus een trotste wethouder Trudy Baggerman van Wonen en Ruimtelijke ordening.

Uitgestelde betaling
Met de KoopStart regeling biedt de gemeente primair lokale starters de mogelijkheid om met een uitgestelde betaling een eerste huis te kopen. De officiële ondertekening vond op donderdag 19 mei plaats in het gemeentehuis. Wethouder Trudy Baggerman en Simone van de Kuit, directeur-bestuurder van OpMaat ondertekenden de licentie.

Pilot Pieter de Hoogh
De gemeente start met een pilot op de locatie Pieter de Hoogh. Het volledige plan bestaat uit 14 koopwoningen die allemaal met KoopStart worden ontwikkeld en verkocht. Vanaf het moment dat de woningen in de verkoop gaan, geldt gedurende 13 weken een voorrangsbeleid. Starters krijgen hierdoor als eerst de kans om een woning te kopen. De gemeente publiceerde in februari een artikel over de plannen. De start van de verkoop staat gepland in september 2022.

Reactie bestuur Huurdersraad.
Het is natuurlijk vreselijk jammer (stom) dat de T@B en de VVD toen tegen hebben gestemd, Nu doet de T@B alsof ze het geruite garen hebben uitgevonden. De VVD is niet meer actief in Hardinxveld-Giessendam, op sommige terreinen mist Hardinxveld die Partij wel. Laten we hopen dat het gedraai van de T@B nu wel over is, en meer aandacht besteed aan alle inwoners van ons dorp. want deze move hadden we niet zien aankomen.

Verstand komt met de tijd zullen we maar zeggen. Het is natuurlijk jammer dat CU en SGP niet hebben ingezien met wat voor Partij ze nu weer een termijn zijn ingegaan. Met de T@B in de coalitie krijg je grote onrust verschillen in ons prachtige dorp. We melden het nog maar eens, de wethouder waarmee we de Prestatieafspraken bespreken is ook van de T@B, en is horende doof voor de argumentatie van de Huurdersraad.

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurder

Site powered by Dinxvld