Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Huurdersraad Nieuws

2019!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Huurdersraad gelezen in de krant

 

HUURDERS in De KOU

 

3 juli 2019

Bron "Het Kompas" Hardinxveld-Giessendam

door Ward den Besten 

 

H'VELD-G'DAM In het woonbeleid van Hardinxveld wordt de sociale huursector volledig genegeerd. Tot ,,die slotsom" komt Stichting Huurdersraad na het aanhoren van de raadsvergadering van donderdag. Daarin werd de Lokale Paragraaf Wonen vastgesteld, die een uitwerking is van de regionale Woonvisie van de Drechtsteden.

De huurdersvereniging van woningbouwcorporatie Fien Wonen heeft,, met gekromde tenen" naar de vergadering geluisterd. Volgens de Huurdersraad laten het college en de gemeenteraad,, de huurders van de sociale sector volledig in de kou" staan. Ze wil dat er harde afspraken gemaakt worden over het aantal te bouwen sociale huurwoningen, omdat een tekort dreigt.

In de Lokale Paragraaf Wonen wordt de nadruk gelegd op flexibiliteit. Er moet gebouwd worden naar de behoefte van de inwoners en daarnaast een kleine bijdrage geleverd worden aan de regionale woonambitie.

De gemeente wil meer duurdere koopwoningen bouwen. ,,Primair zetten we daarmee in op doorstroming", staat in de lokale woonvisie. Daarnaast ligt de focus op goedkope koopwoningen en de vrije huursector om starters tegemoet te komen.

De bouw van sociale huurwoningen heeft minder prioriteit. ,,De opgave in de sociale huur is vooral gericht op vernieuwen en passend maken van het bestaande aanbod", staat verder in het document. ,,De gewenste uitbreiding is beperkt, zeker als doorstroming van scheefwoners op gang komt omdat hen een alternatief wordt geboden."

Bijna alle partijen kunnen zich vinden in de lokale woonvisie. Ze benadrukken dat met alle doelgroepen rekening moet worden gehouden en dat om die reden doorstroming op de woningmarkt van groot belang is.

Alleen de PvdA stemde tegen het voorstel. Die wil dat als er nieuwe woningen gebouwd worden 30 procent sociale huur is. Een norm die de gemeente vroeger hanteerde, maar sinds een aantal jaar is losgelaten. Ook de Huurdersraad is daar voorstander van.

Met uitzondering van het CDA, dat de motie van de PvdA steunde, was dat voor de andere partijen een gepasseerd station. ,,We zijn van 30 procent afgestapt om te bouwen naar de behoefte van de markt'', zei Robert Philippo van Fractie Philippo. ,Als morgen behoefte is aan 40 procent, zit je met de gebakken peren."

De PvdA kwam in het debat helemaal alleen te staan, omdat ze ook een motie van treurnis indiende. Burgerraadslid Gert Maas vindt dat hij niet volledig door de wethouder is geïnformeerd. Daarnaast is volgens hem sprake van, een verstoorde verhouding tussen de gemeente, Fien Wonen en de Huurdersraad''. Ook omdat Fien Wonen niet heeft mogen inspreken op een van de inleidende vergaderingen over het woonbeleid. Volgens Maas een bewuste actie, om de woningcorporatie de mond te snoeren.

,,Wij betreuren helemaal niets in dit dossier'', verwoordde Cor van Vliet van de ChristenUnie het sentiment van ook de andere partijen. Wethouder Trudy Baggerman sprak tegen dat er een verstoorde verhouding zou zijn. Dat Elisabeth ter Borg, directeur van Fien Wonen, niet heeft kunnen inspreken, kwam volgens Baggerman door een ambtelijke fout. Daarop heeft de woningcorporatie via een brief aan de raadsleden alsnog haar visie op de Lokale Paragraaf Wonen gegeven. In de vergadering beaamde Ter Borg die lezing.

De brief van Fien Wonen is overigens een stuk milder dan de reactie van de Huurdersraad. Daarin staat dat de woningcorporatie, enthousiast" is over de Hardinxveldse woonvisie. Wel wordt een aantal aandachtspunten meegegeven. Volgens Fien Wonen had in het beleid,, de (omvang van de) sociale opgave en uitvoering" verder aangescherpt kunnen worden. De komende jaren is namelijk, behoefte aan een groeiende sociale huurwoning voorraad''. Maar sterke bewoordingen, zoals die van de Huurdersraad, komen in de brief van Fien Wonen niet terug.

4 juli 2019

Reactie Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam "op het artikel in het Kompas van 3 juli"

Uit boventaand artikel van Het Kompas blijkt maar weer dat iedereen maar wat roept.
Bijvoorbeeld: De starters moeten naar de vrije huursector. Waar zijn deze woningen???

Fien mag ze niet bouwen en aannemers en projectontwikkelaars hebben geen trek in huurwoningen en kunnen starters maandbedragen boven de circa € 800,00 per maand betalen ????
Hoe onwetend kunnen politici denken.


Denk aan de heer Socrates (ca. 2.400 jaar geleden) - Onwetendheid is de bron van alle kwaad !!!!!!!! En wij zitten opgescheept met (
zegt u het maar). 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top