Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar...

Huurverhoging 2020

2020

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch

Huurverhoging per 01-07-2020

 

20 Februari 2020

 

Ieder jaar worden de huren van de sociale woningsector herzien. Dat gaat ook dit jaar weer gebeuren. Daar zijn wel regels voor en daarom geeft de overheid jaarlijks informatie via een circulaire.  Het gaat over huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen. En ook over de AOW-leeftijd, vervallen van de maximale inkomensgrenzen en de indexering van de eigen bijdrage voor de huurtoeslag.

Woningcorporatie Fien Wonen, Huurders Belang Zederik, Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en gemeenten Vijfheerenlanden en Hardinxveld-Giessendam maken jaarlijks prestatieafspraken. Hierin is afgesproken is opgenomen dat partijen streven naar een betaalbare sociale huurwoningvoorraad.

De overkoepelende organisatie van de woningcorporaties Aedes en landelijke organisatie van de huurders, de Woonbond, hebben een sociaal huurakkoord afgesloten. Hier conformeert Fien Wonen zich aan.

Wat is de maximale huurverhoging in 2020?
De rijksoverheid heeft hier regels voor opgesteld.

Dit jaar heeft Fien Wonen gekozen voor een wat andere aanpak. Alle complexen woningen zijn in het verleden opnieuw in kaart gebracht. Er zijn oude woningen die wellicht binnen een zekere tijd worden gesloopt. Maar ook mooie luxe moderne en energiezuinige woningen. Fien Wonen wenst daar enigszins op in te spelen door de huren wat rechtvaardiger aan te passen.

De procedure voor het vaststellen van de huren is:

 1. Fien Wonen vraagt een (verplicht) advies aan de huurdersorganisaties.
  Dat zijn voor Vijfheerenlanden Huurders Belang Zederik (HBZ) en voor Hardinxveld-Giessendam Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam (HRHG).
  Beide huurdersraden trekken hierin gezamenlijk op.
  Binnen 6 weken dient het advies bij Fien Wonen binnen te zijn.
  Daarna heeft Fien Wonen maximaal 2 weken de tijd voor een reactie.
 2. De huurdersraden brengen een gefundeerd advies uit.
  Een advies kan natuurlijk worden genegeerd maar dat is wettelijk niet toegestaan. Fien Wonen met steekhoudende argumenten reageren.
 3. Fien Wonen stelt de huurprijzen vast.

DAEB en niet-DAEB

DAEB-woningen zijn woningen die voor een woningcorporatie vallen onder ‘diensten van algemeen economisch belang ‘. Dit zijn de sociale huurwoningen. De woningen in de vrije sector zijn niet-DAEB-woningen.

Inflatie

Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil. Voor de periode van 01-12-2018 tot 01-12-2019 bedraagt dit 2,6%. In deze periode zijn veel spullen dus 2.6% in prijs gestegen. Daar heeft een woningcorporatie ook mee te maken.

Streefhuur volgens Fien Wonen

Fien Wonen gaat de huurverhoging koppelen aan de ‘streefhuur’ van alle woningen. De streefhuur is de huurprijs die een woning zou krijgen op het moment dat er een nieuwe huurder in komt (bij mutatie). De streefhuur wordt bepaald door te kijken naar betaalbaarheid voor onze doelgroep, waarmee we rekening houden met de overheidsregels voor huurtoeslag en passend toewijzen. Op deze manier proberen we de beschikbare woningvoorraad zo passend mogelijk te verhuren bij de inkomens van de huurders. Uiteraard gelden ook de wettelijke normen en regels voor de huurverhoging, net als gemaakte afspraken met de huurdersorganisatie.

Voorstel Fien Wonen voor de huurverhoging per 01-07-2020 in Vijfheerenlanden en Hardinxveld-Giessendam

We komen dan uit op het volgende voorstel voor huurverhoging (na advies van de huurdersraden wordt de definitieve huurverhoging bepaald):

 1. We stellen voor de huur richting streefhuur te brengen. We doen dit op een manier waarmee we rechtvaardigheid nastreven en de lasten gelijk proberen te verdelen.
 2. Dit leidt tot de volgende verdeling:

1.    a. Huurverhoging van 0 tot 2,5% van woningen, waarvan de huidige contract-huur vlak onder, op of boven de streefhuur ligt (ruim 450 woningen).

2.    Huurverhoging van 2,6% (inflatie) voor DAEB-woningen, waarvan de contract-huur onder streefhuur ligt (tot ongeveer € 100,- onder streefhuur). Dit betreft bijna 800 woningen.

3.    Huurverhoging van 3,6% (inflatie + 1 %). Voor DAEB-woningen, waarvan de contract-huur ruim onder de streefhuur ligt (ongeveer
€ 100,- tot € 150,- onder streefhuur). Dit betreft ruim 900 woningen.

4.    Huurverhoging van 5,1% (de wettelijk maximale norm) voor DAEB-woningen, waarvan de contract-huur ver onder streefhuur ligt (meer dan € 150,- onder de streefhuur). Dit betreft ongeveer 500 woningen.

 1. Huurverhoging van 2,6% (inflatie) voor woningen die zijn gelabeld voor de doelgroep onder 23 jaar.
 2. Huurverhoging van 2,6% (inflatie) voor de woningen met een vrije sector huurcontract.
 3. Inkomensafhankelijke huurverhoging van 6,6% (wettelijk maximum) voor huishoudens waarbij het inkomen boven de – wettelijk vastgestelde – inkomensgrens van de sociale doelgroep ligt
  (>€ 43.574, -). We streven ‘redelijkheid’ na over de huurprijs voor mensen met een hoger inkomen, we gaan niet ‘eindeloos’ verhogen. Voor dit jaar zien we dat de ruimte voor verhoging er nog wel is.
 4. Huurverhoging 0 % voor de projectwoningen aan de Sluisweg en Fredrikstraat in Hardinxveld-Giessendam (deze woningen worden gesloopt).
 5. Huurverhoging 4,1% voor standplaatsen.
 6. Huurverhoging 2,6% voor garages en parkeerplaatsen.

Uitwerking van deze voorgestelde huurverhoging zorgt ervoor dat huren meer in balans komen met de nagestreefde voorraad.

Advies van de huurdersraden HBZ en HRHG

Beide huurdersraden komen binnenkort bijeen en raadplegen hun achterban. Uiterlijk 27-03-2020 dient ons advies binnen te zijn. U ziet waarschijnlijk dat deze adviesaanvraag over de huurverhoging geen gemakkelijke opgave is.

Net zoals vorig jaar wil Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam en Huurders Belang Zederik weer uw reactie horen. Dat geeft ons advies meer draagkracht. Nu beslissen beide besturen over een zaak die 3200 wooneenheden met één of meer personen aangaat.

Ga a.u.b. naar onze ledenraadpleegpagina en geef uw mening.

Als u op [Verzenden] klikt is uw bijdrage niet zichtbaar voor anderen. Alleen de webmaster van HBZ kan de ingevoerde meningen verwerken. Wij gaan vertrouwelijk met uw mening om.

Heeft u een vraag aan ons: gebruik dan het contactformulier.

 

 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders