Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Huurdersraad Nieuws

2019!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Huurdersraad nieuws

 

2 juli 2019


Reactie Lokale paragraaf Wonen gemeente Hardinxveld-Giessendam

 

 

HUURDERSRAAD VERBIJSTERD 

 

De “Lokale paragraaf Wonen gemeente Hardinxveld-Giessendam” is donderdag 27 juni 2019 door de gemeenteraad aangenomen.

Volledig wordt genegeerd 

Tijdens deze gemeenteraadsvergadering hebben wij met gekromde tenen moeten aanhoren dat de sociale huursector in Hardinxveld-Giessendam in de gemeentelijke besluitvorming volledig wordt genegeerd. 

Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam moet helaas tot de slotsom komen dat het College van B&W en de gemeenteraad de huurders van de sociale huursector volledig in de kou laat staan, ondanks de opmerking dat deze Lokale paragraaf voor alle bewoners van Hardinxveld-Giessendam is.

Slechts 2 partijen hebben aangegeven in een motie om de 30%-eis voor sociale woningbouw weer in te voeren voor nieuwe projecten, doch deze motie is niet aangenomen. 

Continuïteit

De Huurdersraad is in al vanaf oktober 2018 aanwezig geweest bij diverse informatie- en inspraakbijeenkomsten met o.a. gemeente en diverse stakeholders uit Hardinxveld-Giessendam om aandacht te vragen voor de continuïteit van de sociale sector in onze gemeente die nu voor jaren stil dreigt te komen te liggen. Particuliere aannemers of projectontwikkelaars hebben geen interesse in woningbouw in de sociale huursector. Financieel voor hen niet interessant. 

In alle gesprekken is voor ons duidelijk geworden dat bijna geen enkele stakeholder, gemeenteraadslid of leden van het College van B&W echt geïnteresseerd zijn om voor deze sector duidelijke afspraken te maken. Zeker de gemeente niet, ondanks dat er in december 2018 nog een Prestatieafspraak is gemaakt over de grondprijzen voor de sociale huursector met de gemeente. Dan mag je toch verwachten dat zij zich geroepen voelen om mee te denken aan de toekomst. Nee dus. 

Ontmoeting” van 6 juni 2019

Daarnaast bevreemdde het ons dat tijdens de “Ontmoeting” van 6 juni 2019 Fien Wonen geweigerd is om in te spreken. 27 juni jl. werd dit afgedaan als een “ambtelijke fout” Dit is niet ongebruikelijk in de “politieke arena” – de bekende sorry-cultuur. 

Wij vinden het ronduit droevig dat door het negeren van de (toekomstige) huurders in de sociale sector in Hardinxveld-Giessendam deze sector niet meer kan worden bediend en dat daardoor Fien Wonen helaas genoodzaakt is  de komende jaren alleen te kunnen investeren in de gemeente Vijfheerenlanden. 

Is dit wat wij willen, is dit een sociaal beleid door het laten stikken van de sociaal zwakkeren, ouderen en starters?

Daarnaast bemerken wij dat de kennis van de (beperkende) overheidsregels waarmee deze sector te maken heeft bij veel instanties volledig ontbreekt. 

Prestatieafspraken

Als we op deze voet voortgaan, dan zal de Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam zich moeten bezinnen of het nog wel mogelijk en/of zinnig is om met de Gemeente Hardinxveld-Giessendam überhaupt nog prestatieafspraken te maken.

De tijd van nietszeggende (verkiezing) slogans is voorbij. Nu moet er duidelijkheid worden gegeven door de gemeente waarom zij handelen zoals genoemd.

Het mag niet meer zijn: Ze dronken nog een glas, deden een plas en lieten alles zoals het was.

 

Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam, 2 juli 2019

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top