Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Iedereen moet goed kunnen wonen in Hardinxveld

Prestatieafspraken 2019 - 2023!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Iedereen moet goed kunnen wonen in Hardinxveld

 

Prestatieafspraken 2019 - 2023

 

8 december 2018

 

Hardinxveld-Giessendam - Wethouder Trudy Baggerman, voorzitter van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam Rien Stek en directeur-bestuurder van Fien Wonen Elisabeth ter Borg ondertekenden vrijdag 7 december de Prestatieafspraken 2019 - 2023.

In dit document staan concrete afspraken waar de drie partijen in 2019 aan gaan werken en een globale beschrijving vn activiteiten tot en met 2023. De afspraken zijn gemaakt op zes onderdelen: beschikbaarheid en betaalbaarheid, specifieke doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed, nieuwbouw en aankoop en financiën. ,,De verduurzaming, de (nieuwbouw)projecten en het verbeteren van onze woningen hebben de komende jaren volop onze aandacht", aldus Elisabeth ter Borg, directeur-bestuurder Fien Wonen.

In de Woningwet is vastgelegd dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties lokaal prestatieafspraken maken. Jaarlijks maken de partijen de balans op hoe het is gegaan, om vervolgens weer nieuwe prestatieafspraken te maken.

In de prestatieafspraken 2019 - 2023 geven de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en Fien Wonen aan hoe de partijen gezamenlijk zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen in Hardinxveld-Giessendam.

In het kader van duurzaamheid en betaalbaarheid, startte Fien Wonen in 2018 met het aanbrengen van zonnepanelen op huurwoningen en na-isolatie. Hiervoor brengt de corporatie geen huurverhoging in rekening bij zittende huurders. De besparing op energieverbruik komt daardoor volledig ten goede aan de huurder. Uiteindelijk worden op zo'n 1000 woningen in Hardinxveld-Giessendam zonnepanelen aangebracht. Naast het plaatsen van zonnepanelen worden aanvullende installatietechnische mogelijkheden (bijvoorbeeld een warmtenet) onderzocht bij appartementencomplexen.

Samen met de gemeente monitort de woningcorporatie welke doelgroepen moeilijkheden ondervinden bij het vinden van huisvesting. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke oplossingen.

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders