Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Persbericht

2021

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Persbericht

9 februari 2021

 

Twee nieuwe commissarissen voor Fien Wonen

 

Op 1 januari 2021 liep de tweede termijn in de raad van commissarissen vanLogo RvC voorzitter J. Timmer af. Wettelijk geldt een maximum van twee termijnen van vier jaar voor commissarissen in de volkshuisvesting.

Op 1 januari heeft hij de voorzittershamer overgedragen aan de heer E. van Riel. De heer Van Riel heeft veel ervaring als toezichthouder in de sector en is sinds 1 januari 2019 lid van de raad van commissarissen van Fien Wonen.

 

De heer Timmer heeft zijn rol altijd met verve vervuld. Als huurderscommissaris heeft hij in het toezicht het belang van de huurder voorop gesteld. Daarnaast heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het financieel toezicht. Als voormalig directeur van de Rabobank lag zijn focus op de financiële continuïteit van de woningcorporatie. Directeur-bestuurder mevrouw Ter Borg geeft aan: “De heer Timmer was een echte bruggenbouwer met de blik naar voren. Wij zijn hem erg dankbaar voor zijn inzet voor de volkshuisvesting.” 

VerduurzamingDe rol als voorzitter van de raad van commissarissen is per 1 januari 2021 door de heer Van Riel overgenomen. Naast zijn werk als commissaris van Fien Wonen houdt de heer Van Riel zich bezig met (bouw)projectmanagement en advisering op het gebied van duurzaamheid voor woningcorporaties, bedrijven en ondernemers. Energietransitie en verduurzaming zijn dus vertrouwde opgaven voor de heer Van Riel.  

 

Naast het recente vertrek van de heer Timmer zal ook mevrouw Van Gurp per 1 juni 2021 de raad van commissarissen verlaten. Gelet op toegenomen werkzaamheden heeft zij deze keuze gemaakt. Als voorzitter van de Auditcommissie heeft zij zich hard gemaakt voor het financieel toezicht. Maar dat niet alleen. “Mevrouw van Gurp is een ervaren verandermanager. In de opbouw periode van Fien Wonen na de fusie van 2015 is zij van grote waarde geweest als sparringpartner voor het bestuur en de organisatie. Wij gaan haar missen”, aldus mevrouw Ter Borg. Vanwege het vertrek van deze twee commissarissen is Fien Wonen opzoek gegaan naar twee nieuwe commissarissen.Samenwerking

Per 8 januari 2021 zijn de heren Hol en Manusama benoemd. De heer Hol is hogeschooldocent bij opleiding Accountancy van Avans Hogeschool. Zijn deskundigheidsgebied ligt bij financiën en governance. De heer Manusama is districtchef bij Politie Zeeland. Zijn deskundigheidsgebied ligt voornamelijk bij veiligheid, leefbaarheid, organisatieontwikkeling en governance. De heer Manusama is op voordracht van de huurders van Fien Wonen benoemd.

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top