Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Nieuws Huurdersraad

2023

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Gemeente Hardinxveld neem je verantwoordelijkheid.

8 november 2023

Gemeente Hardinxveld neem je verantwoordelijkheid

Laten we niet vergeten dat er regionale afspraken zijn gemaakt met het rijk en de provincie, waarin duidelijk staat dat twee/derde van de woningen in het betaalbare segment moet vallen, waarvan de helft door woningcorporaties gebouwd moet worden. Het is zorgwekkend dat de gemeente, en daarmee de coalitie van SGP, T@B en CU, weigert dit op te nemen in haar beleid. Dit lijkt niet in lijn te zijn met de gemaakte afspraken en met de werkelijke behoeften van onze inwoners.

De oppositie, PvdA, en CDA hebben dit terechte zorgpunt aangekaart en de cijfers spreken boekdelen. Woningcorporatie Fien Wonen heeft duidelijk aangegeven dat er een tekort is van maar liefst 480 sociale huurwoningen. Dit is een concreet cijfer dat we niet kunnen negeren.

Sommigen vragen zich af hoe de bouw van sociale huurwoningen gefinancierd kan worden. Hoe kun je zo’n vraag stellen. In plaats van de vraag stellen hoe snel kunnen we een grondpositie verwerven voor de sociale doelgroep.

Maar er is goed nieuws:
Nieuw rijksbeleid verplicht dat bij nieuwbouw een derde van de woningen in de sociale sector moet vallen. Dit biedt een duidelijk perspectief en een kans om dit tekort aan te pakken. Laat de subsidies die er zijn voor dergelijke projecten niet liggen.

We begrijpen dat sommigen de discussie liever elders voeren, maar we mogen deze kwestie niet negeren of voor ons uitschuiven. De Groeiagenda Drechtsteden biedt een unieke kans om dit belangrijke vraagstuk aan te pakken en het openbaar te bespreken, zodat onze gemeente transparant en leefbaar blijft voor iedereen.

In het belang van de inwoners van Hardinxveld-Giessendam, vooral degenen die op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning, is het essentieel dat we niet uit het oog verliezen wat de toekomst van onze gemeente vereist. Daarom doen wordt een dringend beroep gedaan op de coalitie om sociale huursector serieus te nemen en overwegen deze op te nemen in het beleid.

Het is de hoogste tijd om verantwoordelijkheid te nemen en actie te ondernemen. We roepen u op om de behoeften en wensen van onze inwoners serieus te nemen en de bouw van sociale huurwoningen een prioriteit te maken in de Groeiagenda Drechtsteden. Samen moeten we een leefbare toekomst creëren voor Hardinxveld-Giessendam, waarin iedereen een plek heeft om thuis te komen."

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top