Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Huurdersraad Nieuws

2019!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Huurdersraad nieuws

 

2 mei 2019


Woningtekort sociale huurwoningen in Hardinxveld-Giessendam

 

Iedereen moet zeker zijn van een goede huurwoning. Maar een goede huurwoning is voor steeds meer mensen onbereikbaar in het Hardinxveldse. De wachttijd voor een betaalbare huurwoning is al bijna onaanvaardbaar lang. Als er niets gebeurt, verdubbelt de wachttijd de komende vier jaar. De coalitie (T@B-SGP en CU) hebben alle beschikbare grond voor sociale woningbouw uitgegeven aan een consortitium van diverse bouwbedrijven. Zo komt dat Fien Wonen niet die huurwoningen kan bouwen, welke nodig zijn voor een soepele doorstroming, maar juist ook voor starters op de huurmarkt. Als we jongeren, starters en ouderen betaalbaar willen laten wonen, moet er NU ingegrepen worden. Zonder extra inspanning door de gemeente, maar ook geen investeringen en regie lossen we de woningnood niet op. Dat is onacceptabel. Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam is dan ook verbolgen over het feit dat de gemeente de afspraken die juist samen met de Gemeente, Fien Wonen en Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam zijn gemaakt en vastgelegd in de prestatieafspraken niet zullen c.q. kunnen worden nagekomen. Wat is dus de zin van Prestatieafspraken.

. 

Prestatieafspaken

De prestatieafspreken die gemaakt zijn, moeten de leidraad zijn om met elkaar verder te gaan. Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam pleit nu voor keiharde afspraken over het aantal te bouwen sociale huurwoningen. Het college en de gemeenteraad moeten daarvoor staan. De gemeente moet samen met Fien Wonen de regie pakken om met het consortium bouwbedrijven in Hardinxveld-Giessendam voldoende socialehuurwoningen te laten bouwen door Fien Wonen. De Huurdersraad pleit ervoor om de bouw van zowel sociale goedkope als middeldure huurwoningenwoningen snel in een plan op te nemen en (snel) op te voeren. Met de afspraken die de corporatie en gemeente samen met de Huurdersraad nu in de prestatieafspraken hebben staan, nu snel omzetten in conceptbouwplannen voor sociale huurwoningen. Nu kan en wil Fien Wonen wel bouwen voor de doelgroep, maar dan nog, we bouwen dan nog niet de helft van wat nodig is. De investeringscapaciteit en toekomstige plannen (nieuwbouw, renovatie en herbouwen) van Fien Wonen is in Hardinxveld-Giessendam op dit moment ongeveer 150 woningen, maar verdeeld over 10 tot 20 jaar. Maar dan moet de gemeente wel mee willen werken. Het kan niet langer zo. Straks kunnen mensen met een laag inkomen, met AOW en een beetje pensioen, of een gewoon inkomen helemaal geen huurwoning meer vinden. Dat moeten we niet laten gebeuren.

Inspanningen 

Huurdersraad Harinxveld-Giessendam wil met Fien Wonen harde afspraken met de gemeente maken over woningbouw: hoeveel sociale huurwoningen en voor welke doelgroep. Daarvoor moet de gemeente ook met inspanningen over de brug komen met een sociaal bouwplan voor sociale huurwoningen. Dat moet ook makkelijk kunnen, de zittende coalitie, T@B, SGP en CU zeggen zegt dat ze er voor alle bewoners van Hardinxveld-Giessendam zijn. Ga dan niet één catagorie uitsluiten.

Actie

Maar dan moet het wel gebeuren. Echt in actie komen. “De tijd van naar elkaar kijken en hopen dat de buurgemeente (Drechtsteden) de betaalbare woningen wel bouwt, is echt voorbij. Hier worden mensen met een gewoon inkomen de dupe van. Dit afschuifgedrag heeft alleen maar verliezers.

 

En dan ook nog verduurzamen

verduurzamenDaar waar het nu al kan wordt de gehele woningvoorraad verduurzaamd. Zeker bij betaalbare woningen moeten de verduurzamingsinvesteringskosten en de lagere energielasten hand in hand gaan. Hard punt is dat ook huurders financieel moeten profiteren van verduurzaming. Nog te vaak wordt de winst die wordt geboekt door besparingen overtrokken. De besparingen die worden gerealiseerd moeten huurders ook daadwerkelijk merken in de portemonnee. Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam wil dat tenminste de helft van de besparingswinst terecht komt in de portemonnee van huurders. Niet alleen worden de woningen comfortabeler, het creëert werkgelegenheid, stimuleert duurzaamheid en scheelt bewoners bovendien iedere maand in hun portemonnee.

 

Joop Kuipers
Secreataris
Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam

                                                        LEES HIER de reactie van het Algemeen Dagblad op ons

                                                         artikel op deze website

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top