Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

HuurdersraadNieuws

2020

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Nieuws

 

Maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen in 2020

 

 

3 januari 2020

 

Vanaf 1 januari 2020 is de wijziging van de Wet op de huurtoeslag van kracht. In de wet komen de maximale inkomensgrenzen te vervallen waardoor de huurtoeslag bij een stijging van het inkomen geleidelijk en over een langer inkomenstraject wordt afgebouwd.  De wet zorgt ervoor dat iemand niet langer, door een kleine stijging van het inkomen, direct het recht op huurtoeslag verliest. 

Hierdoor krijgen circa 115.000 extra huishoudens in een huurwoning met een inkomen iets boven de huidige maximale inkomensgrenzen de mogelijkheid huurtoeslag aan te vragen. Op de site van de Belastingdienst kunnen mensen berekenen of ze voor 2020 in aanmerking komen voor huurtoeslag. Voor de huidige huurtoeslagontvangers waarvan het inkomen ongewijzigd blijft verandert de wet niets. De maximale inkomensgrenzen gelden nog wel voor de afbakening van de doelgroep waarvoor corporaties op grond van de Woningwet passend moeten toewijzen. Denk hierbij aan een woning toewijzen met een huur onder de toepasselijke aftoppingsgrens.

Grenzenoverzicht

Huurprijsgrenzen:

Kwaliteitskortingsgrens: 432,51 euro (2019: 424,44 euro)

Lage aftoppingsgrens: 619,01 euro (2019: 607,46 euro)

Hoge aftoppingsgrens: 663,40 euro (2019: 651,03 euro)

Liberalisatiegrens: 737,14 euro (2019: 720,42 euro)

Grenzen passend toewijzen:

Eenpersoonshuishouden tot AOW: 23.225 euro (2019: 22.700 euro)

Eenpersoons ouderenhuishouden: 23.175 euro (2019: 22.675 euro)

Meerpersoonshuishouden tot AOW: 31.550 euro (2019: 30.825 euro)

Meerpersoons ouderenhuishouden: 31.475 euro (2019: 30.800 euro)

Nieuw inkomensbereik

Het inkomensbereik van eenpersoonshuishoudens en ouderenhuishoudens wordt bepaald door de hoogte van de eigen bijdrage (inkomensafhankelijk) en de feitelijke huur of de maximale huurgrens. Deze huishoudens kunnen huurtoeslag ontvangen wanneer de eigen bijdrage lager is dan de feitelijke huur of de maximale huurgrens.

Het inkomensbereik van een meerpersoonshuishoudens wordt bepaald door de hoogte van de eigen bijdrage (inkomensafhankelijk) en de feitelijke huur of de aftoppingsgrens. Een meerpersoonshuishouden ontvangt huurtoeslag wanneer de eigen bijdrage van een meerpersoonshuishouden lager is dan de voor dat huishouden geldende aftoppingsgrens of de feitelijke huur.

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top