Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Startpagina

We doen het voor de Huurders!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Samenwerking verlengd met huurdersorganisaties

 

17 juni 2021

De huurdersorganisaties Huurders Belang Zederik en Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam hebben donderdag 17 juni 2021 de samenwerking verlengd met woningcorporatie Fien Wonen. In het document is vastgelegd hoe we de komende 3 jaar samenwerken en wat we van elkaar verwachten. LEES MEER

Akkoord over Sociaal Plan Fien Wonen

17 juni 2021

Op 17 juni 2021 is een nieuw Sociaal Plan van Fien Wonen ondertekend door de gemeenten Vijfheerenlanden, Hardinxveld-Giessendam en door de huurdersorganisaties Huurders Belang Zederik en Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam.

 

LEES MEER

 

De VoorzieningenWijzer

 

28 mei 2021

De VoorzieningenWijzerHoe u kunt besparen op uw vaste lasten

 

 

 

Bekijk de demo op Youtube

 

 

Het animatiefilmpje staat op het Youtube-kanaal van De VoorzieningenWijzer

 

 

Technische inspectie bij ruim 1000 woningen

18 mei 2021 

Technische inspecties bij ruim 1000 woningen van Fien Wonen weer van start

Komende periode vinden weer inspecties plaats bij veel woningen van woningcorporatie Fien Wonen. Ieder jaar inspecteert Fien zo’n 1000 woningen. De inspecties zijn noodzakelijk om inzicht te krijgen in de technische staat van de woningen. LEES MEER  

 

Afscheid Jan Heijkoop

20 april 2021

Jan Heijkoop bestuurder van 1986-2020

Tijdens één van onze laatste bestuursvergadering, kwam Jan Heijkoop met de melding dat hij aan het einde van 2020 wil stoppen als penningmeester en dus ook als bestuurslid zijn laptop aan wilgen wil hangen. LEES MEER 

Even voorstellen Hans Baartman

1 april 2021

 

Ik ben geboren en getogen en woon in  Hardinxveld-Giessendam
Mijn doel is belangenbehartiging en opkomen voor de huurders van Fien Wonen om zo het woongenot te behouden en zo nodig ook te blijven verbeteren. LEES MEER

 

 

Tweede Kamer neemt aangepaste Woningwet aan 

 

10 maart 2021 

Woningcorporaties krijgen voortaan meer mogelijkheden voor het verduurzamen van hun woningen en het verbeteren van de leefbaarheid. Ook wordt de markttoets voor drie jaar opgeschort. Daarmee wordt het voor corporaties makkelijker om huurwoningen voor het middensegment (750-1000 euro) te bouwen. Dat staat in de wijziging van de Woningwet die is aangenomen door de Tweede Kamer. LEES MEER

Woningzoekenden storten braaf meer dan 130.000 euro op rekening oplichters:

‘Mail met link is altijd nep’


8 maart 2021

Mensen die staan ingeschreven voor een huurwoning, worden nog altijd slachtoffer van online fraudeurs. Woningportalen waarschuwen voor nepmails uit naam van Woongaard of WoningNet. Ondanks de aanhouding van een verdachte, vorige maand, blijven er gedupeerden bij komen. LEES MEER 

Recente inkomensdaling? Vraag huurverlaging aan


19 januari 2021

 

In 2021 hebben huurders met een relatief laag inkomen en hoge huur die een socialeHuurverlaging Foto Aedes huurwoning huren bij een corporatie recht op huurverlaging. 

Huurders die in 2019 al in de inkomenscategorie zaten voor huurverlaging krijgen automatisch een voorstel voor huurverlaging. Huurders die in 22020 door een inkomensdaling in deze categorie terecht kwamen, moeten de huurverlaging zelf aanvragen. Corporaties beschikken namelijk niet over de inkomensindicaties van 2020, omdat deze nog niet door de belastingdienst zijn vastgesteld. 

Modelbrief aanvragen huurverlaging

In dit overzichtsartikel kunnen huurders makkelijk terugvinden of ze recht hebben op huurverlaging. Er wordt gekeken naar inkomen, hoogte van de huur en type huishouden. Het aanvragen van de huurverlaging kan met behulp van deze modelbrief. Omdat het van belang is hoe groot uw huishouden is, moet u ook een verklaring meesturen waarin u opschrijft uit hoeveel personen uw huishouden bestaat.

Automatisch aanbod

Huurders die al in 2019 in de categorie voor huurverlaging vielen, krijgen uiterlijk 1 april een voorstel tot huurverlaging van hun woningcorporatie.

Commerciële sector

Helaas heeft de minister er niet voor gekozen om huurders met een laag inkomen en hoge huur in de commerciële sector met een huurverlaging tegemoet te komen. De Eerste Kamer nam een motie aan waardoor de regering voor de huurverhoging in 2021 moet aantonen wat zij wel voor deze groep huurders kan betekenen.

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders

Site powered by Dinxvld