Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Huurdersraad Nieuws

2020!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Bezwaar maken tegen je huurverhoging

 

28 maart 2020 

Beste huurder we hebben het maar weer vast op onze website gezet, zodat u alles bij de hand heeft om aan de slag te gaan als u het niet eens bent met de u opgelegde huurverhoging per 1 juli 2020

 

Bezwaar maken tegen huurverhoging: hoe werkt dat?

Heeft u een sociale-huurwoning en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken bij de verhuurder. Wordt u het samen niet eens? Dan kunt u naar de Huurcommissie stappen. Huurt u een woning in de vrije sector? Dan moet u naar de rechtbank als u het niet eens bent met de huurverhoging.

Voorwaarden voor bezwaar

Als huurder van een sociale-huurwoning kunt u onder verschillende voorwaarden bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Bezwaar met bezwaarschrift

Bezwaar maken tegen huurverhoging van een sociale huurwoning doet u bij uw verhuurder. U stuurt hem (per post of e-mail) het Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging. Daarin legt u uit waarom u bezwaar maakt. U moet het bezwaarschrift inleveren bij uw verhuurder vóór de ingangsdatum van de huurverhoging.

Let op: Maakt u bezwaar tegen een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging, dan kan het zijn dat u extra stukken moet meesturen.

Bezwaar zonder bezwaarschrift

U kunt ook bezwaar maken door uw huurverhoging niet te betalen en geen bezwaarschrift op te sturen. Uw verhuurder moet u dan binnen 3 maanden met een aangetekende brief vragen om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. Dit wordt ook wel de rappelbrief genoemd.

Rappelbrief

Heeft u de aangetekende rappelbrief binnen 3 maanden ontvangen? Dan moet u binnen 4 maanden na de ingangsdatum (dus bij een huurverhoging per 1 juli: vóór 1 november) een verzoek om uitspraak sturen naar de Huurcommissie. Doet u dit niet? Dan moet u alsnog de huurverhoging betalen.

Heeft u de rappelbrief niet op tijd ontvangen of is de brief niet aangetekend verstuurd? Dan hoeft u de huurverhoging niet te betalen. De verhuurder kan dan wel een nieuw huurverhogingsvoorstel doen met een latere ingangsdatum. Tegen dat nieuwe huurverhogingsvoorstel kunt u dan (weer) bezwaar maken.

Verhuurder vraagt Huurcommissie om uitspraak

Is de verhuurder het niet eens met uw bezwaar en wil hij de huurverhoging toch doorzetten? Dan mag hij uw bezwaar niet eigenhandig ongegrond verklaren. Hij moet de Huurcommissie om een uitspraak vragen met het formulier Verzoekschrift jaarlijkse huurverhoging.

De verhuurder kan dat doen tot 6 weken na de ingangsdatum van de huurverhoging. Doet de verhuurder dat niet? Dan gaat de huurverhoging niet door. De verhuurder kan dan wel opnieuw een voorstel doen met een latere ingangsdatum.

Uitspraak Huurcommissie

De Huurcommissie beoordeelt of de voorgestelde huurverhoging redelijk is of niet. Is de huurverhoging:

·         redelijk:
dan moet u alsnog de huurverhoging betalen én de legeskosten van € 25;

·         niet redelijk:
dan stelt de Huurcommissie een lagere huurverhoging vast.

Lees meer over het verloop van een procedure bij de Huurcommissie

Betaling huur tot uitspraak Huurcommissie

U mag de lagere huur blijven betalen tot er een besluit is van de Huurcommissie. Vindt de Huurcommissie de huurverhoging redelijk? Dan moet u de huurverhoging met terugwerkende kracht alsnog betalen. Het is dus verstandig het bedrag van de huurverhoging apart te zetten.

Niet eens met de uitspraak?

Bent u het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie, dan kunt u de rechter vragen om de huurprijs vast te stellen. Ook de verhuurder heeft dit recht.

Bezwaar huurverhoging vrije sector

Huurt u een huis in de vrije sector en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan moet u naar de rechter voor een uitspraak.

Check of u een sociale huurwoning hebt of een vrije-sectorwoning.

Documenten

 

Bezwaar maken tegen huurverhoging: in welke gevallen kan dat?

U kunt in een aantal gevallen bezwaar maken tegen een huurverhoging. Bijvoorbeeld als de huur van uw woning door de aangekondigde ...

Vraag en antwoord

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top