Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Nieuwsbrief 8 jaargang 1

2020!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

 

 
INHOUD
  • Hier weer een Nieuwsbrief voor U
  • Afscheid bestuurslid/penningmeester Jan Heijkoop
  • Gezocht Bestuurslid M/V
  • Protocol Samen veilig doorwerken
  • Kennis maken met de nieuwsbrief van Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam
  • Informatie die voor u van belang kan zijn.

Geachte abonnee,

Als we met de laatste puntjes op de i bezig zijn, zit er een harde lockdown aan te komen. laten we hopen dat mensen nu wel hun verantwoording nemen en zo het aantal besmettingen omlaag te krijgen.

Het was een jaar om niet snel te vergeten, covid19 de grootste boosdoener heeft veel slachtoffers geëist en zwaar zieken. Het bestuur van de Huurdersraad wenst u prettig, zalige kerstdagen en een gezond en goed 2021.
 
Deze nieuwsbrief is alweer de laatste van 2020
 
Met genoegen mailen wij u de Nieuwsbrief van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

14 december 2020 Nummer 8 jaargang 1

Mocht u geïnteresseerde huurders binnen uw familie- of kennissenkring weten, maak deze dan attent op onze Nieuwsbrief. 

We hopen u hiermee weer te informeren.
In deze nieuwsbrief gaan we o.a. in op veiligheid in en rond uw woning. 
Jan Heijkoop
Afscheid bestuurslid/penningmeester Jan Heijkoop
 
Tijdens de laatstgehouden bestuursvergadering vertelde Jan Heijkoop ons dat hij aan het eind van het jaar stopt als bestuurslid van de Huurdersraad.
Ja, dat Jan een keer stopt dat was wel duidelijk maar deze zagen we niet aankomen.

Begin januari 2021 zullen we op gepaste en op een informele wijze afscheid nemen van Jan.
Jan heeft tijdens het laatste bestuurlijk overleg van 2020 aangegeven dat het nu echt tijd wordt voor iets nieuws.

Jan is van 1986 betrokken geweest bij de Huurdersraad; eerst jaren als bestuurder en vanaf 28 maart 2002 als penningmeester. Mede door zijn kundigheid, inzicht en advies heeft het bestuur zich ontwikkeld zoals het nu is.

Jan was binnen het bestuur onze financiële man. Hij was verantwoordelijk voor de geldstromen en kas van de Huurdersraad, Jan was groot voorstander van de professionalisering van het bestuur. Zo zijn er diverse cursussen en trainingen bijgewoond,
waar hij als gedreven bestuurder graag aan mee wilde werken.

Namens het bestuur zal voorzitter Rien Stek, als dank voor zijn jarenlange inzet een attentie overhandigen in het nieuwe jaar.

Bestuurslid M/V

Wil je 2021 goed beginnen.
Had je jezelf al voorgenomen om te stoppen met roken, dan is dit ook zeker een kans om te slagen in 2021. Eerder gestopte rokers zijn welkom. Huurders die nooit hebben gerookt zijn natuurlijk ook welkom..

Wat is er mooier dan de belangen van huurders voorop te stellen, wil je meepraten over de jaarlijkse huurverhoging. Heb je interesse en je ideeën ventileren in de prestatieafspraken die gemaakt worden met Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Fien Wonen en de Huurdersraad. Gaan je interesses uit naar duurzaamheid, betaalbaar wonen, of nieuwe projecten dan nodigen wij je uit om te reageren.

De Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam behartigt de belangen van de huurders in Hardinxveld-Giessendam van Woningcorporatie Fien Wonen. De Huurdersraad vindt het van belang dat huurders in alle gremia in het bestuur vertegenwoordigd zijn. Op dit moment zijn jongeren, migranten en vrouwen ondervertegenwoordigd in het bestuur van onze stichting. We roepen kandidaten, afkomstig uit, of met een speciale affiniteit met deze groepen, speciaal op te reageren.
Natuurlijk mogen ouderen ook reageren. Ook die vergeten we niet.

Profiel kandidaat-bestuurslid

Welke eigenschappen/ kwaliteiten heeft een bestuurslid van de Huurdersraad:
  • Affiniteit hebben met de volkshuisvesting en de belangen van huurders, huurdersverenigingen en bewonerscommissies.
  • In staat zijn op hoofdlijnen te besturen, een brugfunctie te vervullen tussen de achterban en de Huurdersraad.
  • Slagvaardig en collegiaal.
  • Positieve houding: open, integer, flexibel en met gevoel voor humor.

Interesse, stuur een email naar huurdersraad.post@gmail.com
Protocol "Samen" veilig doorwerken

Tekst van Aedes

Het protocol Samen veilig doorwerken is op 28 oktober 2020 aangepast. De belangrijkste wijziging: de verplichting om een mondkapje of face shield te dragen wordt uitgebreid.
Behalve bij bedrijfsmatig vervoer met meer dan twee personen, moeten werknemers ook in de volgende situaties een mondkapje of face shield dragen:

- verplaatsingen in publieke binnenruimtes;
- werkzaamheden in publieke binnenruimtes waarbij het werkgebied niet afgezet kan worden;
- bij het werken bij particulieren achter de voordeur bij het eerste persoonlijke contact met de klant (beheerder of bewoner) en bij andere (nauwe) contactmomenten (waarbij 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is).

Gezondheid bewoners

Doel is om zoveel mogelijk bouwactiviteiten door te laten gaan zonder de gezondheid van werknemers en bewoners  in gevaar te brengen. Op die manier blijft zoveel mogelijk werkgelegenheid in de bouw behouden. Aedes adviseerde woningcorporaties al onderhoud, renovatie en bouwactiviteiten zoveel mogelijk door te laten gaan. Aangezien woningcorporaties zorgdragen voor hun bewoners, onder wie kwetsbare mensen, kan dit wel alleen als hun gezondheid gegarandeerd wordt.
Werkzaamheden bij u thuis (binnen)

Bij werkzaamheden in gebouwen waar bewoners aanwezig zijn, is er reden voor extra voorzichtigheid. Bewoners moeten vooraf toestemming geven, zeker als zij behoren tot kwetsbare groepen. Is er geen toestemming, dan kan het werk blijkbaar niet veilig worden uitgevoerd.
Bij het eerste persoonlijke contact met de bewoner draagt de vakman een mondkapje.

De vakman maakt met de bewoner afspraken om veilig te kunnen werken. Het doel hiervan is om nauwe contactmomenten (waarbij 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is) te voorkomen. De vakman kan met deze afspraken veilig doorwerken zonder mondkapje of face shield. Als er alsnog nauwe contactmomenten nodig zijn met bewoners (waarbij 1,5 meter afstand niet mogelijk is), dan draagt de vakman een mondkapje of face shield. De vakman vraagt de bewoner dit ook te doen.

Wat te doen:
Er komt een vakman bij uw woning langs om werkzaamheden te verrichten. Klik op deze LINK

De gedragsregels uit het protocol worden de komende periode actief naar werkgevers en werknemers in de bouw- en technieksector gecommuniceerd. 
Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

wil u graag verwijzen naar de Nieuwsbrief van
Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam.

Stichting Dorpsbehoud brengt 4 keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit met daarin nieuws, wetenswaardigheden en informatie over de stichting en het dorp. Geïnteresseerden kunnen zich hierop gratis abonneren aanmelden via nieuwsbriefsdb@gmail.com

Bekijk hier alle nieuwsbrieven. 
 
Sinds 1979 houdt de stichting zich bezig met de instandhouding en bescherming van monumenten en andere karakteristieke gebouwen en dorpsgezichten. Het bestuur streeft naar een prettig woon-, leef- en werkklimaat in het langgerekte dijkdorp Hardinxveld-Giessendam aan de rivier de Merwede.  
Vraag het de Huurdersraad

Heeft u vragen, en wilt u op de hoogte worden gehouden, stuur dan uw vraag via een email naar info.huurdersraad@gmail.com 
Voor meer informatie kunt ook onze website bezoeken.
Blijf op de hoogte door onze Nieuwsbrief

 

 Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

Nieuws van en voor de Huurder
Heeft u iets wat in de nieuwsbrief kan, dan kunt u kopij inleveren via email.
Stuur uw bijdrage naar
info.huurdersraad@gmail.com

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website,
www.huurdersraad.com
Samenkomen is een begin - Samen blijven is vooruitgang - Samenwerken is succes.
slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders