Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Huurdersraad Nieuws van de Werkgoep Veiligheid

2023

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Werkgroep Veilgheid

Lijst opgemaakt door Leo Smit Bestuursvoorzitter HBZ

 

9 september 2020


Checklijst
 
woning bij mutatie en onderhoudscontract

Deze checklijst is een richtlijn om te bezien of er mankementen of onveilige situaties zijn.

Reparaties aan de technische installaties of uw gastoestellen die eigendom zijn van Fien Wonen worden door een erkend installateur uitgevoerd. 

 

 

Onderwerp

Gecheckt en in orde?
J/N/nvt

A

Meterkast

 

A1

Is onlangs de aardlekschakelaar getest via het indrukken van de testknop?
Doe dat 2 keer per jaar, bijvoorbeeld bij de overgang naar zomer- en wintertijd. Waarschuw Fien Wonen als de aardlekschakelaar niet meer functioneert.

 

A2

Is er een groepenverklaring aanwezig?

Op deze lijst kan u zien op welke groep een ruimte en apparaten zijn aangesloten.

 

A3

Ruikt u een gaslucht in de meterkast?
Ruikt u een gaslucht? Open deuren en ramen. Sluit dan de hoofdkraan bij de gasmeter. Gebruik geen vuur (kaars, aansteker) en voorkom vonken (lichtschakelaar, mobiele telefoon, elektrische deurbel).
Bel direct het storingsnummer: 0800 – 9009

 

A4

Is een zaklantaarn of hoofdlamp in de meterkast aanwezig?
En eventueel reserve ’stoppen’?
In de meterkast hangen ook de (storings-)nummers van uw netbeheerder en installateur.

 

A5

Weet u hoe u veilig de elektriciteit, het gas en het water kan afsluiten?
Functioneert de hoofdschakelaar, de hoofdgaskraan en de hoofdkraan van de waterleiding naar behoren?

De hoofdkraan van het water en de watermeter bevinden zich onder de gasmeter of in uw kruipruimte nabij de voordeur.

 

A6

Zijn de meterkast en zijn componenten goed toegankelijk?

Is de deur naar de meterkast niet geblokkeerd door een kapstok of een kast?

Wordt de meterkast niet als bergruimte gebruikt waardoor de groepenkast, gasmeter en eventuele watermeter onbereikbaar worden?

Bij calamiteiten is het belangrijk dat de energietoevoer snel afgesloten kan worden!

 

A7

Zijn er geen brandbare materialen in de meterkast opgeslagen?

Schoonmaakmiddelen kunnen ontvlambaar zijn of een ontploffing veroorzaken.

 

A8

Zijn de elektrisch geleidende waterleiding, gasleiding, verwarmingsbuizen aangesloten op de aardrail?

 

A9

Zijn de eventuele modems, routers en andere communicatieapparatuur deugdelijk bevestigd en aangesloten?

 

 

Notities/opmerkingen:

 

B

Verwarmingsinstallatie

 

B1

Wordt de CV-ketel (indien aanwezig) periodiek gecontroleerd en schoongemaakt door een door Fien Wonen ingeschakelde erkende installateur?

□   één maal per jaar

□   eens in de twee jaar

□   een in de drie jaar

□   …………………

 

B2

Functioneert de verwarmingsinstallatie goed?

 

B3

Zijn alle ventilatieroosters nog open en in goede staat?

Ventilatieroosters mogen niet zijn afgesloten of dichtgemaakt.

 

B4

Ruikt u een gaslucht bij de cv- of combiketel?

Ruikt u wel een gaslucht? Open deuren en ramen. Sluit dan de hoofdkraan bij de gasmeter. Gebruik geen vuur (kaars, aansteker) en voorkom vonken (lichtschakelaar, mobiele telefoon, elektrische deurbel). Bel direct het storingsnummer: 0800 – 9009

 

B5

Is de (waak-)vlam van de cv- of combiketel blauw van kleur?

 

B6

Is er condensvorming op de ramen en wanden?

Condens kan duiden op de aanwezigheid van koolmonoxide, ventileer daarom voldoende. Neem contact op met Fien Wonen bij blijvende condensvorming nabij de cv-ketel.

 

 

Notities/opmerkingen:

 

C

Woonkamer, slaapkamer, overige vertrekken

 

C1

Is de eventueel aanwezige schoorsteen onlangs gecontroleerd en/of geveegd?

Heeft u zelf een hout- of gaskachel? Laat dan jaarlijks de schoorsteen vegen.

 

C2

Zijn alle schakelaars en stopcontacten in goede staat?

Functioneren ze naar behoren?

Gebruik geen stopcontact dat kapot, gedemonteerd of slecht is bevestigd.

 

C3

Hebben halogeenlampen of spots voldoende afstand tot (brandbare) gordijnen en meubels?

LED-lampen geven veel minder warmte, maar ook hier is aandacht vereist.

 

C4

Zijn er elektrische snoeren ondeugdelijk onder een deur of onder tapijt gelegd?

Snoeren die achter het behang, onder vloerbedekking of verkeerd op plinten zijn bevestigd kunnen een brandgevaar vormen?

Raak blootliggende kabels en snoeren nooit aan.

 

C5

Zijn de snoeren van verlichting en apparatuur in goede en veilige staat?

□   Gebruik geen driewegstekkers of doorgeluste stekkerblocs.

□    Een geaarde stekker behoort in een geaard stopcontact te zijn gestoken. Wasdrogers op slaapkamers in woningen voor 1998 zijn daar een voorbeeld van: een geaarde stekker in een ongeaard stopcontact. Bij een defect kan de wasdroger onder spanning komen te staat.

 

C6

De apparatuur in de woonkamer:

□    Schakelapparatuur, zoals TV-installatie, geluidsinstallaties, computer, printer en dergelijke, geheel uit als ze niet worden gebruikt. Ook in de stand-by-stand wordt stroom verbruikt en warmte opgewekt. Trek tijdens vakanties de stekkers van de apparatuur uit het stopcontact of gebruik een stekkerbloc met een schakelaar.

□   Water en elektriciteit gaan niet samen. Zet geen bloemenvazen op uw apparatuur en zorg dat er geen vazen met water kunnen opvallen op uw apparatuur.

□   Zorg voor voldoende ruimte om uw apparatuur voor de afvoer van warmte. Als apparatuur wordt ingebouwd in meubels dient de apparatuur zijn warmte kwijt te kunnen.

Zijn deze punten gecontroleerd en in orde bevonden?

 

C7

De ventilatieroosters zijn voldoende schoon en kunnen goed worden bediend.

Stop ventilatieroosters nooit dicht, ook niet als het erg koud is. Goede ventilatie is belangrijk voor een gezond leefklimaat en het voorkomen van schimmels en ongedierte (slakken).

 

 

Notities/opmerkingen:

 

D

Keuken en bijkeuken

 

D1

Is een gaslucht waarneembaar bij het kooktoestel/gasfornuis?

Ruikt u wel een gaslucht? Open deuren en ramen. Sluit dan de hoofdkraan bij de gasmeter. Gebruik geen vuur (kaars, aansteker) en voorkom vonken (lichtschakelaar, mobiele telefoon, elektrische deurbel). Bel direct het storingsnummer: 0800 – 9009

 

D2

is de waakvlam van de apparatuur blauw van kleur?

 

D3

Is de rubberen slang van het eventueel aanwezige gaskooktoestel is van het juiste type en in veilige staat?

De rubberen slang is niet van Fien Wonen maar van de huurder. Deze slangen dienen periodiek te worden vervangen, afhankelijk van het type. De slang vertoont geen sporen van uitdroging en heeft geen haarscheurtjes. De slang is zonder knikken gelegd en niet pal aan de achterkant van een oven (daar kan het erg warm worden waardoor de slang snel uitdroogt).

 

D4

Weet u hoe u moet handelen als de vlam in de pan slaat?

 

D5

Sluiten de keukenkastjes en laden nog goed?

 

D6

Wordt het filter van de eventuele afzuigkap boven het fornuis regelmatig vervangen of gereinigd?

Als filters te vuil/vet zijn kan de afzuigkap defect raken en zal ook het afvoerkanaal van binnen te vet worden. Dat vet trekt vuil aan en kan de werking van de ventielen in het ventilatiesysteem nadelig beïnvloeden.

 

D7

Is er voldoende ventilatie en ruimte rondom de elektrische apparatuur en voor de afzuigkap?

Magnetrons, koffiezetters, waterkokers en dergelijke hebben voldoende ruimte nodig voor hun warmteafgifte en vocht. Waterkokers staan niet pal onder de verlichting onder aanrechtkastjes.

Een afzuigkap die in gebruik is trekt lucht weg. Die lucht moet weer worden aangevuld door ventilatieroosters en eventueel een open raam.

 

D8

Zijn alle schakelaars en stopcontacten in goede staat en zijn de stopcontacten geaard?

Functioneren ze naar behoren?

Gebruik geen stopcontact dat kapot, gedemonteerd of slecht is bevestigd.

Veel verlichting en alle stopcontacten dienen te zijn geaard. Ongeaarde stopcontacten zijn verboden, ook in oudere woningen.

 

D8

Zijn er elektrische snoeren ondeugdelijk onder een deur of onder tapijt gelegd?

Snoeren die achter het behang, onder vloerbedekking of verkeerd op plinten zijn bevestigd kunnen een brandgevaar vormen?

Raak blootliggende kabels en snoeren nooit aan.

 

D10

Zijn de snoeren van verlichting en apparatuur in goede en veilige staat?

□   Gebruik geen driewegstekkers of doorgeluste stekkerblocs.

□   Gebuikt alleen geaarde stekkerblocs en gebruik deze stekkerblocs spaarzaam en alleen als het anders kan. Keukenapparatuur kan veel stroom opnemen en daar zijn stekkerblocs niet zo geschikt voor.

 

D11

Is de eventuele vaatwasser aangesloten op een aparte groep?

 

D12

Laat stekkers van apparatuur die veel stroom verbruiken in het stopcontact zitten.

Als stekkers vaak in en uit een stopcontact worden gestoken kunnen de elektrische contacten in het stopcontact minder goed meer om de stekkerpennen gaan sluiten. Dit veroorzaakt bij ‘zware’ apparatuur (vaatwassers, elektrische kooktoestellen) een oververhitting om de stekkerpennen en kan brand tot gevolg hebben.

Zijn deze punten gecontroleerd en in orde bevonden?

 

 

Notities/opmerkingen:

 

E

Badkamer en wasruimte

 

E1

Zijn de wasmachine en/of wasdroger aangesloten via een schakelaar of een eigen wandcontactdoos?

Laat de stekker in het stopcontact zitten. Als stekkers vaak in en uit een stopcontact worden gestoken kunnen de elektrische contacten in het stopcontact minder goed meer om de stekkerpennen gaan sluiten. Dit veroorzaakt bij ‘zware’ apparatuur (vaatwassers, elektrische kooktoestellen) een oververhitting om de stekkerpennen en kan brand tot gevolg hebben.

 

E2

Zijn de wasmachine en/of de wasdroger aangesloten op een aparte groep?

Als de wasmachine en de wasdroger op dezelfde groep zijn aangesloten kunnen ze niet gelijktijdig functioneren omdat er dan te veel stroom wordt gebruikt. Er zijn schakelaars waarop je de wasmachine en de wasdroger gelijktijdig kan aansluiten, ze kunnen dan niet gelijktijdig worden gebruikt.

 

E3

Is de eventueel aanwezige elektrische badkamerkachel juist geplaatst en deugdelijk aangesloten?

Deze kachels zijn ongeschikt om kleding overheen te hangen om deze te laten drogen. Daar zijn speciale radiatoren voor.

 

E4

Is de verlichting van het juiste type, juist geplaatst en deugdelijk aangesloten?

De verlichting is vast aangebracht en eventueel bestand tegen opspattend water: IP44.

 

E5

Zijn stopcontacten (boven een wastafel) op tenminste 60 cm vanaf de rand van het bad aangebracht?

 

E6

Zijn er tekenen aanwezig dat elektrische kachels of andere apparatuur vlakbij (of zelfs in) het bad worden geplaatst en/of gebuikt of verlengkabels en/of stekkerblocs worden gebruikt?

 

E7

Zijn alle schakelaars en stopcontacten in goede staat en zijn de stopcontacten geaard?

Functioneren ze naar behoren?

 

E8

Is er voldoende ventilatie in de badkamer? Zijn de ventilatieroosters nog open en niet dicht gemaakt?

Slechte ventilatie veroorzaakt schimmel is niet goed voor het leefklimaat.

Ventielen van de mechanische ventilatie dienen regelmatig te worden gereinigd.

 

 

Notities/opmerkingen:

 

F

Rookmelder

 

F1

Wordt de rookmelder (keuken, overloop) ten minste eenmaal per jaar getest?

 

f2

Functioneren de rookmelders goed?

 

 

Notities/opmerkingen:

 

G

Schuur, garage, buitenberging, tuin

 

G1

Is de binnen vast aangebrachte verlichting van het juiste type, juist aangesloten en in goede staat?

 

G2

Zijn de binnen aangebrachte stopcontacten geaard, van het juiste type en in goede staat?

Zijn de contacten niet geoxideerd?

 

G3

Is de buiten vast aangebrachte verlichting van het juiste type (spatwaterdicht, IP44) , juist aangesloten en in goede staat?

 

G4

Zijn de buiten aangebrachte stopcontacten geaard, van het juiste type Spatwaterdicht, IP44) en in goede staat?

Zijn er geen klepjes afgebroken en de contacten niet geoxideerd?

 

G5

Is het eventueel in de tuin geplaatste elektrisch materieel, zoals tuinverlichting, vijverpompen en dergelijke) van het juiste type en met veilige daarvoor geschikte leidingen aangesloten?

Losse 230V snoeren in de grond zijn niet toegestaan. Er is veel mooie en vooral veilige verlichting verkrijgbaar die draadloos op zonne-energie functioneren.

 

 

Notities/opmerkingen:

 

H

Hang- en sluitwerk

 

H1

Zijn de sloten van de buitendeuren van het juiste type en in goede staat?

 

H2

Zijn de raamsluitingen van de buitenramen in goede staat en functielonen de uitzetters nog?

 

H3

Zijn er inbraakpreventieve maatregelen getroffen, zoals dievenklauwen en inbraakwerend beslag?

 

H4

Is het hang- en sluitwerk aan de binnenzijde van de woning in goede functionerende staat?

 

 

Notities/opmerkingen:

 

J

Zonnepanelen

 

J1

Liggen de eventueel aanwezige nog goed op het dak?

Zijn er geen sporen van stormschade en dergelijke?

 

J2

Zijn de leidingen van/naar de zonnepanelen, voor zover zichtbaar, nog in goede en veilige staat?

 

J3.

Functioneert de PV-installatie nog steeds naar behoren?

 

 

Notities/opmerkingen:

 

  

Rechtstreeks melden van een storing aan Fien Wonen

Met verschillende bedrijven heeft Fien Wonen een onderhoudscontract afgesloten. U kunt bij onderstaande reparatieverzoeken rechtstreeks het genoemde bedrijf benaderen. Wie u kunt benaderen, verschilt per gemeente.

 

□     Verstopping riolering en dakgoten schoonmaken
Alle gemeenten: Van der Velden rioleringsbeheer: (073) 622 04 00

 

□     Storing aan de cv-installatie
Gemeente Hardinxveld-Giessendam: Klimaatservice: (0184) 62 23 93
Gemeente Vijfheerenlanden: Paans cv-onderhoud: (030) 261 01 11

□     Glasbreuk
Gemeente Hardinxveld-Giessendam: Van Leeuwen Glas: (078) 619 44 99
Gemeente Vijfheerenlanden: via Fien Wonen: (0184) 61 44 88

Op onderstaande link kunt u reperatie-verzoek indienen
 
Website

https://fienwonen.nl/ik-huur-een-woning/reparaties-en-onderhoud/reparatieverzoek-doorgeven/

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top