Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Nieuws Woonbond

2018

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Nieuwe regels huurtoeslag

2018

De Tweede Kamer heeft half september ingestemd met een aanpassing van de de regels voor de huurtoeslag.

 

Door de verandering gaat het deel van de huur dat huurtoeslagontvangers zelf moeten betalen (de basishuur) vanaf 2019 sneller stijgen. Tot nu toe was die stijging gekoppeld aan de stijging van het bijstandsinkomen of aan de gemiddelde huurstijging.
de basishuur werd dan verhoogd met het laagste percentage van de twee.

Deze zogenoemde 'KAN-bepaling"verdwijnt nu. voortaan stijgt de basishuur mee met de gemiddelde huurverhoging. in de praktijk betekent dit dat huurders een steeds groter deel van de huur zelf moeten betalen.

De tweede aanpassing is wel positief: het loslaten van de harde inkomensgrenzen voor huurtoeslag. Nu verliest een huurders die 1 euro meer gaat verdienen dan de grens direct alle huurtoeslag. In de toekomst komt er een geleidelijke afbouw van de toeslg bij een stijgend inkomen.

  

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders