Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Persbericht

2020

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Persbericht

 

18 december 2020

 

Prestatieafspraken Hardinxveld-Giessendam 2021

tekenen 2021

Wethouder Trudy Baggerman, voorzitter van Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam Rien Stek en directeur-bestuurder van Fien Wonen Elisabeth ter Borg ondertekenden woensdag 16 december de Prestatieafspraken 2021. In deze overeenkomst staan concrete afspraken waar de drie partijen in 2021 aan gaan werken.

De afspraken zijn, net als de voorgaande jaren, gemaakt op zes onderdelen: beschikbaarheid en betaalbaarheid, specifieke doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed, nieuwbouw en aankoop en financiën.

Vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis heeft deze samenwerking deels digitaalplaatsgevonden door middel van verschillende overleggen. Zo ging ook de normaal gesproken feestelijke ondertekening digitaal. Ondanks deze nieuwe situatie is het gelukt om met elkaar samen te werken en afspraken voor het jaar 2021 te maken over de verschillende thema’s. In de Woningwet is vastgelegd dat gemeenten, tripartitewoningcorporaties en huurdersorganisaties lokaal prestatieafspraken maken.

Deze drie partijen maken die jaarlijks vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van wonen in Hardinxveld-Giessendam. De komende jaren staan we voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en de verduurzaming. Samenwerking tussen Fien Wonen, de gemeente Hardinxveld-Giessendam en huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is essentieel om ook op de langere termijn een goed aanbod voor de sociale volkshuisvesting te garanderen.

In 2021 gaan we samen verder werken aan de vraagstukken op het gebied van huisvesting en verduurzaming. Zo bespreken we de woningbouwopgave gezamenlijk, overleggen we over het ondersteunen van mensen die iets extra’s nodig hebben, trekken we in de warmtetransitie gezamenlijk op en zorgen we dat we wijken en buurten leefbaar houden. Veel afspraken keren ieder jaar terug en gelden vaak voor lang lopende vraagstukken.

We gaan komend jaar werken aan het maken van lange termijn afspraken, zodat we sterker kunnen sturen op de grote uitdagingen die we de komende jaren hebben.

De prestatieafspraken 2021 leest u hier.

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top