Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Persbericht

2019

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Persbericht

 

9 december 2019

 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en woningcorporatie Fien Wonen maken prestatieafspraken voor 2020 (2021-2024)

Onderyekening Prestatieafspraken 2019-2022

                     

Wethouder Trudy Baggerman, voorzitter van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam Rien Stek en directeur-bestuurder van Fien Wonen Elisabeth ter Borg ondertekenden woensdag 4 december de Prestatieafspraken 2020 (met een vooruitblik tot 2024). 

In deze overeenkomst staan concrete afspraken waar de drie partijen in 2020 aan gaan werken en een globale beschrijving van activiteiten tot en met 2024. De afspraken zijn gemaakt op zes onderdelen: beschikbaarheid en betaalbaarheid, specifieke doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed, nieuwbouw en aankoop en financiën. ,,de ontwikkeling van de sociale voorraad in Hardinxveld-Giessendam heeft volop onze aandacht", aldus Elisabeth ter Borg, directeur-bestuurder Fien Wonen. “Bij herstructurering zoals in de Oranjebuurt in Boven-Hardinxveld bouwen we minder woningen terug dan we gesloopt hebben. Dat betekent dat we elders nieuwe locaties nodig hebben om het aanbod ook op termijn te kunnen blijven garanderen. Wij zijn blij dat we in de prestatieafspraken een scherpte hebben op dit onderwerp. Bij toenemende schaarste op de markt gaan de gemeente en Fien om de tafel om nieuwe locaties aan te wijzen.”  

Voldoende goede betaalbare en sociale huurwoningen

In de Woningwet is vastgelegd dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties lokaal prestatieafspraken maken. Jaarlijks maken de partijen de balans op hoe het is gegaan, om vervolgens weer nieuwe prestatieafspraken te maken. In de prestatieafspraken 2020 (2021-2024) geven de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en Fien Wonen aan hoe de partijen gezamenlijk zorgen voor voldoende goede betaalbare sociale huurwoningen in Hardinxveld-Giessendam. 

Wethouder Trudy Baggerman is blij met de nieuwe afspraken: 'Er is aandacht voor alle doelgroepen. Verder gaan we gezamenlijke onderzoeken welke behoeften en woonwensen er onder de huurders zijn!' 

Gezamenlijke afspraken

Logo Huurdersraad Logo2Jaarlijks doet Fien Wonen een voorstel aan de huurders en de gemeente over haar plannen en ambities. Dit voorstel bespreken de drie partijen met elkaar en zetten het gezamenlijk om naar concrete afspraken. 

Rien Stek: “Juist in een tijd waarin de woningmarkt verstopt is geraakt, is het van het grootste belang dat partijen duidelijke afspraken maken over het beleid en mogelijkheden om de uitdagingen op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid voor de sociale huursector op een aanvaardbaar niveau te krijgen en te houden.”

U leest (hier) de prestatieafspraken)

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders