Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

AnderNieuws

Diverse stukken!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

AGENDA van de Algemene Huurdersvergadering


AGENDA van de Algemene Huurdersvergadering

Het bestuur van Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Huurdersvergadering welke gehouden zal worden op donderdag, 19 september 2019.

De vergadering wordt gehouden in “De Parel”, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam – aanvangstijd (zaal C) 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) – einde 21.30 uur.

 1. Opening door de voorzitter, Rien Stek.
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen van 26 september 2018 (Opvragen bij de secretaris)
 4. Verslag van de secretaris, Joop Kuipers (mondeling)
 5. Presentatie “Alzheimer” Dementie ook bij U om de hoek?
  Door Petra de Ruiter en Hetty Bezemer (Rivas Zorggroep Tiendwaert)
 6. PAUZE
 7. Presentatie “Actuele zaken Fien Wonen“
  door Dhr. Remon Dul, Manager Wonen/team vastgoed Fien Wonen
 8. Bestuurszaken:
  1. Aftredend en herkiesbaar (Joop Kuipers en Henk Haeser)
  2. Verkiezing nieuwe bestuursleden
 9.  Wat verder ter tafel komt en Rondvraag
 10.  Sluiting door de voorzitter

Namens het dagelijks bestuur, Secretaris Joop Kuipers


slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top