Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Huurdersraad Nieuws

2019!

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio3

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Technische inspectie bij ruim 1000 woningen

18 mei 2021

 

Technische inspecties bij ruim 1000 woningen van Fien Wonen weer van start

Komende periode vinden weer inspecties plaats bij veel woningen van woningcorporatie Fien Wonen. Ieder jaar inspecteert Fien zo’n 1000 woningen. De inspecties zijn noodzakelijk om inzicht te krijgen in de technische staat van de woningen. Met de resultaten van de inspecties in de hand kan Fien Wonen haar onderhoud voor de komende jaren plannen. Johan Razenberg projectleider planmatig onderhoud van Fien Wonen merkt op: “Niet al onze huurders zijn even gecharmeerd van de inspecties. Sommige ouderen krijgen een onveilig gevoel omdat onze inspecteurs rond de woningen lopen en het schilderwerk of de voegen van dichtbij bekijken.”

 

Tijdens de inspecties inventariseert Fien Wonen het woningbezit op aanwezigheid van asbest, op de kwaliteit van het schilderwerk, maar ook op de flora en fauna rondom het woningbezit. Ook zijn inspecties noodzakelijk voor het bepalen van de energielabels van woningen. Zo krijgt Fien Wonen inzicht in wat de verduurzamingsmaatregelen voor de huurwoning hebben gedaan en kan alles verantwoord worden. Johan Razenberg: “De inspecties doet Fien Wonen niet zelf. Wij schakelen daarvoor externe partijen in die gespecialiseerd zijn in het werk. Daarnaast zijn zij onafhankelijk. Voor onze onderhoudsplanning zijn de inspecties heel waardevol.” Door de inspecties is het helder welke woningen aangepakt moeten worden en welke werkzaamheden nodig zijn. Bij isoleren is het bijvoorbeeld van belang te weten wat er precies geïsoleerd moet worden. Verschillende uitvoerende partijen brengen vervolgens een offerte uit. Na een selectie worden de bewoners verder geïnformeerd over de planning en het traject.

 

De laatste jaren merken onze inspecteurs dat mensen soms voorzichtig zijn met vreemde mensen aan de deur. Dit is logisch. Vandaar dat Fien Wonen de huurders vooraf via een brief informeert over de inspecties. Johan Razenberg: “Onze inspecteurs kunnen zich altijd legitimeren en aantonen voor welk bedrijf zij werken. De huurder kan dit vervolgens controleren met de brief die zij ontvangen hebben.” Is er één persoon voor langdurige tijd voor ons aan het inspecteren? Dan deelt de woningcorporatie de naam en foto van de persoon en overhandigt de inspecteur een officiële legitimatiebrief vanuit Fien Wonen.

 

Alle inspecties worden volgens de COVID-19 maatregelen uitgevoerd.

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze website

Huurders aan Top