Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Nieuws

2019!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Besluit Huurverhoging Fien Wonen

 

25 april 2019

 

Aan de huurders
van dit adres

Datum 25 april 2019

Onderwerp huuraanpassing
Behandeld door Anita den Ouden / Francisca Zwartbol

Geachte heer, mevrouw,

Jaarlijks op 1 juli past Fien Wonen de huur van uw woning, garage of parkeerplaats aan. Over de jaarlijkse
huurverhoging vindt overleg plaats met Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en Huurders- enBewonersbelang Zederik. Ook dit jaar hebben zij hierover advies uitgebracht. Wat de huurverhoging voor u betekent, leest u in deze brief.

Huuraanpassing
1. Huishoudens met een inkomen tot € 42.436,- krijgen een inflatievolgende huurverhoging voor hun
woning van maximaal 1,5%.

2. Huishoudens met een inkomen vanaf € 42.436,- krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging
voor hun woning van maximaal 5,6%.

3. Woningen met een huurprijs boven de € 720,42 krijgen een huurverhoging van 4,1%.

4. Woonwagens en standplaatsen krijgen een huurverhoging van 3,1%.

5. Garages en parkeerplaatsen krijgen een huurverhoging van 1,6%.
Voorstel verhoging huurprijs per 1 juli 2019
U vindt in de bijlage het voorstel tot huurverhoging met ingang van 1 juli 2019 voor uw woning, garage of parkeerplaats. Is het percentage van de huurverhoging in uw voorstel lager dan de genoemde percentages?

Dan betekent dit dat uw huurprijs gelijk of bijna gelijk is aan de maximale huurprijs of liberalisatiegrens.

Uitzondering
Niet iedereen met een inkomen vanaf € 42.436,- krijgt een inkomensafhankelijke huurverhoging. Van een
inkomensafhankelijke huurverhoging zijn uitgezonderd:
- Huishoudens waarvan één of meer leden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.
- Een huishouden van vier of meer personen.
- Chronisch zieken of gehandicapten.

Huurtoeslag
Ontvangt u huurtoeslag? Dan hoeft u niets te doen. Wij geven de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst.


Servicekosten
U betaalt ook voor servicekosten? Dan ontvangt u voor 1 juli 2019 de afrekening servicekosten over 2018.


Bezwaar
Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging? Dan dient u vóór 1 juli 2019 een bezwaarschrift bij
ons in. Gebruikt u daarvoor het standaard bezwaarschrift van de Huurcommissie. U vindt op de website van de Huurcommissie het formulier Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging.
Als wij het niet eens zijn met het door u ingediende bezwaar, dan vragen wij de Huurcommissie om uitspraak te doen over de voorgestelde huurverhoging.
Onderhoudsgebreken zijn geen geldige reden om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. 

Als er sprake is van ernstige onderhoudsgebreken, kunt u de Huurcommissie verzoeken de huurprijs tijdelijk te verlagen vanwege onderhoudsgebreken. Van deze procedure kunt u het hele jaar gebruik maken.

Informatie over bezwaar maken vindt u op www.fienwonen.nl en www.huurcommissie.nl. De Huurcommissie is bereikbaar via telefoonnummer 0800 – 488 72 43.

         
Tot slot

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 0184 – 61 44 88. Mailen kan ook via info@fienwonen.nl.

Met vriendelijke groet,
Remon Dul
Manager wonen en vastgoed

 


slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders