Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Startpagina

We doen het voor de Huurders!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Huurders aantoonbaar gedupeerd door de verhuurderheffing

 

1 mei 2020


De belasting op sociale huurwoningen, de verhuurdersheffing, heeft tot gevolg dat woningcorporaties tienduizenden huizen minder kunnen bouwen. Sinds 2013 betalen verhuurders een belasting over sociale huurwoningen. De verhuurderheffing is nu 1,7 miljard euro per jaar en loopt elk jaar verder op. Zo’n 95 procent daarvan wordt betaald door woningcorporaties. Dat geld kunnen de woningcorporaties nu niet besteden aan de hun kerntaak: de sociale woningbouw. LEES MEER 

 

Onderzoek Duurzaamheid


1 mei 2020 


Beste huurder van Fien Wonen,

In het kader van mijn studie Bedrijfskunde doe ik op dit moment onderzoek namens Fien Wonen. Het doel van dit onderzoek is te begrijpen hoe u, als huurder bij Fien Wonen, denkt over het begrip duurzaamheid en een aantal zaken dat daaraan gerelateerd is. Verduurzaming is immers een relevant maatschappelijk onderwerp en wij dragen daar, samen met u, graag aan bij. Daarnaast zullen duurzame toepassingen (positieve) invloed hebben op onder andere wooncomfort. Vandaar dat ik zeer geïnteresseerd ben naar uw mening.

Het onderzoek bestaat uit drie korte delen, het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten. Uw bijdrage wordt uiterst gewaardeerd! Bovendien is invullen volledig anoniem.

Klik hier om naar de enquête te gaan.

Alvast bedankt!

Maarten Koorengevel

 

 

Kunnen huurders van Fien Wonen

 

30 april 2020

 

Kunnen huurders bij Fien Wonen huurbevriezing of huurverlaging aanvragen?
"Ja, we volgen het akkoord van de Woonbond en Aedes en ook de voorwaarden zoals in dat akkoord zijn afgesproken. Die nieuwe regel geldt voor huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur. Bij Fien Wonen is dat een beste groep. Bijna 80% van onze woningen heeft een huurprijs beneden de aftoppingsgrens van € 619,01. Dat komt omdat het huurbeleid erop gericht is dat huurprijzen zijn afgestemd op de doelgroep, dus voor wie de huurwoning bedoeld is.?"

In de eerste week van Mei kunnen huurders dit eenvoudig doen via de website van Fien Wonen middels een interactieve module. Alle benodigde documenten kunnen direct digitaal meegestuurd worden. Dit werkt efficiënt, betrouwbaar en milieuvriendelijk.

Fien Wonen is en blijft voor de huurprijs uw eerste aanspreekpunt.

Wij van Huurdersraad en onze collega's van
Huurders Belang Zederik (Vijfheerenlanden) blijven ook nu steeds beschikbaar als dat nodig is. Zoals u van ons bent gewend. 

 

Huurdersraad komt met Nieuwsbrief

 

17 april 2020 

Eerste nieuwsbrief is verzonden


Vul hier uw aanmelding in.  <    U kunt deze link gebruiken voor het inschrijven van de Nieuwsbrief

 

 

Huurbevriezing en huurverlaging in 2020

 

14 april 2020

 

Beste huurder, we hebben het er nog maar een keer opgezet, doe er uw voordeel mee, uw huurverhogingsbrief valt één der deze dagen we bij u op mat.

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen. Eind 2019 zijn de regels voor huurverlaging en huurbevriezing in 2020 bekend gemaakt. Hoe zit het daar precies mee? Wanneer kun je het krijgen? Hoe vraag je het aan? Veelgestelde vragen op een rijtje.

Hoe vraag ik huurverlaging of huurbevriezing?

Met een brief aan uw woningcorporatie. Wilt u een voorbeeldbrief? 

Doe de online check.

Als blijkt dat het zin heeft om huurverlaging of huurbevriezing te vragen geeft de check u een voorbeeldbrief die u direct kunt opsturen aan uw verhuurder. LEES MEER

 

 

Extra overlegronde nodig - Huurverhoging 2020

 

april 2020 

 

De laatste dagen hebben Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam (HRHG) en Huurders Belang Zederik (HBZ) hard en intensief gewerkt. Beide huurdersorganisaties hebben via e-mail, onlinedocumenten en WhatsApp zeer intensief gecommuniceerd. Ook in deze Coronacrisis weten we elkaar te vinden. Alle bestuursleden hadden volop de mogelijkheid om input te leveren. Dat alles leverde een document op dat vanmorgen naar Fien Wonen is verzonden. LEES MEER 

 

Bezwaar maken tegen je Huurverhoging

 

9 april 2020

Lees hier je document om bezwaar te maken tegen je huurverhoging per 1 juli 2020

 

Beste Huurder

9 april 2020

Het bestuur van de Huurderaad probeert in deze tijd van de corona-crisis passende ondersteuning te bieden. Uw vragen worden zo spoedig mogelijk beantwoord. De bestuursleden werken vanuit huis. We zoeken samen met onze huurders naar passende  ondersteuning te kunnen bieden. Soms is dat even passen en meten om te antwoorden, maar ook in een samenleving op afstand kunnen wij op digitale wijze ons steentje bijdragen.

 

Nieuwsbrief van de Werkgroep Huurders

7 April 2020 

De hurende en de energietransitie

Waarom zou de sociale huursector de startmotor voor de energietransitie in de gebouwde omgeving moeten zijn? Daar plaatsen we onze vraagtekens bij.

Bij sociale huurwoningen is het het verstandigst om nu vooral in te zetten op isolatie. Het helpt om de schimmel en vochtproblemen op te lossen en om de ziekmakende gevolgen daarvan weg te nemen: ontstoken ogen, astmatische ademhaling, permanent verkouden kinderen. LEES MEER

 

 

Reactie Fien Wonen op Huurverhogingsvoorstel

 

2 april 2020

Onderwerp: Reactie op advies Huurverhoging 

Op 24 maart 2020 ontvingen wij uw advies voor de voorgestelde Huurverhoging 2020. Hartelijk dank dat u in deze omstandigheden een advies heeft uit kunnen brengen. Wij realiseren ons allemaal welke uitdagingen dit op dit moment geeft en waarderen het daarom extra dat u tot een advies bent gekomen. LEES MEER

Het voorstel voor de huurverhoging per 1 juli 2020 van de beide Huurdersorganisaties, er wordt nog over gesproken, is nog niet definitief. LEES MEER

 

Afbouw salderingsregeling definitief:
eigenaar zonnepanelen mag vanaf 2023
jaarlijks 9 procent minder salderenMinister Wiebes heeft het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekendgemaakt. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen. LEES MEER

 

Bezwaar maken tegen je huurverhoging

 

28 maart 2020 

Beste huurder we hebben het maar weer vast op onze website gezet, zodat u alles bij de hand heeft om aan de slag te gaan als u het niet eens bent met de u opgelegde huurverhoging per 1 juli 2020.LEES MEER 

 

Corona

 

18 maart 2020

De Huurdersraad deelt hierdoor mede dat de ontwikkeling rond de Corona epidemie de vergaderzaal van de Vijverhof tot naderorder is gesloten voor alle activiteiten.

Dat betekent dat huurders die deel willen nemen aan een vergadering geen mondeling advies kunnen krijgen.  De eerstvolgende huurdersraadvergadering van7 april aanstaande daarvan is nog niet zeker of deze doorgaat. Heeft u toch nog vragen, en of wil u op de hoogte worden gehouden, stuur dan een email naar huurdersraad.post@gmail.com

 

Fien Wonen werkt door onder bijzondere omstandigheden

 

17 maart 2020 
 

Fien Wonen blijft doorgaan met het uitvoeren van reparaties, inspecties en verhuringen. Dit gebeurt echter wel op een andere manier dan huurders gewend zijn. Vanwege het coronavirus is bij Fien Wonen het kantoor in Meerkerk gesloten voor bezoek. Ook andere bezoeklocaties van de woningcorporatie zijn dicht.

 

Het coronavirus dwingt ook Fien Wonen tot nadenken over maatregelen om het virus in te dammen. Elisabeth ter Borg, directeur-bestuurder van Fien Wonen, geeft aan:

“Fien Wonen stelt de huurders centraal, ook tijdens het coronavirus. Reparatieverzoeken als lekkages, liftstoringen en problemen met warmwatervoorziening pakken we met spoed op. Daarnaast gaan eindinspectie-afspraken bij huuropzegging en ook sleuteluitgiftes gewoon door. Hierbij nemen we uiteraard wel extra maatregelen. Medewerkers zullen iedereen zo goed mogelijk inlichten over de gevolgen en maatregelen, die het coronavirus met zich meebrengt. We snappen dat huurders niet de dupe mogen worden, maar we houden wel rekening met de richtlijnen van het RIVM.” 

Voorinspectie-afspraken komen te vervallen en ook veel bestaande, niet-spoedeisende reparatie-afspraken worden geannuleerd. Daarnaast krijgen verhuurafspraken een andere invulling. Ter Borg geeft aan dat het niet verantwoord is om medewerkers bij alle huurders thuis te laten rondlopen. “Gezien de situatie van dag tot dag verschilt, wil ik huurders aanraden onze website goed in de gaten te houden. Hierop wordt de meest recente informatie aan huurders medegedeeld. Onze klantenservice is bij vragen goed telefonisch en per mail te bereiken.” 

Medewerkers van Fien Wonen werken sinds maandag vanuit huis. Hierdoor is de dienstverlening veranderd. Fien Wonen houdt toezicht op een goede serviceverlening en houdt daarin de richtlijnen van het RIVM in acht.

 

U kunt Fien Wonen telefonisch bereiken op werkdagen tussen 09.00 – 16.30 uur op 0184-614488 en per mail op info@fienwonen.nl. Het kantoor en andere bezoeklocaties van Fien Wonen zijn tot tenminste 6 april 2020 gesloten.  

 

Zonnepanelen op dak in Hardinxveld-Giessendam

 

29 februari 2020


Huurders Belang Zederik en Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam waren vanaf het begin enthousiast over deze plannen. Er gaat wel wat mis, maar er gaan ook veel dingen goed.  Wij willen graag dat u uw ervaring deelt met ons betreft het plaatsen van de zonnepanelen, en de aansluiting ervan. Wij communiceren regelmatig met Fien Wonen en kunnen dat beter als u ons via ons online vragenformulier laat weten hoe de aanleg van de zonnepanelen is verlopen. Natuurlijk evalueert Ecorus ook zelf. Als het nodig is: HBZ en HRHG zitten in de veiligheidscommissie van Fien Wonen waar wij een goede stem in hebben.

 

Zonnetechniek

 

20 februari 2020

 

Steeds meer woningen van Fien Wonen worden voorzien van zonnepanelen (PV-installaties). De energie labels worden daardoor verbeterd om aan de duurzaamheidsopgaven te voldoen en het mooie voor ons als huidige huurders is dat er geen extra huurverhoging wordt berekend. En dat is redelijk uniek! LEES MEER

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders

Site powered by Dinxvld