Thuis in wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Notulen Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

2007!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Notulen

 2007

 

Notulen Huurdersraadvergadering 20 maart 2007

De heer Kuipers informeert namens de stichting Huurdersraad. De huidige bewoners van de Peulenhof waren mensen die aan de waterzijde woonde. Komen die ook weer aan de waterzijde te wonen. De heer Van der Priem antwoordt, dat dit niet het geval zal zijn. Hier komen de koopappartementen.

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 9 mei 2007

De heer Stek merkt namens de leden van de Stichting Huurdersraad op dat de noodweg in de wijk Over ‘t Spoor voor een enorme overlast en irritatie zorgt. Te denken valt aan enorme stof e.d. Boer De Jong mag de weg nu laten liggen en gebruiken. De heer De Vreede deelt mee dat de Gemeente de vergunning hiervoor aan boer De Jong heeft verleend. Men moet hiervoor bij de Gemeente aankloppen. De Woningstichting kan en mag hierin geen actie ondernemen. 

LEES MEER

Notulen Huurdersraadvergadering 19 september 2007

De heer Kuipers vraagt wat de procedure is als de huurdersstichting het met een bepaald beleid niet eens is. De heer Van der Priem merkt op, dat men er niets mee op schiet als er een conflict is. Ik ben dan directeur/bestuurder. Ik zal een goed advies nooit naast mij neerleggen aldus de heer Van der Priem.

LEES MEER

Naar aanleiding van blz. 5 bedrijfslasten en lonen en salarissen. De leden van de stichting huurdersraad van Omnivera vonden dit een enorm bedrag. De heer De Vreede antwoordt dat er gehandeld wordt volgens de C.A.O. normen. Tevens werd er geïnformeerd naar de vermelding van het salaris van de directeur. De heer De Vreede antwoordt, dat dit punt niet wordt vermeld.

LEES MEER

 

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders

Site powered by Dinxvld