Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

 Nieuwsbrief 4 jaargang 1

2020!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

 

Nieuwsbrief Huurdersraad HG
24 augustus 2020 - Nieuwsbrief 4 - Jaargang 1
INHOUD
  • Hier weer een Nieuwsbrief voor U
  • Huurtoeslag aanvragen over 2019? Het kan nog!
  • Senioren niet meer uitgezonderd van extra huurverhoging
  • Onderhoudswerkzaamheden en Schilderwerk
  • Nieuwe normaal
  • Stukken voor de Algemene Huurdersvergadering
  • Aanmelden Algemene Huurdersvergadering 24 september 2020
  • Besparen energieverbruik
Beste {{voornaam}} {{achternaam}}

Hier weer een nieuwsbrief voor u, We hopen u hiermee weer te informeren. In deze nieuwsbrief gaan we o.a. in op onze Algemene Huurdersvergadering welke gepland staat voor de 24ste september 2020.
Huurtoeslag aanvragen over 2019? Het kan nog!

Had je vorig jaar recht op huurtoeslag, maar heb je het toen niet aangevraagd? Je hebt nog tot 1 september 2020 om met terugwerkende kracht toeslag aan te vragen over 2019. Daarna ben je te laat.

Om te bepalen of je toeslag kunt krijgen kijkt de Belastingdienst naar je jaarinkomen, vermogen, huurprijs, de samenstelling van je huishouden en je leeftijd.

Inkomen en vermogen

Als je in 2019 alleen woonde mag je inkomen in dat jaar niet hoger zijn geweest dan € 22.700. Woonde je met meer dan geldt € 30.825 als het maximale (gezamenlijke) inkomen. Verder is een vermogensgrens van € 30.360 per persoon. Als je op 1 januari 2019 meer (spaar)geld had is je vermogen te hoog voor huurtoeslag.

Type woning en huurprijs

Voor huurtoeslag moet je in een zelfstandige huurwoning wonen, en dus niet op kamers. De kale maandhuur die je in 2019 voor je woning betaalde mag niet hoger mag zijn dan €710,68 (de huurtoeslaggrens van 2019). Voor jongeren tot 23 geldt dat de huurprijs niet hoger mag zijn dan € 424,44

Kom voor 1 september in actie

Kreeg je in 2019 géén huurtoeslag, maar had je daar gezien je jaarinkomen en overige voorwaarden wel recht op? Kom dan vóór 1 september in actie. Na 1 september 2020 ben je te laat om nog toeslag aan te vragen over 2019. Behalve als de Belastingdienst je uitstel gaf voor het indienen van je aangifte inkomstenbelasting over 2019. In dat geval kun je aanvragen tot de datum waarop het uitstel afloopt.

Proefberekening en aanvragen

De website van de Belastingdienst heeft een handige rekenhulp(externe link) waarmee je -anoniem- een proefberekening kunt maken. Na het kiezen van het jaar waarover je de berekening wilt maken en het invoeren van een aantal gegevens zie je of je huurtoeslag kunt krijgen en zo ja, hoeveel dan. Daarna kun je met Mijn Toeslagen toeslag aanvragen.

Proefberekening en aanvragen
De vaste inkomensgrenzen zijn in 2020 vervallen. Het kan dus best zijn dat je inkomen in 2019 nog te hoog was voor huurtoeslag, maar dat je daar in 2020 juist wél recht op hebt. Met de rekenhulp(externe link) kun je uiteraard ook uitvinden of je in 2020 recht hebt op toeslag.

Senioren niet meer uitgezonderd van extra huurverhogingSenioren met een middeninkomen moeten hogere huren gaan betalen.

 

Dat staat in het wetsvoorstel ‘Huur en Inkomensgrenzen’, dat na het zomerreces door de Tweede Kamer wordt besproken. Huurders die de AOW-leeftijd al bereikt hebben zijn nu nog uitgezonderd van extra huurverhoging.


Financiële ruimte voor een (nog) hogere huur is er bij de meeste senioren niet. Een hypotheek krijgen voor een koopwoning of meer gaan werken om hogere woonlasten van te betalen lukt vanwege de leeftijd niet meer. Daarom werden senioren tot nu toe uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Toch mag -als het aan het kabinet ligt- ook de huur van senioren straks in grote sprongen omhoog.
De huurverhoging is alleen voor AOW 'ers met een inkomen boven de sociale grens
van € 43.574,00   LEES MEER
Uitvoering Onderhoudswerkzaamheden en Schilderwerk

Boven-Hardinxveld- De Vermeerstraat- Jan Steenstraat - Frans Halsstraat krijgen een opknapbeurt.

Nog niet alle woningen hebben dubbelglas. Bij de woningen die de laatste jaren bij mutatie een nieuwe huurder hebben gekregen is dit al gerealiseerd. De kozijnen blijven (mits niet aangetast door de tand destijds) Alleen de bewegende delen worden vervangen.
Dat dit al een tijdje (jaren) een aandachtspunt van de Huurdersraad is, is bij menigeen bekend, Daarom zijn we blij verheugd dat er nu eindelijk werk van wordt gemaakt.
Ook een nieuw laagje verf wordt aangebracht, ook dat is na velen jaren geen overbodige luxe.

Zoals nu de planning is wordt er door "Schilderwerken en Onderhoud Vink" begin september 2020 gestart met de werkzaamheden en lijkt het te kunnen afronden eind november 2020
Nieuwe normaal

Nu alle hevigheid van Covid19 weer lijkt op te laaien wordt er over de impact van de crisis veel gespeculeerd. Wordt de 1,5 meter samenleving het ‘nieuwe normaal’? Het zou kunnen.

De bestuursleden van de Huurdersraad merken dat er een toenemende behoefte is om elkaar weer te ontmoeten. Je merkt het door het aanhouden van bestuursleden op straat door huurders van Fien Wonen. Er lijkt behoefte te zijn aan fysiek overleg.
Maar we zullen het nieuwe normaal niet uit het oog verliezen, waar we mee bezig zijn. In de uitvoering van fysieke ontmoetingen blijven we op 1,5 meter vergaderen.

Je praat gemakkelijker fysiek met elkaar, niet alles kan of hoeft op straat besproken te worden, digitaal kan ook. Maar er kan ook gesproken worden op een bestuursvergadering. je meld je daarvoor aan bij de secretaris via email huurdersraaad.post@gmail.com

We zijn blij dat onze huurders interesse tonen voor het werk dat de Huurdersraad doet. De Huurdersraad doet vaker een oproep om eens een vergadering bij te wonen. We informeren je wat er zoal bij komt kijken als bestuurslid van Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam. We willen het bestuur weer uitbreiden naar 7 personen, zodat taken die er zijn beter verdeeld kunnen worden.
Stukken voor de Algemene Huurdersvergadering

Als het goed is, komt de post of e-mail van de Stichting Huurdersraad Hardixveld-Giessendam vandaag of morgen bij u binnen,

Op verzoek van lezers van de nieuwsbrief zetten wij voor U de stukken die voor de Algemene Huurdersvergadering van belang zijn op een rijtje.

1. Agenda
2. Notulen van de jaarvergadering 19 september 2019
3. Jaarverlag Secretaris 2019-2020

U vindt de stukken op de website van de Huurdersraad, klik op de link. 
Algemene Huurdersvergadering

Donderdag 24 september 2020 is er weer een  Algemene Huurdersvergadering voor huurders van Fien Wonen.

Nog even de regels die we met elkaar afspreken; 

I.V.M. Coronabepalingen aanmelden verplicht, omdat er maar een beperkt aantal bezoekers zich kunnen aanmelden om 1,5 meterregel. Dus wie zich het eerst aanmeldt heeft zeker plaats tijdens de vergadering. Als u hoest, of koorts heeft blijft u thuis en meldt u zich af.   

Let op, alleen huurders van Fien Wonen (Hardinxveld-Giessendam) 
aanmelden voor 12 september 2020. Aanmelding één persoon per woning
 
aanmelden via emailadres  Aanmelden.AHV2020@gmail.com
Besparen op energieverbruik

Er zijn nog steeds mensen die zich niet druk maken over ons klimaat. Er zijn er ook die denken Covid19 gaat mijn deur voorbij. Over deur gesproken, je ziet wel eens op de galerijen van flatgebouwen waar in de winter de balkondeuren openstaan. Zo vliegt er veel geld uit uw portemonnee, en dat is zonde, we geven u een paar tips.
 
(1) Begin maandelijks je energieverbruik bij te houden en je ziet hoe dat verloopt als je met alles een tandje minder doet. Je zult verbaasd zijn.
 
2) Zet de verwarming een graadje lager. Is het fris doe een trui aan.
Let erop, dat als weggaat en of gaat slapen dat je thermostaat lager zet, op b.v. 14 of 15 graden.
 
3) Kun je wassen op een lagere temperatuur, doe dit dan, maar dan wel met altijd een volle trommel. Heb je zonnepanelen was dan overdag, en zet dan ook je vaatwasser aan. Dan maak je dubbelgebruik van je energie ophalen en verbruiken.
 
4) Vervang alle lampen door ledlampen,
  
5) Zet de vaatwasser op de eco-stand of op lage temperaturen.

(6) Douche twee minuten korter. Verder kun je nog bijvoorbeeld de douchekop vervangen door een bespaardouchekop,
 
7) Daar waar nodig breng je tochtstrippen aan. Apparaten helemaal uitzetten in plaats van op stand-by en de was vaker uithangen.
Vraag het de Huurdersraad

Heeft u vragen, en wilt u op de hoogte worden gehouden, stuur dan uw vraag via een email naar info.huurdersraad@gmail.com  
Voor meer informatie kunt ook onze website bezoeken.
Word vriend van Huurdersraad HG

 

 Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

Nieuws van en voor de Huurder
Heeft u iets wat in de nieuwsbrief kan, dan kunt kopij inleveren via email.
Stuur uw bijdrage naar
info.huurdersraad@gmail.com

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website,
www.huurdersraad.com
Samenkomen is een begin - Samen blijven is vooruitgang - Samenwerken is succes.
slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders