Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

 Nieuwsbrief 1 jaargang 1

2020!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

 

Nieuwsbrief Huurdersraad HG
21 april 2020 - Nieuwsbrief 1 - Jaargang 1
INHOUD
  • waarom deze Nieuwsbrief
  • Wie zijn wij
  • Corona en tocht bestuursvergadering
  • Huurverhoging 2020
  • Vragen
Afbeelding
Om zoveel mogelijk huurders te informeren over onze stichting en werkzaamheden te betrekken, willen wij u regelmatig een nieuwsbrief zenden.

De huurder die deze nieuwsbrief ontvangt heeft zich op een eerder moment gemeld met zijn of haar e-mailadres door aanmelding voor de Algemene Huurdersvergadering van september 2018 2019. Formeel mogen wij nieuwsbrieven verzenden als de ontvanger daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Wij hopen dat u geen bezwaar heeft, heeft u wel bezwaar kunt u zich "direct" uitschrijven als u wenst. We hopen dat u deze nieuwsbrief onder de aandacht brengen van andere huurders van Fien Wonen of belangstellende.

Wij zijn als bestuur actief voor onze achterban. Wij hebben oog en gevoel voor wat bij de Fien Wonen-huurder speelt. Wij (bestuurders HRHG) huren zelf bij Fien Wonen. (Hardinxveld-Giessendam). Elke huurder telt. Wij staan voor betaalbaar wonen in een fijne omgeving. Dit is geen nieuw verhaal, maar wel iets waar wij voor gaan.
Afbeelding
Maak kennis met de Huurdersraad
De stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is samengesteld uit afgevaardigden alle wijken verdeeld over Hardinxveld-Giessendam. De diverse bewonerscommissie hebben het recht een vergadering van de stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam bij te wonen. Binnen de stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam wordt onderling een Dagelijks Bestuur gekozen die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, zoals verslaglegging, goede doorstroming van informatie en communicatie, en het onderhouden van contacten met en representatie naar andere partijen. 
De Huurdersraad deelt hierdoor mede dat de ontwikkeling rond de Corona epidemie de vergaderzaal van de Vijverhof tot naderorder is gesloten voor alle activiteiten.
Dat betekent dat huurders die deel willen nemen aan een vergadering geen mondeling advies kunnen krijgen.

De eerstvolgende huurdersraadvergadering van 9 juni 2020 daarvan is nog niet zeker of deze fysiek doorgaat. Heeft u toch nog vragen, en of wil u op de hoogte worden gehouden, stuur een email naar info.huurdersraad@gmail.com   
Huurverhoging 1 juli 2020
We hebben ook deze laatste dagen voor het definitieve voostel nog steeds onderling overleg gevoerd Huurders Belang Zederik en Huurdersraad HG met Fien Wonen. De tijdsdruk was hoog omdat Fien Wonen wettelijk gehouden is om tijdig de huurders een brief te zenden met het voorstel voor de nieuwe huur.

Op 9 april 2020 ontvingen we een schrijven met de eindbeslissing van Fien Wonen. Het resultaat daarvan voor u als afzonderlijke huurder wordt natuurlijk door Fien Wonen naar u verzonden.

Het hangt van een aantal factoren af wat u werkelijk een nieuwe huur gaat betalen. Dat kan variëren van een huurverhoging van 0% tot 5,2%.

Globale reactie van Fien Wonen:
Uitgangspunt voor de huurverhoging voor onze doelgroep is 2,6%, de gemiddelde huursomstijging voor onze doelgroep komt uit op 2,1% doordat:
  • projectwoningen een huurverhoging krijgen van 0%;
  • woningen dicht bij een aftoppingsgrens liggen de huur wordt verhoogd tot aan eerstvolgende aftoppingsgrens waardoor huurders altijd recht houden op dezelfde huurtoeslag als voor de huurverhoging

De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt 5,2% in plaats van 6,6%.
Als u het niet eens bent met uw nieuwe huur kunt u contact opnemen met Fien Wonen. Zij hebben ons verzekerd dat ze goed bereikbaar blijven en u goed en met een luisterend en sociaal oor te woord zullen staan. Kijk voor meer informatie over het gehele traject op onze website. www.huurdersraad.com 
 

Heeft u vragen voor de Huurdersraad, of wil u een keer een vergadering bijwonen laat dit dan weten. We kunnen geen grote aantallen ontvangen, bezoekers kunnen aanschuiven. Wie zich aanmeldt krijgt een uitnodiging via een e-mail. U kunt zich aanmelden via, info.huurdersraad@gmail.com 

 
Word vriend van Huurdersraad HG

 

 Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

Nieuws van en voor de Huurder
u kunt kopij inleveren alleen via email
Stuur uw bijdrage naa
r
info.huurdersraad.@gmail.com

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website,
www.hurdersraad.com
slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders