Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

 Nieuwsbrief 5 jaargang 1

2020!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

 

 
INHOUD
 • Hier weer een Nieuwsbrief voor U
 • Algemene Huurdersvergadering 24 september gaat niet door
 • Langer thuis is meer dan enkel een woning
 • Airco, na een hete zomer in uw huurwoning!?
 • Renovatie achterstalligondehoud Boorstraat e.o.
 • Wat kunt u allemaal zelf, of toch een onderhoudscontract
 • Informatie die voor u van belang kan zijn.
Beste {{voornaam}} {{achternaam}}

Geachte abonnee, de nieuwsbrief moest er eerder uit dan gepland, door het annuleren van de Algemene Huurdersvergadering van 24 september willen we iedereen optijd informeren.
 
Met genoegen mailen wij u de Nieuwsbrief van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

14 september Nummer 5 jaargang 1

Mocht u geïnteresseerden huurders binnen uw familie- of kennissenkring weten, maak deze dan attent op onze Nieuwsbrief. 

We hopen u hiermee weer te informeren. In deze nieuwsbrief gaan we o.a. in op vragen van Huurders. 
Algemene Huurdersvergadering gaat niet door

Zie onderstaand bericht uit het AD Rivierenlanden, zo worden we erop gewezen dat wij goed moeten nadenken of we de Algemene Huurdersvergadering van 24 september wel moeten laten doorgaan.

Het risico is groot, je zal maar lezen dat Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam, niet goed heeft nagedacht over de gevolgen van het uitschrijven van de jaarlijkse algemene huurdersvergadering.

Daarom berichten wij u dat de Algemene Huurdersvergadering van 24 september a.s. niet doorgaat. Door de oplopende besmettingsgraad van het Covid19-virus.
Wij vinden het niet verantwoord om met zoveel mensen bij elkaar te zijn.
We vinden het vervelend, maar kunnen niet anders.

Ook de verantwoordelijkheid naar anderen ligt bij het bestuur van de Huurdersraad in de huidige situatie.

Het is dan ook wijzer om de vergadering te verschuiven naar het voorjaar van 2021 (omstreeks maart/april) onder voorbehoud van de toestand dan.
 
Restaurant gesloten nadat negen medewerkers
en meerdere gasten besmet bleken met corona

Restaurant ‘t Waaltje in Heerjansdam is vrijdagavond door voorzitter Wouter Kolff van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gesloten. Er zijn minimaal zestien mensen besmet geraakt met het coronavirus, waaronder negen medewerkers.

Peter Koster 12-09-20,

Kolff, ook burgemeester van Dordrecht, benadrukt dat gezondheid altijd voorop staat. “Ik vind het essentieel dat bij een toenemend aantal besmettingen in een potentiële brandhaard direct actie wordt ondernomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ik begrijp heel goed dat een horecaondernemer zijn omzet hard nodig heeft, maar dit mag nooit ten koste gaan van de volksgezondheid.’’
De zaak is voor twee weken gesloten. Volgens de veiligheidsregio is dat nodig omdat er nog geen compleet beeld van het aantal patiënten is en de mensen met wie ze contacten hadden. Daardoor kan de veiligheid niet gegarandeerd worden. Behalve negen medewerkers zijn er vier gasten besmet. Van drie mensen is nog onduidelijk welke relatie ze met het restaurant hadden. De patiënten komen uit verschillende GGD-regio’s.
Senioren geven zelf aan zo lang mogelijk in de eigen woning en vertrouwde buurt te willen blijven wonen. Dit gaat ook op voor mensen met een zorgvraag.

Langer thuis is meer dan enkel een woning

Deze groep mensen is heel divers; van kwetsbare ouderen tot mensen met psychische, psychosociale, verstandelijke of lichamelijke beperkingen.
Naast een prettige en geschikte woning, bestaat het ‘thuis best’ ook uit een toegankelijke omgeving met goede looproutes in een buurt die veilig en levendig is. Een sociale kring, een mantelzorger of aanspreekpunt voor stut-en-steun en voorzieningen in de buurt zoals een arts, apotheek, buurthuis, supermarkt, een OV-halte of een plek om anderen te ontmoeten.

Trends

De visie op hoe mensen met een zorgvraag wonen is de afgelopen decennia sterk veranderd. Vroeger werden mensen met een intensieve zorgvraag opgevangen binnen gespecialiseerde instellingen die behalve de zorg ook huisvesting boden. Deze instellingen vormden eilandjes binnen de samenleving. De laatste jaren is de roep om een inclusieve samenleving versterkt. Mensen met een beperking moeten mee kunnen doen in de samenleving en wonen - net als mensen zonder een beperking - zoveel mogelijk ‘gewoon’ in de wijk, zoals aangegeven in het onderstaande figuur.

Dit wordt bovendien gesteund door het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap die het recht op het mee doen in de samenleving benadrukt. Vanuit het VN-verdrag hebben mensen met een beperking recht op het zelf kunnen kiezen waar zij wonen en met wie. Ook hebben zij recht en toegang tot zorg en ondersteuning op maat die nodig is om zelfstandig te wonen en aan de samenleving te kunnen deelnemen.

De Woningwet, Wet langdurige zorg (WLZ), Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Zorgverzekeringswet (ZVW) spelen in op maatschappelijke veranderingen. Gemeenten hebben door deze decentrale wetten beleidsinstrumenten in handen om samenhang voor wijkbewoners met beperkingen te creëren.
Airco, na een hete zomer in uw huurwoning!?

Afgelopen zomer heeft de Huurdersraad vragen gekregen van huurders over het laten of zelf installeren van een Airco.
We hebben dit aangekaart bij Fien Wonen, en daar is op gereageerd.
Fien Wonen heeft er beleid op willen maken. Wat we een paar weken geleden hebben meegemaakt zal best nog eens gebeuren. Temperaturen van 35 graden en meer zullen we steeds vaker krijgen. Daarom zijn er de volgende voorwaarden aan verbonden. We zijn blij met reactie van Fien Wonen.

U heeft nu tot de volgende zomer de tijd om erover na te denken, en om meer advies te verkrijgen van Fien wonen. doe er uw voordeel mee. 
 
De Airco’s vallen gewoon onder ons ZAV-beleid. (Zelf aangebrachte voorzieningen) Mensen kunnen een ZAV-aanvraag doen en moeten akkoord gaan met de door Fien gestelde verplichtingen.

Akkoordverklaring

Om de wijziging(en) aan te kunnen brengen, ontvangen we graag bijgaande akkoordverklaring retour waarmee u aangeeft akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden. Houdt u er rekening mee dat u pas de wijziging(en) aan kunt brengen nadat wij uw verklaring hebben ontvangen.
 
Voorwaarden

Uitvoering
 • Voer de werkzaamheden vakkundig uit volgens de voorschriften van de fabrikant
 • De airco mag niet aan de voorzijde van de woning worden geplaatst.
 • De airco mag geen hinder en geluidsoverlast bezorgen voor de omwonende.
 • De kosten voor de aanpassing en het eventueel verwijderen en afvoeren van materialen zijn voor uw rekening.
 
Onderhoud
 • U onderhoudt de aanpassing zelf en bent verantwoordelijk voor eventuele bijkomende kosten.
 • Houdt u er rekening mee dat het mogelijk moet zijn om uw aanpassing tijdelijk te verwijderen, wanneer wij onderhoud of een reparatie in of bij uw woning uitvoeren. Eventuele kosten voor het herstel zijn voor uw eigen rekening.
 
Aansprakelijkheid
 • Voor het aanbrengen van de aanpassing bent u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.
 • Ontstaat er schade door de aanpassing, het aanbrengen hiervan of doordat de aanpassing kapot of tijdelijk verwijderd moet worden? Dan zijn de kosten voor het herstel voor uw rekening.
 • Vraag ook advies aan u verzekering of u polis moet worden aangepast.
 
Bij het verlaten van de woning
 • Verlaat u de woning? De aanpassing is niet overdraagbaar aan de volgende bewoner, tenzij de nieuwe huurder de aanpassing onder gelijke voorwaarden accepteert.
 
Aanvraag kan ingediend worden bij de opzichters van Fien Wonen Henry & Arie. De alleskunners van Fien Wonen.

Hier onder vindt u nog een paar links, doe er uw voordeel mee.
Huurders willen een airco na hittegolf, maar mag dat niet zomaar.
Woning koel houden tijdens warme dagen 
Boorstraat en omgeving

Henk Haeser en Joop Kuipers van de Huurdersraad zijn woensdag 2 september een rondje wezen lopen door de Boorstraat en omgeving. en aanschouwde veel werkzaamheden.

Het heeft even geduurd, (3 jaar) maar nu lijkt het erop dat er eindelijk wat gedaan wordt. Volgens horen zeggen van diverse bewoners loopt het aardig, zonnepanelen liggen erop, en de bergingen zijn bijna allemaal gesloopt.  Bij twee woningen (als we dit schrijven) hebben al een nieuwe berging.

De Ramen staan klaar, Het asbest is verwijderd, en Covid19 gooit op dit moment geen roet meer in 't eten.

De communicatie kan beter, bewoners weten niet altijd wat eerst en wat later nog kan, er zitten te veel mensen tussen die mogen vertellen over de werkzaamheden. Maar nu lijkt het dat dat de goede kant opgaat. Vraag is zijn de woningen straks op tijd wind en regen dicht als de natte moesson weer voor de deur staat. Nu alles loop zoals is af-besproken lijkt het erop dat bewoners er weer zin in krijgen. en over kunnen gaan in het plannen van de inrichting in hun huis en omgeving. 
Wat kunt u allemaal zelf, of toch een onderhoudscontract

Sommige bestuursleden van de Huurderraad krijgen nog wel eens de vraag van huurders dat ze denken dat er een verstopping zit in de dakgoot van de woning.

U kunt rechtstreeks een storing melden aan Fien Wonen


Met verschillende bedrijven heeft Fien Wonen een onderhoudscontract afgesloten. U kunt bij onderstaande reparatieverzoeken rechtstreeks het genoemde bedrijf benaderen. Wie u kunt benaderen, verschilt per gemeente.
 
 • Verstopping riolering en dakgoten schoonmaken
  Alle gemeenten: Van der Velden rioleringsbeheer: (073) 622 04 00
 
 • Storing aan de cv-installatie
  Gemeente Hardinxveld-Giessendam: Klimaatservice: (0184) 62 23 93
  Gemeente Vijfheerenlanden: Paans cv-onderhoud: (030) 261 01 11
   
 • Glasbreuk
  Gemeente Hardinxveld-Giessendam: Van Leeuwen Glas: (078) 619 44 99
  Gemeente Vijfheerenlanden: via Fien Wonen: (0184) 61 44 88

Op onderstaande link kunt u reparatie-verzoek indienen
 
Website www.huurdersraad.com
of direct
Website www.fienwonen.nl
Vraag het de Huurdersraad

Heeft u vragen, en wilt u op de hoogte worden gehouden, stuur dan uw vraag via een email naar info.huurdersraad@gmail.com  
Voor meer informatie kunt ook onze website bezoeken.
Word vriend van Huurdersraad HG

 

 Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

Nieuws van en voor de Huurder
Heeft u iets wat in de nieuwsbrief kan, dan kunt kopij inleveren via email.
Stuur uw bijdrage naar
info.huurdersraad@gmail.com

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website,
www.huurdersraad.com
Samenkomen is een begin - Samen blijven is vooruitgang - Samenwerken is succes.
slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders