Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Persbericht

2019

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Geachte gemeente Hardinxveld-Giessendam en de coalitie, SGP-T@B-CU

 

Reactie op het artikel in Het Kompas van 1 november 2023

 

Groeiagenda Drechtsteden

De Huurdersraad vindt het van groot belang dat de coalitie de realiteit onder ogen ziet als het gaat om het bouwen van sociale huurwoningen in onze gemeente.
De recente discussie in de gemeenteraad, waarbij de PvdA pleitte voor meer sociale huurwoningen in de Groeiagenda Drechtsteden, benadrukt de dringende behoefte aan actie op dit gebied. We kunnen niet langer voorbijgaan aan de behoeften van onze inwoners, met name de jongeren en degenen die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen.

Sinds 2011 geen nieuwe sociale huurwoningen

Een zorgwekkende trend is zichtbaar in onze gemeente, waar kinderen van huurders van sociale huurwoningen gedwongen worden om tot hun 30ste bij hun ouders te blijven wonen. Dit is niet alleen onwenselijk, maar ook onhoudbaar op de lange termijn. Het feit dat er sinds 2011 geen nieuwe sociale huurwoningen zijn gebouwd in Hardinxveld-Giessendam is een alarmsignaal dat we niet kunnen negeren. Er wordt aangegeven dat het aantal sociale huurwoningen is afgenomen met 11%, terwijl ons inwonersaantal intussen is gestegen met 1100. Dit geeft aan dat de bestaande voorraad niet meer voldoet aan de behoeften van onze groeiende gemeenschap.

Niet in lijn te zijn met de afspraken die zijn gemaakt

We weten allemaal, ook de coalitie dat er regionale afspraken zijn gemaakt met het rijk en de provincie, waarin staat dat twee/derde van de woningen in het betaalbare segment moet vallen, waarvan de helft door corporaties moet worden gebouwd. De gemeente en daarmee de coalitie SGP, T@B en de CU weigeren categorisch dit op te nemen in haar beleid. Dus het lokale beleid lijkt niet in lijn te zijn met de afspraken die zijn gemaakt, aangezien wordt gesteld dat er slechts beperkte behoefte is aan sociale huurwoningen, voornamelijk gericht op vervanging van bestaande woningen. In gesprekken tussen bestuur Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en (burger) raadsleden wordt aangegeven dat de T@B geen voorstander is van sociale huurwoningen maar alleen voor het bouwen van koopwoningen is in onze gemeente. Dit staat haaks op de werkelijke vraag en behoeften van onze inwoners van Hardinxveld-Giessendam.

De oppositie

Het betoog van de oppositie PvdA en de gepresenteerde cijfers maken duidelijk dat er een groot tekort is aan sociale huurwoningen in onze gemeente. Er wordt aangehaald dat woningcorporatie Fien Wonen aangegeven heeft dat er 480 extra sociale huurwoningen nodig zijn tot 2023. Dit is een concreet cijfer dat niet mag worden genegeerd. We moeten serieus nadenken over hoe we dit tekort snel kunnen aanpakken.

Verschillende argumenten

Er zijn verschillende argumenten naar voren gebracht in de gemeenteraad, waarbij sommige partijen zich afvroegen hoe de bouw van sociale huurwoningen betaald kan worden. De komst van nieuw rijksbeleid waarin wordt vastgelegd dat bij nieuwbouw een/-derde van de woningen in de sociale sector moet worden gebouwd, biedt echter een duidelijk perspectief. Dit geeft u de kans om de benodigde stappen te zetten om de bouw van sociale huurwoningen te realiseren.

Het is begrijpelijk dat sommige partijen de discussie over sociale huurwoningen liever in een andere context willen voeren, zoals in een raadswerkgroep. Echter, het is essentieel dat deze kwestie niet wordt genegeerd of uitgesteld en onder de aandacht wordt gebracht bij de inwoners van Hardinxveld-Giessendam. De Groeiagenda Drechtsteden biedt een uitgelezen kans om deze belangrijke kwestie aan te pakken en de discussie daarover openbaar te voeren, om te zorgen dat onze gemeente transparant is voor iedereen en leefbaar en toegankelijk blijft.

Niet uit het oog verliezen

In het belang van onze inwoners (sociale huurwoning zoekende) dat we de toekomst van onze gemeente niet uit het oog verliezen. Daarom roept Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam nogmaals het College van Burgemeester en Wethouders, en ook alle leden van de Gemeenteraad op om serieus te overwegen om de bouw van sociale huurwoningen op te nemen in haar beleid.

Laten we samenwerken om ervoor te zorgen dat kinderen niet langer gedwongen worden om tot hun 30ste bij hun ouders te blijven wonen.

Verantwoordelijkheid nemen

 

Het is de hoogste tijd om verantwoordelijkheid te nemen en actie te ondernemen. We roepen u op om de behoeften en wensen van onze inwoners serieus te nemen en de bouw van sociale huurwoningen een prioriteit te maken in de Groeiagenda Drechtsteden.

 

 

 

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top