Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Nieuws

2018

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie....

Solliciteren

Wij zoeken nog steeds huurders die zich willen inzetten voor.....

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad....

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Wonen is een grondrecht

1 mei 2018

Helaas komen de inwoners van Hardinxveld-Giessendam, die willen starten in een betaalbare woning, niet of nauwelijks aan de bak. Daarom moeten er meer betaalbare huurwoningen, maar zeker ook betaalbare koopwoningen gebouwd worden om aan de behoefte te voldoen en zodoende de doorstroming te bevorderen. Het is tegenwoordig niet meer mogelijk dat een corporatie betaalbare koopwoningen mag bouwen, dit is geen taak meer voor corporaties. Volgens Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam moet dit weer mogelijk gemaakt worden voor starters, het lijkt de gemeente alleen maar om dure huizen te gaan, waar een hoge grondopbrengst voor de gemeente mogelijk is.

Uw Huurdersraad

vindt woningen met een huurprijs rond de geliberaliseerde huurprijs geen sociale huurprijs. Wij zouden graag zien dat starters een woning wordt aangeboden tussen € 550 en €600 euro. Overigens vinden wij dit eerder een “sociale” huurprijs.

Het woningaanbod moet van deze tijd zijn. Juist nu de prijzen voor koopwoningen weer de pan uitreizen, komen er meer huurders en woningzoekers van koopwoningen in de problemen. De markt raakt op slot. Juist nu steeds vaker het standaard gezin van man, vrouw en twee kinderen uit de mode raakt. Ouderen, daar komen er steeds meer van, en jongeren die op zichzelf willen gaan wonen kunnen geen kant op. Laat staan de groeiende starters zoals alleenstaande en tweepersoonshuishoudens. Het woningaanbod moet van deze tijd zijn.

Een standaard gezin van man, vrouw en twee kinderen zie je steeds minder. Daar tegenover komen er steeds meer oudere en jongere een- en tweepersoonshuishoudens. Ook willen we als het even kan langer zelfstandig blijven wonen als we ouder worden. Dat vraagt om een ander type huizen, zoals speciale woningen voor ouderen. Ouderen willen graag zelfstandig blijven wonen, maar ouderen verkassen niet omdat ze anders een dief van eigen zak zijn. Een kleinere woning willen ze wel, maar deze zijn vaak (veel) duurder dan de woning die ze achterlaten.

Bij sociale huurwoningen van Fien Wonen moet de voorraad zoveel als mogelijk behouden blijven. Slopen mag alleen als dat aantoonbaar noodzakelijk is en dan moeten er méér huizen teruggebouwd worden dan weggehaald. Om Fien Wonen en de markt te steunen, moet meer grond door de gemeente geconditioneerd beschikbaar gesteld worden, tegen een redelijke grondprijs en passend bij een “sociale huur”. Bij voorkeur binnen de bebouwde kom.

Speciale aandacht willen we ook voor inwoners die noodgedwongen antikraak wonen, in een sloopwoning verblijven of slapen bij familie of vrienden. Maar ook mensen waar de huiselijke situatie dermate is vertroebeld, ook voor die groep moet er woonruimte aangeboden (kunnen) worden. En veel zaken die we hierboven aanhalen kan alleen door meer woningen te realiseren. Daarbij kijken wij als Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam niet alleen naar nieuw aan te wijzen bouwlocaties, maar ook naar binnen onze dorpskernen. Wij vinden dat er voor iedere inwoner in ons dorp een betaalbare en passende woning moet zijn. In een dorp zoals het onze, maar ook in de omliggende dorpen. Want een huis vinden én oud kunnen worden in of nabij het dorp waar je opgegroeid bent dat moet de normaalste zaak van de wereld zijn.

Dat betekent dat er meer gebouwd moet worden. De wachttijd voor sociale huurwoningen is de laatste jaren wel iets langer geworden, maar valt goed te overzien. Wij hopen de gemeente met deze wensen van de Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam te stimuleren zodat de gemeente nieuwe initiatieven zoals het bouwen in eigen beheer en het opzetten van woonconcepten met duurzaam wonen en samenleven wil organiseren. Fien wonen heeft het reeds in haar plannen opgenomen. Nu we (echt) bij de Drechtsteden zijn toegetreden, en dat daardoor de grondprijs in Hardinxveld-Giessendam mogelijk met ruim de helft minder zal worden , moeten er voortvarend nieuwe initiatieven komen om meer betaalbare sociale huurwoningen te bouwen, voor met name lagere- en middeninkomens. We hopen dat het nieuwe college oog heeft voor onze idealen. Tot slot vinden wij het belangrijk te blijven experimenteren met nieuwe vormen van wonen. LEES MEER

Namens, Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

Een volgende keer willen we u meenemen met het fenomeen passend toewijzen. 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders