Optional page title

Optional page description text area...

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

Thuis in wonen

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam
maakt zich zorgen over te weining sociale huurwoningen in het dorp

28 februari 2022

Algemeen Dagblad editie Rivierenland

Voorzitter Rien Stek van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam maakt zich zorgen.

Huurdersraad luidt noodklok over gebrek aan sociale huurwoningen in Hardinxveld-Giessendam

De Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam luidt de noodklok over het grote tekort aan sociale huurwoningen in het dorp. ,,Een grote bevolkingsgroep wordt door besluiten van burgemeester, wethouders en de gemeenteraad buitenspel gezet”, zegt voorzitter Rien Stek. ,,En het einde is niet in zicht.”

Michiel Straub 28-02-22

De huurdersraad, waarin zo’n 2000 Hardinxveldse huishoudens zijn vertegenwoordigd, stelt dat loslaten van de harde eis om bij elk bouwproject  30 procent van het aantal te bouwen woningen te reserveren voor huurders die het financieel niet al te breed hebben, de boosdoener is. De gemeenteraad ging daar in 2015 mee akkoord. Voortaan zou bij elk nieuw project worden bekeken hoeveel goedkope huurwoningen er nodig zouden zijn.

,,Maar het gevolg was dat er vervolgens geen enkele sociale huurwoning meer werd gebouwd, want de gemeente liet het aan de projectontwikkelaars zelf over. En die hebben geen enkele reden om onrendabele sociale huurwoningen neer te zetten. De bouw ervan kost veel meer en levert nauwelijks iets op. Dus ik snap dat projectontwikkelaars niet staan te popelen”, zegt Stek, die in 2019 ook al aan de bel trok.

Hij legt verder uit dat de sociale woningsector nauwelijks op het netvlies van de Hardinxveldse bestuurders staat. ,,Het is een ver-van-mijn-bedshow. Althans, zo lijkt het. Ze wonen er zelf niet in en ze denken vaak dat mensen in een sociale huurwoning een rugzakje hebben. Ze komen vaker in aanmerking voor een uitkering, huursubsidie of Wmo-ondersteuning. Dat is even iets anders dan een inwoner die met gemak 5 ton neerlegt voor een nieuwe woning in Hardinxveld-Giessendam.” 

Ze wonen er zelf niet in en ze denken vaak dat mensen in een sociale huurwoning een rugzakje hebben. aldus Rien Stek

Vergeten groep

Maar er is volgens de Huurdersraad ook een andere doelgroep: jongeren. ,,Jongens en meisjes die nog thuis bij hun ouders wonen, maar al lange tijd dolgraag een woning in hun eigen dorp willen. Die zijn er veel te weinig. De wethouder vertelt in de media heel graag als er starterswoningen worden gebouwd. Maar uiteindelijk gaat het slechts om 14 woningen (project Pieter de Hoogh, red.), en dat zijn dan ook nog koopwoningen van zo’n 200.000 euro. Aan zoveel geld kan niet iedereen zomaar komen.”

Een andere ‘vergeten groep’ zijn volgens Stek de ouderen, die noodgedwongen maar in hun huis blijven wonen. Een andere huurwoning vinden of zelfs de stap naar een koopwoning maken is volgens hem veel te groot. 

Volgens de Huurdersraad zijn er zo’n 100 tot 150 nieuwe woningen nodig voor de komende tien jaar. Dat lijkt volgens de voorzitter nog ver weg, maar van bouwtekening tot oplevering duurt volgens hem rustig 10 jaar. 

Zonder stemadvies

De IJzergieterij, ‘t Oog, De Rokerij, het zijn volgens Stek allemaal mooie bouwplannen waar het volgens hem straks allemaal prima wonen is. Maar er wordt geen enkele sociale huurwoning gebouwd. ,,We hebben onze zorgen hierover een paar jaar geleden al eens uitgesproken en in september vorig jaar hebben we een brief naar de gemeenteraad gestuurd. Nul reactie. Nu de partijen aan de vooravond van de verkiezingen gaan vertellen hoe goed ze het de afgelopen jaren allemaal hebben gedaan, willen we toch graag - zonder stemadvies te geven - duidelijk maken dat de partijen er helemaal niet voor álle inwoners zijn.”

De Huurdersraad krijgt volgens Stek vaak van de gemeente te horen dat ze zelf ook met de rug tegen de muur staat, omdat de gemeente zelf geen bouwgrond ter beschikking heeft en bouwplannen tot stand komen als particuliere grondeigenaren hun terreinen verkopen. ,,Dan wordt er gezegd: dan kunnen we niets. En daar zit het probleem. Want als die 30-procentregeling niet was geschrapt, had de gemeente de regie nog gehouden.”

Jaarlijks maakt elke gemeente, woningcorporatie en huurdersvereniging prestatieafspraken. Daarin zijn onder meer vastgelegd welk maatwerk wordt geleverd, de hoogte van de huren en voorwaarden met betrekking tot betaalbare woningen. Die prestatieafspraken zijn verplicht, een afschrift daarvan gaat naar de provincie. In Hardinxveld-Giessendam zijn die eind vorig jaar niet ondertekend. De huurdersvereniging weigerde een handtekening te zetten, Fien Wonen tekende ook niet. Volgens Stek omdat de corporatie had aangegeven 20 tot 120 nieuwe sociale huurwoningen nodig te hebben en de gemeente eiste dat die passage werd geschrapt.

Oude strategie

Directeur-bestuurder Elisabeth ter Borg van Fien Wonen geeft inderdaad toe dat die ambitie er wel was. Ze spreekt echter over ‘oude strategie'. ,,We zijn het beleid aan het herijken. Dat betekent dat we opnieuw gaan bekijken hoeveel woningen we daadwerkelijk nodig hebben voor de komende jaren. Daarvoor moeten we alle statistieken op een rij zetten.”

Volgens Ter Borg is de woningmarkt gespannen, maar niet op slot. ,,In Hardinxveld-Giessendam komen jaarlijks 200 tot 250 woningen vrij. Fien Wonen maakt bovendien deel uit van Woningmakers. Een samenwerkingsverband tussen verschillende marktpartijen, woningcorporatie Fien Wonen en de gemeente. Het doel van Woningmakers is om door samen te werken de woningbouw te versnellen. Dat zijn constructieve gesprekken. Om die reden ben ik ook minder pessimistisch dan de Huurdersraad”, aldus Ter Borg, die ook heeft gezien dat geen enkele politieke partij in Hardinxveld-Giessendam ook maar één letter over sociale woningbouw heeft geschreven. 

Ze stelt echter dat de 14 woningen van project Pieter de Hoogh weliswaar koopwoningen zijn, maar dat ook inwoners die in een sociale huurwoning wonen daarvoor in aanmerking kunnen komen. De maandelijkse kosten lopen niet ver uiteen, zegt ze.

Verantwoordelijk wethouder Trudy Baggerman zegt dat de woningbouw haar ook niet snel genoeg gaat, maar dat er in samenwerking met projectontwikkelaars en Fien Wonen toch stappen worden gezet. ,,In Hardinxveld-Giessendam is zo’n 30 procent van alle woningen beschikbaar voor de sociale huursector. Dat is een mooi percentage. Bovendien blijkt uit de regionale Groeiagenda dat we met sociale huurwoningen een pas op de plaats moeten maken.” Toch wordt volgens haar in ‘t Oog ook gekeken naar goedkope huurwoningen.

Elisabeth ter Borg van Fien Wonen zegt ten slotte dat ze de prestatieafspraken binnenkort toch ondertekent.

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurder