Thuis in Wonen

Houd Huren Betaalbaar, in heel Nederland...

Nieuws

2018

portfolio1 portfolio2 portfolio3 portfolio4

Huurdersraad

Reacties op publicaties op deze website zijn welkom. antwoord krijgt u altijd. Het kan soms even duren, maar u krijgt een reactie

Wij zijn lid van de Woonbond

De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden.

Persberichten

We sturen nog wel eens een persbericht naar een weekblad, of dagblad. Het wordt niet altijd geplaatst, daarom leest u het hier bij de Huurdersraad

small portfolio2 small portfolio4
themed object
get in touch
[NUMO.AccOUNTS: LOGIN BOX LEFT]

Terugkoppelverslag Klantenpanel Fien Wonen

2018

26 juni 2018


Op 26 juni 2018 spraken dertien huurders in een klantenpanel over hoe ze denken over en kijken naar Fien Wonen. Het klantenpanel vond plaats in Hardinxveld-Giessendam en werd live geobserveerd door medewerkers van Fien Wonen en vertegenwoordigers van de Huurdersraad en de gemeente Zederik.
 

Waarom heeft Fien Wonen dit klantenpanel georganiseerd?

Fien Wonen wil goed luisteren naar de mening van huurders, zodat deze mening een rol krijgt bij het verbeteren van de dienstverlening. Wanneer we (beter) weten wat klanten ervaren en wensen, kunnen we onze middelen en mensen gerichter inzetten.


Samenstelling van het klantenpanel

Er zijn zes dames aanwezig en zeven heren. Tien deelnemers wonen in Hardinxveld-Giessendam, twee deelnemers komen uit Boven-Hardinxveld en één deelnemer woont in Meerkerk. De gemiddelde leeftijd van het panel is 59 jaar.
 

Verslag van het klanenpanel

Zes van de deelnemers zijn tevreden als klant van Fien Wonen, zeven zijn dat niet. De ontevredenheid is te wijten aan onder andere:

- De communicatie bijv. niet beantwoorden van e-mails

- Niet luisteren naar huurders bijv. wanneer je nieuwe keuken/douche wenst

- Niet opgeloste gebreken in de woning (tocht, schimmel)

 

-       Betrouwbaarheid

-       Duurzaamheid

-       Betaalbaarheid

-       Veiligheid

 

Op de vraag wat de belangrijkste thema’s zijn, waarover de deelnemers geïnformeerd willen worden, zegt een deelnemer dat het belangrijk is om huurders te informeren over de mogelijkheden die er zijn (bijvoorbeeld zonnepanelen, bereikbaarheid van kantoor, vervangen keuken/douche/toilet).

Op de vraag welke onderwerpen Fien Wonen in de toekomst moet aanpakken of verbeteren, noemt het panel:  

Fien Wonen wil graag dat optimisme, vindingrijkheid en betrokkenheid in het DNA van de woningcorporatie zit. Daarnaast wil Fien Wonen ondernemend, klantgestuurd en duurzaam te werk gaan.

Aan de deelnemers wordt gevraagd om aan te geven welke kenmerken zij herkennen bij Fien Wonen. Betrokkenheid en klantgestuurd krijgen de meeste stemmen.


Waarmee moet Fien Wonen morgen aan de slag gaan?

Goed luisteren naar de huurder, één lijn trekken, sociale betrokkenheid op meerdere fronten (woningruil, financiële situatie van de huurder en overlast) zijn onderwerpen die het panel belangrijk vindt. Als deze onderwerpen op korte termijn worden opgepakt, dan zijn de huurders trots op Fien Wonen.

 

Wat gaat Fien Wonen doen met de uitkomsten van het klantenpanel?

Dankzij de medewerking van klanten die bereid zijn om mee te denken, is Fien Wonen in staat om beter rekening te houden met wensen van klanten. Daarom is Fien Wonen de huurders die deelnamen aan het klantenpanel zeer dankbaar voor hun inbreng. We hebben twee uur lang geboeid naar u geluisterd.

 

We hebben vooral de volgende boodschap gehoord

De medewerkers van Fien Wonen hebben met name opgemerkt dat een goede communicatie met huurders een hoop ontevredenheid kan wegnemen. Luisteren naar de vraag van de huurder en duidelijk antwoord geven op de vraag. Onder goede communicatie wordt ook verstaan het informeren van huurders over zaken die voor hen van belang zijn.

Dit kan via het bewonersblad, website of brief / e-mail.

 

De komende periode hebben de volgende zaken onze aandacht

Het verder inrichten van het klantportaal, waardoor huurders de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld digitaal hun huurdersgegevens te beheren en klachten in kunnen dienen. Naar verwachting kan eind 2018 het klantportaal in gebruik worden genomen.

 

Verder zal Fien Wonen haar website actualiseren en actueel houden, waardoor huurders op de hoogte blijven van zaken die spelen (zoals bijvoorbeeld renovatieprojecten, kantoor Fien Wonen in Hardinxveld-Giessendam, nieuwbouwprojecten). 

We danken de deelnemers hartelijk voor hun waardevolle inzichten.

Terugkoppelverslag klantenpanel Fien Wonen Hardinxveld-Giessendam, 26 juni 2018


 

slide up button

Blijf op de hoogte, u leest Huurdersnieuws het eerst op onze site

We doen het voor de Huurders