Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Startpagina

We doen het voor de Huurders!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Nieuwsbrief van de Werkgroep Huurders

7 April 2020 

De hurende en de energietransitie

Waarom zou de sociale huursector de startmotor voor de energietransitie in de gebouwde omgeving moeten zijn? Daar plaatsen we onze vraagtekens bij.

Bij sociale huurwoningen is het het verstandigst om nu vooral in te zetten op isolatie. Het helpt om de schimmel en vochtproblemen op te lossen en om de ziekmakende gevolgen daarvan weg te nemen: ontstoken ogen, astmatische ademhaling, permanent verkouden kinderen. LEES MEER

 

 

Reactie Fien Wonen op Huurverhogingsvoorstel

 

2 april 2020

Onderwerp: Reactie op advies Huurverhoging 

Op 24 maart 2020 ontvingen wij uw advies voor de voorgestelde Huurverhoging 2020. Hartelijk dank dat u in deze omstandigheden een advies heeft uit kunnen brengen. Wij realiseren ons allemaal welke uitdagingen dit op dit moment geeft en waarderen het daarom extra dat u tot een advies bent gekomen. LEES MEER

Het voorstel voor de huurverhoging per 1 juli 2020 van de beide Huurdersorganisaties, er wordt nog over gesproken, is nog niet definitief. LEES MEER

 

Afbouw salderingsregeling definitief:
eigenaar zonnepanelen mag vanaf 2023
jaarlijks 9 procent minder salderenMinister Wiebes heeft het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekendgemaakt. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen. LEES MEER

 

Bezwaar maken tegen je huurverhoging

 

28 maart 2020 

Beste huurder we hebben het maar weer vast op onze website gezet, zodat u alles bij de hand heeft om aan de slag te gaan als u het niet eens bent met de u opgelegde huurverhoging per 1 juli 2020.LEES MEER 

 

Corona

 

18 maart 2020

De Huurdersraad deelt hierdoor mede dat de ontwikkeling rond de Corona epidemie de vergaderzaal van de Vijverhof tot naderorder is gesloten voor alle activiteiten.

Dat betekent dat huurders die deel willen nemen aan een vergadering geen mondeling advies kunnen krijgen.  De eerstvolgende huurdersraadvergadering van7 april aanstaande daarvan is nog niet zeker of deze doorgaat. Heeft u toch nog vragen, en of wil u op de hoogte worden gehouden, stuur dan een email naar huurdersraad.post@gmail.com

 

Fien Wonen werkt door onder bijzondere omstandigheden

 

17 maart 2020 
 

Fien Wonen blijft doorgaan met het uitvoeren van reparaties, inspecties en verhuringen. Dit gebeurt echter wel op een andere manier dan huurders gewend zijn. Vanwege het coronavirus is bij Fien Wonen het kantoor in Meerkerk gesloten voor bezoek. Ook andere bezoeklocaties van de woningcorporatie zijn dicht.

 

Het coronavirus dwingt ook Fien Wonen tot nadenken over maatregelen om het virus in te dammen. Elisabeth ter Borg, directeur-bestuurder van Fien Wonen, geeft aan:

“Fien Wonen stelt de huurders centraal, ook tijdens het coronavirus. Reparatieverzoeken als lekkages, liftstoringen en problemen met warmwatervoorziening pakken we met spoed op. Daarnaast gaan eindinspectie-afspraken bij huuropzegging en ook sleuteluitgiftes gewoon door. Hierbij nemen we uiteraard wel extra maatregelen. Medewerkers zullen iedereen zo goed mogelijk inlichten over de gevolgen en maatregelen, die het coronavirus met zich meebrengt. We snappen dat huurders niet de dupe mogen worden, maar we houden wel rekening met de richtlijnen van het RIVM.” 

Voorinspectie-afspraken komen te vervallen en ook veel bestaande, niet-spoedeisende reparatie-afspraken worden geannuleerd. Daarnaast krijgen verhuurafspraken een andere invulling. Ter Borg geeft aan dat het niet verantwoord is om medewerkers bij alle huurders thuis te laten rondlopen. “Gezien de situatie van dag tot dag verschilt, wil ik huurders aanraden onze website goed in de gaten te houden. Hierop wordt de meest recente informatie aan huurders medegedeeld. Onze klantenservice is bij vragen goed telefonisch en per mail te bereiken.” 

Medewerkers van Fien Wonen werken sinds maandag vanuit huis. Hierdoor is de dienstverlening veranderd. Fien Wonen houdt toezicht op een goede serviceverlening en houdt daarin de richtlijnen van het RIVM in acht.

 

U kunt Fien Wonen telefonisch bereiken op werkdagen tussen 09.00 – 16.30 uur op 0184-614488 en per mail op info@fienwonen.nl. Het kantoor en andere bezoeklocaties van Fien Wonen zijn tot tenminste 6 april 2020 gesloten.  

 

Zonnepanelen op dak in Hardinxveld-Giessendam

 

29 februari 2020


Huurders Belang Zederik en Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam waren vanaf het begin enthousiast over deze plannen. Er gaat wel wat mis, maar er gaan ook veel dingen goed.  Wij willen graag dat u uw ervaring deelt met ons betreft het plaatsen van de zonnepanelen, en de aansluiting ervan. Wij communiceren regelmatig met Fien Wonen en kunnen dat beter als u ons via ons online vragenformulier laat weten hoe de aanleg van de zonnepanelen is verlopen. Natuurlijk evalueert Ecorus ook zelf. Als het nodig is: HBZ en HRHG zitten in de veiligheidscommissie van Fien Wonen waar wij een goede stem in hebben.

 

Zonnetechniek

 

20 februari 2020

 

Steeds meer woningen van Fien Wonen worden voorzien van zonnepanelen (PV-installaties). De energie labels worden daardoor verbeterd om aan de duurzaamheidsopgaven te voldoen en het mooie voor ons als huidige huurders is dat er geen extra huurverhoging wordt berekend. En dat is redelijk uniek! LEES MEER

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders

Site powered by Dinxvld