Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Huurdersraad Nieuws

2019!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Huurdersraad nieuws

 

24 juni 2019


 

VERBIJSTEREND GEMEENTEBELEID

 

De Huurdersraad blijft zich verbazen over het verbijsterend slechte beleid voor de sociale huursector. 

We hebben het al eerder aangekaart, maar het blijft vechten tegen de bierkaaien, ofwel volledige desinteresse voor dit onderwerp in de Hardinxveldse politiek.

Alle plaatselijke politici hebben de mond vol met de slogan: “we zijn er voor alle bewoners”.

Helaas dit is de grootste misleiding die er gemaakt is en alleen éénmaal per 4 jaar uit de kast wordt gehaald tijdens verkiezingscampagnes.

Kijk alleen maar de naar recent aangenomen Lokale paragraaf Woonvisie. We hebben het al eerder geconstateerd, behoudens een enkele Partij, is er geen enkele interesse voor de sociale huursector. 

Frappant in dit kader is wel een opmerking in een periodiek van één van de plaatselijke partijen en waarin men zich op de borst slaat over hun inspanningen vanuit de Lokale Woonvisie. Overigens deze (onderstaande) opmerking zou gebruikt kunnen worden door alle partijen. Dit is het voordeel van nietszeggende “kretologie”.

Tot overmaat van ramp wordt dit verhaal vandaag (23-07-2019) ook nog eens op Facebook van de gemeente gezet in de vorm van een promotiefilm door de verantwoordelijke wethouder. Ook hier geen woord over betrokkenheid met de sociale sector.

 

Wij citeren hier even letterlijk:

“Vanuit de lokale woonvisie wordt aandacht gevraagd voor het bouwen van woningen voor diverse doelgroepen: sociale huur, starters, eengezinswoningen, duurder segment en midden huur. Op diverse locaties zijn er concrete plannen in ontwikkeling. Denk aan de Blauwe Zoom, IJzergieterij, locatie Regenboogschool, Rokerij, Buitendams, ’t Oog en zo zouden er nog meer te noemen zijn”

 

Vraag is dan: WAAR NOG MEER??????

Opmerking: Genoemde plannen zijn particuliere initiatieven en investeringen van projectontwikkelaars en aannemers. Gemeente is alleen partij voor de goedkeuring van de Omgevingsvergunning.

De plannen zijn alleen koopwoningen of koopappartementen. HET IS DUS EEN LOZE KREET en beslist niets voor de politiek om zich op de borst te slaan. 

Dan wordt er steeds gehamerd op het feit dat de doorstroming niet van de grond komt.

Dat is logisch als je alleen maar “roept en constateert”, maar de oorzaak van het vastlopen van de doorstroming wordt niet aangepakt o.a. het wegvallen van Bejaardencentra, rigide toewijzingsnormen door de Overheid, het ontbreken van investeerders in duurdere huurwoningen, het verbod voor corporaties om ook woningen te realiseren tot een huur van b.v. € 800,00 per maand, het niet toewijzen van de gemeente van grond tegen de afgesproken prijs aan de corporatie. 

Wat wij als Huurdersraad ook steeds weer constateren dat er een groot gebrek is aan de kennis van de Wet- en Regelgeving in de sociale sector bij de plaatselijke politici waardoor de besluitvorming op verkeerde grondslagen wordt gedaan.

Ondanks dat wij meerdere malen hebben getracht dit onder de aandacht te brengen bij het College van B&W en de gemeenteraadsleden in gesprekken en diverse overlegsessies, blijkt dat er geen interesse is voor de sociale huursector en dit is grotendeels ingegeven door geldelijk gewin van de gemeentelijke grondexploitatie. 

Dat de heren en dames politici met droge ogen kunnen beweren dat zij er zijn voor alle bewoners is dus een farce.

Hoe lang gaat dit “circus” nog voortduren??

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top